Zakład Geoekologii i Klimatologii

PRACOWNICY


Kierownik - prof. dr hab. Marek Degórski

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 A   
dr Andrzej Affek 431 226978931
 B   
dr Jarosław Baranowski 412;442 226978912
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk 410 226978910
 D   
prof. dr hab. Marek Degórski 418 226978918
 K   
dr inż. Ewa Kołaczkowska 423 226978923
dr hab. Anna Kowalska, prof. ndzw. IGiPZ 405 226978904
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. ndzw. IGiPZ 412 226978912
 M   
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz 431 226978931
 R   
dr Edyta Regulska 431 226978931
prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska 403 226978905
 S   
dr Sandra Słowińska 411 226978911
prof. dr hab. Jerzy Solon 430 226978930
dr Jakub Szmyd 409 226978909
 W   
Jolanta Więckowska 404 226978903
dr Jacek Wolski 402 226978902
 Z   
dr Izabela Zawiska 405 226978904