IGSO PAS > Science > Projekt

Degree of progress in implementation of the findings of the studies as to directions and conditions of gminas’ spatial development in major Polish cities

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury

Projekt dotyczył zbadania w jakim stopniu 13 największych miast Polski realizuje politykę przestrzenną zawartą w studium uikzp, w szczególności poprzez obejmowanie powierzchni planami miejscowymi.

Publications

Documentation studies

Go back