IGSO PAS > Science > Projekt

The role and spatial effect of cultural heritage and identity

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Piotr Korcelli

Contractors: Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Jerzy Solon

Acronym: ESPON 1.3.3.
Program: ESPON
Leading partner: Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Wenecji, Włochy

Go back