IGSO PAS > Science > Projekt

Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2018

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Damian Mazurek, Patryk Duma

Orderer institution: Województwo Podkarpackie

(project zamawiany)

Projekt miał wskazać zmiany jakie zachodziły w strukturze społeczno-ekonomicznej Podkarpacia w ciągu ostatnich lat (2015-2018) i jaki miały one wpływ na zwiększanie konkurencyjności regionu. Diagnozowany był stan podstawowych czynników społeczno-ekonomicznych, a następnie identyfikowane i oceniane były procesy i zjawiska występujące na obszarze województwa podkarpackiego oraz wskazane główne wyzwania rozwojowe dla regionu.

Analiza objęła pięć głównych obszarów badań stanowiących o potencjale rozwojowym regionu (czynniki społeczne i demograficzne, czynniki ekonomiczne i usługowe, czynniki instytucjonalne, czynniki przyrodnicze i czynniki infrastrukturalne) i była realizowana w różnych ujęciach terytorialnych i czasowych. Cele badawcze osiągnięto przy zastosowaniu kilku metod badawczych umożliwiających przetwarzanie i analizę materiału statystycznego oraz wiedzy eksperckiej, a także prezentację wyników w postaci zaawansowanych opracowań graficznych.

Publications

Books

Go back