IGSO PAS > Science > Projekt

Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2021

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Jerzy Bański, Patryk Duma, Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Damian Mazurek

Orderer institution: Województwo Podkarpackie
Official Web Site

(project inny)

 

Celem głównym badania jest analiza i przedstawienie istotnych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2021 roku na tle lat poprzednich. 

Badanie obejmuje analizę procesów społeczno - gospodarczych województwa podkarpackiego mających miejsce na różnych poziomach zarządzania regionem (województwo, podregion, powiat, gmina, w zależności od specyfiki tematu i dostępności danych statystycznych) zachodzących w 2021 r. na tle lat poprzednich w retrospekcji 4-letniej, co oznacza następujący czasookres raportu: 

 rok 2021 na tle lat 2018-2020, 

 w innych przypadkach, ostatni rok (n), za który są dostępne dane statystyczne na tle okresu kończącego się w roku n-3. 

Go back