IGiPZ PAN > Zakład Badań Klimatu > Osoby > Spis pracowników

Zakład Badań Klimatu

PRACOWNICY


Kierownik - dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
dr Jarosław Baranowski 412, 442 226978912
 C   
mgr Kaja Czarnecka 411 226978911
 K   
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ 412 226978912
 L   
dr Katarzyna Lindner-Cendrowska 411 226978911
 S   
dr Sandra Słowińska 410 226978910