IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


 

Oferta 14-miesięcznego stypendium
w ramach projektu NCN OPUS:
„Biskupie drzewa. Historia środowiskowa Puszczy Białej”
(nr 2021/43/B/HS3/02636)

Szczegóły konkursu (PDF)


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA
W ZAKŁADZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ

Szczegóły konkursu (PDF)


 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie

DYREKTOR INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. S. LESZCZYCKIEGO PAN W WARSZAWIE
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE BADAŃ GEOŚRODOWISKA

Szczegóły konkursu (PDF)