IGSO PAS > Science > Projekt

Multi-criteria evaluation of the impact of selected road corridors on the environment and socio-economic development of adjacent areas

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Marek Degórski, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski, Izabela Zawiska

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: N N306 564940

(project własny)

The mainobjective of the projectis a comprehensiveanalysis ofthe impact ofroad corridors(includingnewroutes)with heavytrafficandsignificantincrementson the environment andeconomic and social developmentof neighboringareas.The main objectivewill be achieved throughspecific objectives, whichinclude theexamination andto determine the impactof selectedtransport corridorson the state ofthe atmosphere andthe acoustic climate, the level offragmentation ofnatural systems, the quality ofthe natural environment, the availability ofspaceand the size ofthe labor markets, economic developmentof adjacent areas,the social situationandadjacent areasroad safety.

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
  • Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.
  • Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.
  • Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.
  • Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.

Articles

Chapters

  • Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)

Books

Go back