IGiPZ PAN > Instytut > Dokumenty > Wzory dokumentów

Instytut

WZORY DOKUMENTÓW


Umowy cywilno-prawne – druki przygotowane zgodnie z zarządzeniem 6/2019

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło - wersja angielska

Umowa o dzieło wraz z przeniesiem praw autorskich

Umowa o dzieło wraz z przeniesiem praw autorskich - wersja angielska

Umowa przeniesienia praw

Umowa przeniesienia praw - wersja angielska

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia - wersja angielska

Rachunek do umów cywilno-prawnych

Rachunek do umów zlecenia

Rachunek do umów zlecenia - wersja angielska

Oświadczenie ws. składek emerytalno-rentowych

Umowa na zwrot kosztów podróży służbowej dla osób nie będących pracownikami Instytutu

Umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie

Oświadczenie ws. składek emerytalno-rentowych

Wniosek dla osób ubiegających się o nowe projekty badawcze

Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

PIT-12

Wniosek o dokonanie zakupu przy użyciu karty kredytowej

Wniosek o dokonanie zakupu w 2022 r.

Wzór umowy dotyczącej wynagrodzenia za promotorstwo rozpraw doktorskich i innych

Wzór umowy dotyczącej wykonywania recenzji w postępowaniach (prof.,. hab. i dokt.) oraz dla członków komisji habilitacyjnej

Instrukcja udzielania zamówień publicznych

Oświadczenie do delegacji

Skierowanie na wyjazd za granicę pracownika/doktoranta