IGiPZ PAN > Instytut > Dokumenty > Wzory dokumentów

Instytut

WZORY DOKUMENTÓW


Umowy cywilno-prawne, rachunki, wnioski, załączniki 

 1. Umowa zlecenia 2022 wzór    doc

 2. Umowa o dzieło wzór    doc

 3. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich wzór   doc

 4. Umowa stypendialna IGIPZ - Stypendium naukowe    doc

 5. Umowa IGIPZ -Doktorant – stypendysta wzór 04-08-2022  doc

 6. Aneks do umowy o pracę dla dodatków z projektów komercyjnych i NCN   doc

 7. Załącznik nr 1 dla celów GUS   docx

 8. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych    docx

 9. Załącznik nr 2 oświadczenie dla celów ZUS    docx

 10. Załącznik nr 3 oświadczenie o zgłoszeniu    docx

 11. Załącznik nr 4 Protokół odbioru 01-07-2022    docx

 12. Załącznik nr 4_wykaz godzin pracy dla celów ZUS   docx

 13. Rachunek do umów dzieło prawa autorskie 01-07-2022    pdf

 14. Rachunek do umów zlecenia 01-07-2022    pdf

 15. Wniosek dla osób ubiegających się o nowe projekty badawcze   docx

 16. Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy    pdf

 17. Wniosek o dokonanie zakupu przy użyciu karty kredytowej    doc

 18. Wniosek o dokonanie zakupu    pdf

Instrukcja udzielania zamówień publicznych - archiwalna   doc

 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania zamówień publicznych - archiwalny   doc

 2. Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania zamówień publicznych - archiwalny   doc

Delegacje krajowe i zagraniczne

 1. Skierowanie na wyjazd za granicę pracownika/doktoranta      pdf

 2. Ewidencja przebiegu pojazdu 17-08-2023   pdf

 3. Oświadczenie do delegacji służbowej polecenia wyjazdu 17-08-2023   pdf

 4. Oświadczenie samochód prywatny 17-08-2023     pdf

 5. Wniosek o wystawienie delegacji służbowej IGiPZ PAN   docx

 6. Wyjazd doktoranta 19-08-2021    excel     pdf