IGiPZ PAN > Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego > Atlas obszarów wiejskich w Polsce

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Środowisko przyrodnicze - Michał Konopski

Rozdział 2. Użytkowanie ziemi - Jerzy Bański

Rozdział 3. Osadnictwo - Mariola Ferenc

Rozdział 4. Demografia - Marcin Mazur

Rozdział 5. Społeczeństwo - Marcin Mazur

Rozdział 6. Funkcje gospodarcze - Jerzy Bański, Konrad Czapiewski

Rozdział 7. Mieszkalnictwo i infrastruktura - Konrad Czapiewski

Rozdział 8. Planowanie i zarządzanie - Jerzy Bański, Tomasz Ryger

 

Atlas został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr 2012/05/B/HS4/03719.

Sposób cytowania: Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.