IGSO PAS > Science > Projekt

Structure and distribution of places of residence, work and education in Warsaw by communication zones as of 2010

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Marcin Stępniak, Dariusz Świątek, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Urząd m.st. Warszawy

W opracowaniu, zawierającym m.in. bazy danych w formatach GIS, obliczono różnymi metodami liczbę i rozmieszczenie różnych kategorii demograficzno-społecznych mieszkańców w granicach administracyjnych stolicy według 794 rejonów komunikacyjnych.

Go back