IGiPZ PAN > Media

Instytut w mediach

Organizacja przestrzenna w Polskim Ładzie jest niedowartościowana

Pomimo pozytywnych w sumie spostrzeżeń, generalnie jednak w Polskim Ładzie przestrzeń i walory płynące z właściwej organizacji przestrzennej są niedowartościowane, czy nawet zmarginalizowane.

O plusach i minusach Polskiego Ładu w kontekście zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego kraju opowiada prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) w wywiadzie dla Serwisu Samorządowego PAP. 

Więcej...

Młyny i wiatraki w polskim krajobrazie

O wieloletnich badaniach dotyczących młynów i wiatraków oraz koncepcji i realizacji Centralnej Bazy Danych o Młynach w Polsce - jedynym tego rodzaju przedsięwzięciu w naszym kraju, opowiadają dr Dariusz Brykała i mgr Zachariasz Mosakowski (IGiPZ PAN) w materiale filmowym zrealizowanym we współpracy z Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.

Więcej...

Od 2028 Warszawa będzie się kurczyć

Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem liczba ludności Warszawy wzrośnie do 2,044 mln mieszkańców w ciągu najbliższych kilku lat, a następnie będzie powoli spadać, przynajmniej do 2050 roku.

Badacze PAN – Przemysław Śleszyński, Łukasz Kubiak i Ewa Korcelli-Olejniczak – przygotowali „Prognozę demograficzną dla Warszawy”, w której starają się przewidzieć dynamikę zmian ludnościowych w polskiej stolicy w skali najbliższych 30 lat. Najwazniejsze wnioski z niej płynące przedstawia portal 300Gospodarka.pl.

Więcej...

Bez prof. Eugeniusza Romera nie byłoby Polski w granicach przedwojennych

Romer kochał góry, nie tylko polskie. Chodził po wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Wydawał atlasy, a na mapach prezentowano skład narodowościowy społeczeństwa, przepływy finansowe i inne statystyki, które pozwalały później uzasadnić, że Polska jest odtąd dotąd.

O zasługach dla Polski prof. Eugeniusza Romera - jednego z najwybitniejszych polskich geografów w historii, opowiada prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) w programie Eureka na antenie Polskiego Radia. 

Więcej...

Miasta średnie tracą dystans rozwojowy

Zauważyliśmy, że w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce doszło do odwrócenia kierunków migracji. Otóż jeszcze na początku lat 90. miasta średnie i byłe miasta wojewódzkie, takie jak Włocławek, Wałbrzych, Łomża czy Piła przyciągały dużo osób. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku ta tendencja się odwróciła.

O problemach rozwojowych miast średnich, atrakcyjności osadniczej i niezbędnych strumieniach finansowych opowiada prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) w wywiadzie dla Serwisu Samorządowego PAP.

Więcej...