IGSO PAS > Science > Projekt

Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim.

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Jerzy Solon, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński

Orderer institution: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

(project zamawiany)

Projekt w ramach Trendów Rozwojowych Mazowsza, realizowany przez Instytut Badań Systemowych PAN (Lider) i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Partner).

Go back