IGSO PAS > Science > Projekt

Structure and functioning of geographical environment of the Carpathian Mts. under conditions of climate changes and anthropopressure

Date: -

Supervisor: Zofia Rączkowska

Contractors: Krzysztof Błażejczyk, Witold Bochenek, Anna Bucała-Hrabia, Jarosław Cebulski, Stanisław Kędzia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka, Adam Kotarba, Edyta Ptaszek, Zofia Rączkowska, Roman Soja, Leszek Starkel, Katarzyna Wasak-Sęk, Łukasz Wiejaczka, Jacek Wolski

The studies aim to recognize the environmental structure of the Carpathian Mts. and to determine effects of natural factors and human activity on its functioning and transformations. They cover issues such as: climate, water and matter circulation, soil erosion, changes in relief and vegetation, as well as stabilization and renaturalization or restoration of landscapes; investigations are carried out in high-mountain environment, where only a limited human interference is allowed, as well as in the flysch medium-mountain and upland environment with stable anthropopressure. The central basis for analysis are measurements made in the Szymbark, Homerka and Hala Gąsienicowa research stations.

The studies center around, among other things, on such issues as: the role of extreme meteorological events and geological composition in the evolution of relief of mountains and their forelands, effects of the Carpathian reservoirs on the natural environment, the role of fast mass movements on slopes with varying exposure, changes of hydrological processes with varied spatial scales. The findings can have application in planning the sustainable regional development and environment protection. The interdisciplinary approach of the studies is convergent with the main trend of European studies with regard to ways and directions in management of the so-called marginal or peripheral areas in the context of the common EU policy.

 

Publications

Articles, chapters, papers and others

 • Rączkowska Zofia: Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 133-136.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117-132.
 • Rączkowska Zofia: Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example.. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 149-153.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 113-116.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 106-112.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Bochenek Witold: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971–2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. - Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, 12, 2 - s. 29-44.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w dolinach potoków Jaszcze i Jamne (Gorce). - Landform Analysis, 2012, 19 - s. 5-15.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy na podstawie analizy materiałów kartograficznych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 208-218 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Długosz Michał: Digital terrain model (DTM) as a tool for landslide investigation in the Polish Carpathians. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 5-23.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46, 1 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzta: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji. - Sylwan 2012, 156, 8 - s. 607-615.
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Conclusions. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 445-451 (Springer Geography)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Introduction. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - XVII - XXI. (Springer Geography)
 • Rączkowska Zofia, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 47-101 (Springer Geography)
 • Soja Roman: Pieniński Park Narodowy. [w]: Wody w parkach narodowych Polski. Red. Robert Bogdanowicz, Paweł Jokiel, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, 2012 - s. 238-249.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 103-118.
 • Wesoły Katarzyna, Wiejaczka Łukasz: Efektywność zbiornika Besko w Sieniawie w kształtowaniu przepływów minimalnych i maksymalnych Wisłoka. - Gospodarka Wodna 2012, 12 - s. 498-504.
 • Wiejaczka Łukasz: Akumulacja materiału zawiesinowego w zbiorniku Klimkówka (polskie Karpaty). [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 181-188.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Metody oceny wielkości abrazji brzegowej w górskim zbiorniku retencyjnym. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 189-202.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 321-332.
 • Długosz Michał: Landslide susceptiblity assessment in the different regions of the Polish Carpathians. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 25-46.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 69-87.

Editorial publications

 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 723 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 803 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam (eds.): Recent landform evolutiion: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - 460 s. (Springer Geography)

Books, reports

 • Bucała Anna, Budek Anna: Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki. - Aura - Ochrona Srodowiska 2012, 12 - s. 9-11.

Abstracts, reviews, notes

 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr: Variability of geotechnical parameters of slope covers and its influence on landslide’s vulnerability – case study from Polish Flysch Carpathians. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Wolski Jacek: The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 699-706 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 717-723 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Przedmowa. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 17-20 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-144.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Hydrochemical differences between Carpathian streams with similar physico-geographical conditions of catchments (the Polish Flysch Carpathians). [w]: European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Gil Eugeniusz: Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…”- w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach Fliszowych. - Przegląd Geologiczny 2014, 62, 5 - s. 232-233.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Gorczyca Elrzbieta, Wrońska-Wałach Dominika, Struś Paweł, Kroh Paweł, Długosz Michał: Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego na przykładzie gminy Łososina Dolna. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - s. 23.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 177-179.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of retention reservoirs in forming the cyclicity and energy of mountain river flows (Polish Carpathians). [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociácia slovenských geomorfologóv pri SAV, Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 26.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 4.4. Klimkówka water reservoir. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 162-166.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: The impact of large floods on the transformation of the Ropa riverbed (Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych. [w]: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Zwoliński Zbigniew, Rączkowska Zofia: Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 133.
 • Bil Michal, Długosz Michał, Micu Michai: An outline landslide-triggering rainfall thresholds in the Flysch Carpathians Chain. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Długosz Michał: Budowa geologiczna. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof: Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spišská Stará Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, 2013 - s. 38.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 9.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Kijowska-Strugała Małgorzata: Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Czwartorzędowe przekształcenia poziomów denudacyjnych w Karpatach fliszowych. [w]: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25-28 września 2012 r. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Rola okresów przejściowych w cyklu glacjalno-interglacjalnym ewolucji rzeźby obszaru Polski. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - 1 s.

Chapters

 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 67-82 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Skała Magdalena, Wolski Jacek: Osadnictwo i ludność. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 347-376 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Soja Roman: Stosunki hydrologiczne. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 223-240 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze - modelowanie stoków. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 197-207 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Starkel Leszek: Paleohydrology of the Upper Vistula river basin. [w]: Flood risk in the Upper Vistula Basin. Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 293-307 (GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences)
 • Wolski Jacek: Komunikacja i transport w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 715-754 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospodarczej człowieka. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 165-205 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie?. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 679-687 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy ochrony przyrody. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 473-535 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Zachować od niepamięci. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 21-42 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 107-174 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek, Blin-Olbert Danuta: Wybrane elementy bojkowskiej kultury materialnej. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 615-657 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Bucała Anna: Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. [w]: Land use/cover changes in selected regions in the world. Vol.11. Eds. I. Bičík, Y. Hiyama, J. Feranec, L. Kupková. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change; Hokkaido University of Education, 2015 - s. 43-48.
 • Gorczyca Elżbieta, Wrońska-Wałach Dominika, Długosz Michał: Landslide hazards in the Polish flysh Carpathians: Example of Łososina Dolna Commune. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 237-250 (Springer Geography)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Owerko Tomasz, Kwartnik-Pruc Anita, Kocierz Rafał, Kuras Przemysław, Ortyl Łukasz, Długosz Michał: Geomorphometric monitoring of active slopes and their impact of post-glacier lake in the Tatra Muntains. [w]: SGEM 2013. GeoConference on Informatics, geoinormatics and remote sensing. 13th international multidisciplinary scientific conference, 16-22 June 2013, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol.2. Geodesy and mine sureveying. Photogrammetry and remote sensing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013 - s. 245-252.

Przegląd Geograficzny

Articles

Maps, atlases

 • Długosz Michał: Plansza V.2. Spływy gruzowe. Mapa 1. Spływy gruzowe. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody. Skala 1 : 10 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne. Skala 1 : 250 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.

Go back