Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2018-12-05

Stanowisko Prezydium PAN ws. kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

Dnia 20 listopada br. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło "Stanowisko ws. w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski".

Więcej...

2018-12-04

Nowy projekt ESPON „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczy w realizacji projektu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) pt. „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”.

Więcej...

2018-11-30

Konkurs na stypendystę

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie ogłasza konkurs na Stypendystę (stypendium naukowe dla magistranta/doktoranta) w ramach projektu badawczego NCN pt. „Granice Polski jako zasób – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym”.

Więcej...

2018-11-26

International Conference UTCI - 10 YEARS OF APPLICATION

In 1999 at the ISB Congress in Sydney the Commission for developing the Universal Thermal Climate Index UTCI was established. In 2009 special COST Action 730 „Towards a universal thermal climate index UTCI for assessing the thermal environment of the human being” has successfully completed the work proposing UTCI as a new tool in biometeorological and bioclimatic research.

Więcej...

2018-11-09

"Wypełnianie przygranicznych pustek" - prelekcja prof. Marka Więckowskiego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN serdecznie zapraszają na prelekcję prof. Marka Więckowskiego pt. "Wypełnianie przygranicznych pustek. Wędrówki wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Od Horyńca-Zdrój po Kremenaros".

Więcej...

2018-11-02

Realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

Dnia 31 października zakończyła się realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej".

Więcej...

2018-10-24

Ukazała się "Geografia Społeczna Polski"

Ukazała się publikacja pt. "Geografia Społeczna Polski" autorstwa prof. Grzegorza Węcławowicza.

Więcej...