IGiPZ PAN > Media

Instytut w mediach

„Konwersatorium” na antenie Radia Lublin

O dechrystianizacji i mapowaniu praktyk religijnych z punktu widzenia geografa społeczno-ekonomicznego opowiada prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) w rozmowie z Pawłem Milcarkiem, redaktorem naczelnym kwartalnika „Christianitas”, na antenie Radia Lublin. 

Więcej...

Praca zdalna zostanie z nami na dłużej

W Polsce jest kilka regionów, popularnych zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy. To są na przykład niektóre fragmenty Mazur, Podlasie, okolice Kazimierza Dolnego i część Bieszczad. Te miejsca po pandemii będą jeszcze popularniejsze niż dotychczas.

O długotrwałych skutkach społecznych i demograficznych pandemii opowiada prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN) w wywiadzie dla portalu Interia Biznes. 

Więcej...

Depopulacja nie jest końcem świata

Depopulacja jest nieuchronna, ale paradoksalnie może pozytywnie przyspieszyć restrukturyzację społeczno-gospodarczą i osadniczą Podlasia.

Dlaczego? Na łamach czasopisma "Podlaski Manager" (s. 16-17) tłumaczy to zjawisko prof. Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN), ekspert rozwoju miast i regionów, w rozmowie z Adamem Walickim, prezesem Instytutu Kronenberga. 

Więcej...

Przestrzeń - imperatyw dobrego planowania

Rozwój gospodarczy miast i regionów potrzebuje planowania terytorialnego w stopniu większym niż w przeszłości. Jest to naturalna konsekwencja "mozaikowienia" polskiej przestrzeni, a także efekt niekorzystnych procesów, takich jak suburbanizacja lub szybka depopulacja niektórych obszarów.

O modelach planowania przestrzennego, ułomności transportowej i nowych dokumentach legislacyjnych opowiada w wywiadzie dla czasopisma Podlaski Manager (s. 16-17) prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN).

Więcej...

Komentarz powyborczy - głosowanie w powiatach 2015-2020

Wyniki głosowania w powiatach w latach 2015-2020 na podstawie map przygotowanych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego (IGiPZ PAN) zaprezentowały Wiadomości TVP.

Więcej...