Msc. Tomasz Ryger
Department of Rural Geography and Local Development
Office 338b
Phone +48 226978926
E-mail

Ministerial projects

Publications

Articles, chapters, papers and others

Articles, chapters, papers and others

  • Bański J., Ryger T., 2016, Planowanie i zarządzanie, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 131-144.