IGSO PAS > Science > Projekt

Właściwości lecznicze klimatu projektowanego uzdrowiska Złotów

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Kaja Czarnecka, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Miasto Złotów
No.: DI.072.92.2022

W 2023 r. przeprowadzone zostaną pomiary klimatu lokalnego Złotowa i okolic, pomiar klimatu akustycznego, zlecony pomiar PEM, opracowanie klimatu regionu, topoklimatu, zanieczyszczenia powietrza i innych elementów wymaganych ustawą. Wydane zostanie świadectwo.

Go back