IGSO PAS > Science > Projekt

Developmental Trends of the Mazovia Region – Socio-demographic conditions for the Mazovia Region development

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Adam Bierzyński, Konrad Czapiewski, Aleksandra Deręgowska, Barbara Jaworska, Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Piotr Rosik, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Grzegorz Węcławowicz, Rafał Wiśniewski, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

(project zamawiany)

Projekt jest realizowany w ramach grupy projektów "Trendy Rozwojowe Mazowsza", wykonywanego dla samorządu województwa mazowieckiego. Ma na celu wypracowanie kompleksowych metod i narzędzi, pozwalających diagnozować i prognozować rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny.

Publications

Articles, chapters, papers and others

  • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
  • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.

Books, reports

Przegląd Geograficzny

Articles

Books

Go back