IGSO PAS > Science > Projekt

Geopolitical, ethnic and migration factors behind transformations of spatial structures

Date: -

Supervisor: Mariusz Kowalski

Contractors: Denis Cerić, Mariusz Kowalski, Marek Więckowski, Rafał Wiśniewski

Research works are situated at the connection of population and political geography. An essential element of study is to present progress of Polish and global geopolitical thought and ideas. Within this research task, the most important geopolitical conceptions will be analyzed, originators of which are researchers such as: A. Danilewski, T. Masaryk, J. Kjellen, I. Dusinski, F. Ratzel, A. Mahan. The principal executor of this topic is P. Eberhardt.

Research studies in the field of political geography, broadly conceived (also from the perspective of its historical evolution), focus on the issues of geopolitical location of Poland, as well as evolution of political landscape of Poland and central-east Europe (M. Kowalski).

An important part of the said research task constitute studies pertaining to ethnic situation of countries of central-east Europe. The subject of our interest are, in the main, Poland and countries of the former USSR, especially those in close neighborhood with Poland (P. Eberhardt, M. Kowalski, M. Kupiszewski and E. Jankowska). The research topic embraces subject-matter of ethnic differentiation, spatial and national isolation, as well as the issues of national identity and quantitative transformations and migrations (R. Wiśniewski).

Also, the research works are carried out on comparing ethnic and social differentiation of large urban agglomerations of Central and West Europe, as exemplified by Warsaw (Poland) and Leeds (the UK) (M. Kupiszewski).

In addition, the studies that are concerned with socio-demographic transformations in Poland (i.e., depopulation processes, ageing of society and their impact on various aspects of human activity) will be taken up, with a special focus on borderland areas (R. Wiśniewski).

Publications

Przegląd Geograficzny

Articles, chapters, papers and others

 • Eberhardt Piotr: Vision for a future Europe according to a Russian map of 1914: A research note [tekst w j. hebrajskim]. - Horizons in Geography: Studies in Geography 2018, 94 - s. 164-171.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. - Przegląd Geopolityczny 2013, 6 - s. 9-16.
 • Eberhardt Piotr: Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 3-28.
 • Eberhardt Piotr: Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2012, 1 - s. 39-60.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -

Articles

Books

 • Wiśniewski Rafał, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara: Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny. Warszawa: IGiPZ PAN, 2020 - 222 s. (Prace Geograficzne; 274)
 • Eberhardt Piotr: Granice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia). Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2018 - 372 s.
 • Eberhardt Piotr: Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Oginiec, 2016 - 306 s.

Chapters

 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.

Abstracts, reviews, notes

 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.

Books, reports

 • Zymnin Anatoliy, Kowalski Mariusz, Sielewicz Michalina, Focica Tiberiu, Kowcuń Sylwia, Bryzek Szymon, Brusnyk Sergiusz, Dąbrowska Eliza, Malinowski Tomasz, Ionescu Ecelino: Workers from Asia - solution for the labour shortage in Romania. Warszawa: EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 2022 - 19 s.
 • Zymnin Anatoliy, Kowalski Mariusz, Sielewicz Michalina, Klages Karolina, Kowcuń Sylwia, Bryzek Szymon, Lytvynenko Olena, Brusnyk Sergiusz, Dąbrowska Eliza, Koszykowska Dorota, Stelmach Filip: Refugees from Ukraine – vocational activation in Poland and Germany. Warszawa: EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 2022 - 27 s.
 • Zymnin Anatoliy, Kowalski Mariusz, Sielewicz Michalina, Klages Karolina, Kowcuń Sylwia, Bryzek Szymon, Lytvynenko Olena, Brusnyk Sergiusz, Dąbrowska Eliza, Koszykowska Dorota, Stelmach Filip: Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech. Warszawa: EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 2022 - 27 s.
 • Zymnin Anatoliy, Kowalski Mariusz, Sielewicz Michalina, Vlk Radek, Focica Tiberiu, Kowcun Sylwia, Bryzek Szymon, Gliński Przemysław, Brusnyk Sergiusz: Ukrainian refugees in Poland, the Czech Republic and Romania. Warszawa: EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 2022 - 19 s.
 • Zymnin Anatoliy, Kowalski Mariusz, Sielewicz Michalina, Vlk Radek, Focica Tiberiu, Kowcuń Sylwia, Bryzek Szymon, Gliński Przemysław, Brusnyk Sergiusz: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii. Warszawa: EWL S.A., Uniwersytet Warszawski, 2022 - 19 s.

Go back