IGSO PAS > Science > Projekt

The "Post-truth" World: The ideology and propaganda in a mirror of media and journalism technologies 1933-2022. Comparative analysis

Date: -

Supervisor: Mariusz Kowalski

Program: Visegrad Scholarship Program 2022
Leading partner: IGiPZ PAN
Foreign partner: dr Olexandra Zvyagina (Ukraina)
Orderer institution: International Visegrad Fund

Wiek XX jako wiek postępu dał początek dwóm totalitarnym ideologiom, które na długo zdominowały świat, a ich upadek był początkiem podziału świata na Wschód i Zachód. Konflikty i obraz wroga, kreowanie wizerunku stron i państw poprzez ukształtowane w tym okresie paradygmaty w trenach międzynarodowych stały się podstawą dzisiejszych wojen i konfrontacji, doprowadzając system bezpieczeństwa zbiorowego świata na skraj przepaści. Wszystko to dokonało się za pośrednictwem mediów i dziennikarstwa, które stały się zwierciadłem kształtowania obrazu świata zarówno w umysłach jednostek, jak i całych narodów, państw i bloków, budując mechanizmy tworzenia stereotypów nowego typu, obrazów wroga i bohatera, nowych podstaw postrzegania świata. Główne szczegóły, cechy i mechanizmy stworzone przez propagandzistów oraz sposoby sterowania opinią publiczną poprzez media stały się naszą przeszłością i dziedzictwem, a także naszym paliwem. Elementy i sztuczki, które są nadal używane w praktyce dziennikarskiej do dziś i ich rozwój w czasie jest głównym celem tego projektu badawczego w zakresie bilansowania kosztów i korzyści taktyki dostępu do rozwiązywania problemów etycznych w społeczności dziennikarskiej lub mediów. Manipulacja informacją stała się bronią i częścią polityki światowych mocarstw i przywódców. Zmiany, które zachodzą za pośrednictwem mediów i naszego postrzegania rzeczywistości, które tworzą i kształtują, stworzyły nowy wymiar tzw. świata "Postprawdy", którego badanie elementów stanowiło podstawę niniejszego projektu naukowego.

Głównym rezultatem projektu jest przygotowanie i napisanie dwóch pierwszych rozdziałów rozprawy habilitacyjnej poświęconej przemianom świadomościowym związanym z budową współczesnego świata, który bywa nazywany światem "postprawdy" - "The Post-truth" World: Ideologia i propaganda w zwierciadle technologii medialnych i dziennikarskich. W ramach stypendium IVF zaplanowano: napisanie 5 esejów (zostaną one opublikowane na portalach internetowych: na portalu Białoruś 2020-Ukraina2022 https://by-ua-studium.pl/ oraz na stronie academia.edu); opublikowanie 3 artykułów w prestiżowym czasopiśmie naukowym z indeksem Index Copemicus lub Scopus; wygłoszenie otwartego wykładu z prezentacją online na GoogleMeet / YouTube głównie dla studentów, pracowników naukowych i naukowców z Polski i Ukrainy.

Opiekunem projektu z jest dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN

Go back