IGSO PAS > Science > Projekt

Vulnerability of forest ecosystems in boreal forests

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Alicja Breymeyer

Contractors: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Orderer institution: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Go back