Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Konkurs na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN ogłasza nabór konkursowy na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2020/2021.

Więcej...

Nowe projekty NCN w naszym Instytucie

Z satysfakcją informujemy, że nasz Instytut pozyskał 7 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS 1. Gratulujemy wszystkim Kierownikom i Wykonawcom!

Więcej...

Portal Nauka w Polsce o badaniach nad młynami

Portal Nauka w Polsce zamieścił informację o badaniach nad młynami w Polsce prowadzonymi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu.

Więcej...

Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

Informujemy, że w ramach wspierania Otwartej Nauki udostępniamy Państwu zestaw map wektorowych i danych tabelarycznych pt. Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej. Inicjatywa upowszechnienia tych unikalnych materiałów jest wynikiem współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z dr. Jackiem Wolskim i zrealizowana została w ramach dzialalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN.

Więcej...

Finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Słowiński uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9 na realizację projektu pt. „Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych z Holsztyńskiego interglacjału”

Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wyników! 

Więcej...

Dilemmas of Regional and Local Development

Wydawnictwo Routledge opublikowało monografię naukową pod redakcją Profesora Jerzego Bańskiego pt. Dilemmas of Regional and Local Development. Tematem książki jest rozwój lokalny i regionalny. Natomiast jej celem jest identyfikacja, diagnoza i ocena podejść do kwestii takiego rozwoju w krajach reprezentujących różne systemy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Więcej...

Wystąpienie dr Inty Dimante-Deimantovica

Dnia 22 stycznia zapraszamy na referat: Is microplastic the proxy of the Anthropocene and what it has to do with Cladocera subfossils?, który wygłosi dr Inta Dimante-Deimantovica (Latvian Institute of Aquatic Ecology; Norwegian Institute for Nature Research). Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej na parterze.

Więcej...