IGSO PAS > Science > Projekt

Study of spatial development for areas along the Polish-German border

Date: -

Supervisor: Grzegorz Węcławowicz

Contractors: Jerzy Bański, Marek Degórski, Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Roman Soja, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski

Orderer institution: PHARE, Ministerstwo Infrastruktury
No.: PL2002/000-606.21.02

Go back