IGiPZ PAN > Instytut > oferty pracy, IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

OFERTY PRACY


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Kierownik Biblioteki i Wydawnictw poszukuje kandydatów na stanowisko: kustosz/starszy kustosz

Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk,
00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55

Data publikacji ogłoszenia: 07.12.2020 r.

Data ważności ogłoszenia: 11.12.2020 r. do godz. 12.00 lub w przypadku niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia w pierwszym terminie do dn. 31.12.2020 r.

Cel istnienia stanowisk: Praca w projekcie pn. OZwRCIN, związanym z digitalizacją i udostępnianiem w sieci Internet treści geograficznych.

Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat – kontrakt do 31.07.2021r.

Więcej

Rekrutacja została zakończona