IGSO PAS > Science > Projekt

Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES)

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Ewa Korcelli-Olejniczak

Contractors: Ewa Korcelli-Olejniczak, Zofia Nowicka, Grzegorz Węcławowicz, Filip Piotrowski

Acronym: DIVERCITIES
Program: 7 ramowy UE
Leading partner: Uniwersytet w Utrechcie
Foreign partner: University of Antwerp (Belgium), Middle East Technical University (Turkey), University of Szeged (Hungary), Danish Building Research Institute (Denmark), Bartlett School of Planning, University College London (UK)
Orderer institution: Komisja Europejska
No.: 319970
Official Web Site

Four-year project carried out by 14 European partner institutions, financed by the European Commission, lead partner: Utrecht University. It  analyses urban hyper-diversity as an important asset which, owing to approprate governance arrangements and urban policy may  support the creation of social cohesion and mobility, as well as economic performance of the city.

The principal aim of the project is to provide evidence for the range of social and socio-economic outcomes that may emerge from greater urban diversity, particularily from its positive aspects and to document and highlight the significant role that urban policy and governance arrangements can play in stimulating these positive outcomes. Warsaw is one of the 14 case study cities analysed within the project. The research carried out in Warsaw and its explicit case study area: the so called 'old Praga' refers to both positively and negatively perceived diversity and the arragements which support positive diversity-related issues and counteract negative aspects of urban diversification.

Publications

Books, reports

  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr, Bierzyński Adam: Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 47 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Piotrowski Filip: Report 2j. Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 51 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Grochowski Mirosław, Węcławowicz Grzegorz: Urban policies on diversity in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 31 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Bierzyński Adam, Węcławowicz Grzegorz: Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland. Warsaw: IGSO PAS, 2014 - 38 s.

Abstracts, reviews, notes

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
  • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
  • Węcławowicz Grzegorz: Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.

Books

Articles

Chapters

  • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.

Go back