IGiPZ PAN > Instytut > Administracja

Instytut

ADMINISTRACJA


 

 Stanowisko/dział  Imię i nazwisko  Telefon/Faks E-mail
ADMINISTRACJA
SEKRETARIAT INSTYTUTU
 Kierownik  mgr Jan Peliwo  (22) 697-88-47
 Sekretariat Dyrekcji, Rada Naukowa,
 Projekty naukowe, współpraca z zagranicą
 mgr Karolina Jackowiak-Konopska   (22) 697-88-41
 Planowanie i sprawozdawczość   mgr Grzegorz Franaszek
 (22) 697-88-46
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWO-KSIĘGOWY
 Referat osobowy  Anna Orecka  (22) 697-89-44
 Księgowość  mgr Monika Gawryś  (22) 697-89-46
 Główna księgowa  mgr Małgorzata Przymus  (22) 697-89-46
 Księgowość  mgr Zofia Uberman   (22) 697-89-47
 Księgowość  lic. Teresa Mames  (22) 697-89-47
 Administracja  Aneta Olszewska  (22) 697-89-45
 Administracja  Beata Zielińska  (22) 697-89-45
 IT  inż. Tomasz Sztajer  (22) 697-89-24
 Administrator sieci  dr Tomasz Grycuk  (22) 697-88-20