IGSO PAS > Science > Projekt

Analysis of the state and conditions for planning works in gminas as of the end of 2009

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury

(project zamawiany)

Analiza stanu prac planistycznych w gminach, tj. posiadania przez gminy i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych. Raport powstaje co roku na podstawie danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

Publications

Books, reports

Go back