IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Barbara Jaworska, Tomasz Komornicki, Jerzy Solon, Barbara Solon, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo TRansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
No.: 352/2011

(project zamawiany)

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną mającej miesjce w poprzednich latach.

Publications

Articles, chapters, papers and others

  • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.

Books, reports

  • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Solon Jerzy, Więckowski Marek: Planowanie przestrzenne w gminach. Warszawa: PAN IGiPZ, Wydaw. Akademickie Sedno, 2012 - 240 s.

Documentation studies

Go back