IGSO PAS > Science > Projekt

Intermodal transportation accessibility indicator for the area of Poland

Date:

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Publications

Abstracts, reviews, notes

Go back