IGSO PAS > Science > Projekt

Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu Mrągowa

Date: -

Supervisor: Jarosław Baranowski

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Kaja Czarnecka, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Miasto Mrągowo
No.: DI-0701-03/2021

(project inny)

W celu oceny klimatu Mrągowa przeprowadzono analizę danych meteorologicznych z najbliższej stacji IMGW-PIB z 30 lat, przeprowadzono 24-godzinną serię pomiarów hałasu, 3-miesięcznę serię pomiarów klimatu lokalnego, dokonano oceny stanu aerosanitarnego powietrza i PEM, wykreślono mapę stref bioklimatycznych. 

Opracowano: "Właściwości lecznicze klimatu Mrągowa" 61 s.

Go back