Zakład Badań Geośrodowiska

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie składników obiegu wody w zlewni Bystrzanki oraz ich zmiany w wieloleciu 1971-2015 na podstawie modelowania SWAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. 2018 - s. 51-57 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowska Zofia, : Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 11-20 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 35-52.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki. [w]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018 - s. 359-390 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała-Hrabia Anna: Zmiany pokrycia i użytkowania ziemi w małych zlewniach polskich Karpat podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 75-81 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. - Geographia Polonica 2018, 91, 2 - s. 171-196.
 • Cebulski Jarosław: Zastosowanie analizy DoD do oceny ilości usuniętego materiału osuwiska przez potok. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 83-88 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wrońska-Wałach Dominika, Cebulski Jarosław, Żelazny Mirosław: Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland). - Science of The Total Environment 2018, 630 - s. 1298–1308.
 • Gus Magdalena, Wasak Katarzyna, Stolarczyk Mateusz, Musielok Łukasz: The impact of natural disasters on soils of mountain regions - Field session guide. [w]: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide. Red. Marcin Sykuła. Poznań: Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2018 - s. 75-107.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na transport zawiesiny w potoku Bystrzanka w latach 1970-2017. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 125-128 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Long-term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (the Western Polish Carpathians). - Land Degradation & Development 2018, 29 - s. 1871-1884.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Wieloletnia zmienność erozji gleby w zlewni Homerki (Beskid Sądecki). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 129-133 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 135-139 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kiszka Krzysztof: Dendrogeomorfologiczny zapis aktywności osuwisk w okolicach Szymbarku na przykładzie osuwiska Sawickiego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 141-145 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Stachyra Przemysław, Jóźwiak Marek: Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach gór niskich, wyżyn i pogórza. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 147-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Climatic and dam-induced impacts on river water temperature: Assessment and management implications. - Science of the Total Environment 2018, 626 - s. 1474-1483.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam: The Little Ice Age in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigación Geográfica 2018, 44, 1 - s. 47-67.
 • Prokop Paweł: Tea plantations as a driving force of long-term land use and population changes in the Eastern Himalayan piedmont. - Land Use Policy 2018, 77 - s. 51-62.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North-East India. - Land Degradation & Development 2018, 29, 8 - s. 2760–2770.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Natural conditions of coarse bedload transport in headwater catchments (Western Tatras, Poland). - Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 2018, 100, 4 - s. 370-387.
 • Płaczkowska Eliza, Siwek Janusz, Maciejczyk Karolina, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej: Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland). - Hydrology Research 2018, 49, 6 - s. 1946-1959.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). - Land Degradation and Development 2018, 29, 8 - s. 2746–2759.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech, Wojciechowski Tomasz, Perski Zbigniew: Using TLS for monitoring talus slope morphodynamics in the Tatra Mts. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 179-198.
 • Starkel Leszek: Odbudowa i rozwój polskiej geografii fizycznej po drugiej wojnie światowej w latach 1945-1980. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 157-168.
 • Vuorenmaa Jussi, Augustaitis Algirdas, Beudert Burghardt, Bochenek Witold, Clarke Nicolas, De Wit Heleen A., Dirnbock Thomas, Frey Jane, Hakola Hanele, Kleemola Sirpa, Kobler Johannes, Kram Pavel, Lindroos Anti-Jussi, Lundin Lars, Lofgren Stefan, Marchetto Aldo, Pecka Tomasz, Schulte-Bisping Hubert, Skotak Krzysztof, Srybny Anatoly, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho Liisa, Váňa Milan, Åkerblom Stafan, Forsius Martin: Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. - Science of the Total Environment 2018, 625 - s. 1129-1145.
 • Wasak Katarzyna, Drewnik Marek: Sequestration of organic carbon in rendzinas – a review. - Soil Science Annual 2018, 69, 2 - s. 75-87.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Water temperature dynamics in a complex of reservoirs and its effect on the temperature patterns of a mountain river. - Water Resources 2018, 45, 6 - s. 846-857.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Tamang Lakpa, Prokop Paweł: Local residents' perceptions of a dam and reservoir project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India. - Mountain Research and Development 2018, 38, 3 - s. 203-210.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: The impact of the reservoir on the water chemistry of the Teesta river mountain course (Darjeeling Himalaya). - Ecological Chemistry and Engineering S 2018, 25, 1 - s. 73-88.
 • Wiejaczka Łukasz, Tamang Lakpa, Piróg Danuta, Prokop Paweł: Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India). - Environmental Earth Sciences 2018, 77, 20 - 9 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Czasowa dynamika temperatury wody w zbiorniku Besko na Wisłoku (polskie Karpaty). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 283-288 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr, Bucała-Hrabia Anna: Badania właściwości geotechnicznych pokryw stokowych dolin potoków Jamne i Jaszcze w Gorcach. - Inżynieria Ekologiczna 2018, 19, 1 - s. 44-52.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kiszka Krzysztof: Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains. - Forest Ecology and Management 2017, 405 - s. 391-403.
 • Andrzejewski Leon, Starkel Leszek: Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustapienia ostatniego zlodowacenia. [w]: Hydrologia Polski. Red. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - s. 111-116.
 • Bochenek Witold: Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991-2015. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2017, 19 - s. 61-68.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Red. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 7-20 (Monografie Komisji Hydrologicznej PTG; 4)
 • Bochenek Witold: Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996-2015. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 139-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kiszka Krzysztof: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 87-93 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bucała-Hrabia Anna: From communism to a free-market economy: A reflection of socio-economic changes in land use structure in the vicinity of the city (Beskid Sądecki, Western Polish Carpathians). - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 65-79.
 • Bucała-Hrabia Anna: Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land use in the Polish Carpathians. - Land Use Policy 2017, 64 - s. 391-404.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Snow avalanche activity in Żleb Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland). - Catena 2017, 158 - s. 201–212.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Barsevskis Arvids, Wróbel Grzegorz, Degórska Anna, Skotak Krzysztof, Krzysztofiak Lech, Szpikowski Józef, Bochenek Witold, Janisz Barbara, Huruk Karol: Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 177-184 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 195-200 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 201-206 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 207-210 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof: The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians). - Zeitschrift für Geomorphologie 2017, 61, 1 - s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Lekach Judith, Bucała-Hrabia Anna: Diversification of the hydromorphological state and the habitat quality of streams in the Negev Desert (Israel). - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 3 - s. 1-10.
 • Kędzia Stanisław: Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 353-376.
 • Prokop Paweł: The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 93-96.
 • Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 97-104.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern. - Natural Hazards 2017, 89, 1 - s. 387-404.
 • Płaczkowska Eliza: Slope-fluvial system structure in the Western Tatra Mountains (Poland): slope-to-channel transition. - Arctic Antarctic and Alpine Research 2017, 49, 4 - s. 569-583.
 • Starkel Leszek: Down the memory lane: Association of Polish geomorphologists with India. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 3-56.
 • Starkel Leszek: Uwagi o poligenezie rzeźby gór (na przykładzie Karpat). - Acta Geographica Lodziensia 2017, 106 - s. 31-35.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial evolution in young orogenic systems. - Journal of Indian Geomorphology 2017, 5 - s. 57-64.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during interpleniglacial in the geoecosystems of South-Eastern Poland. - Geochronometria 2017, 44 - s. 202-215.
 • Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods. - Current Science 2017, 112, 9 - s. 1896-1903.
 • Wiejaczka Łukasz, Olędzki Jan Romuald, Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata: A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians). - Quaestiones Geographicae 2017, 36, 1 - s. 129-137.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie). - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 165-181.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Effect of a small dam reservoir on the water temperature in a Carpathian river. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 481-491.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała-Hrabia Anna, Gruchot Andrzej T., Kapustova Veronika: Slope stability basic information. [w]: Open channel hydraulics, river hydraulic structures and fluvial geomorphology for engineers, geomorphologists and physical geographers. Red. Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecky, Erik Hendrickson. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 - s. 280-302.
 • Bochenek Witold: Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015. - Acta Agrophysica 2016, 23, 3 - s. 319-330.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 ). - Prace Geograficzne 2016, 147 - s. 67-80.
 • Bochenek Witold: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego fliszowej zlewni Bystrzanki. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 131-135 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Bochenek Witold, Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 29-41.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 5-17.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Rączkowska Zofia, Maciata Andrzej: Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 65-77.
 • Gębica Piotr, Jacyszyn Andrij, Krąpiec Marek, Budek Anna, Czumak Natalia, Starkel Leszek, Andrejczuk Wiaczesław, Ridush Bogdan: Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. - Quaternary International 2016, 415 - s. 55-66.
 • Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Janecka Katarzyna, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: What can we learn from archive records of snow avalanches in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 33-51.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Spatial variations of suspended sediment grain size in small mountain catchment during summer floods. - Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica 2016, 50 - s. 53-63.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 53-59.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Hydromorphological state and habitat quality of mountain rivers above and below reservoirs (the Polish Carpathians). [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 131-138.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał: Influence of reservoirs on the concentration of nutrients in the water of mountain rivers. - Ecological Chemistry and Engineering S 2016, 23, 3 - s. 413-424.
 • Kiszka Krzysztof: Degradacja pienińskich szlaków związana z górską turystyką pieszą. - Pieniny Przyroda i Człowiek 2016, 16 - s. 145–165.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the Sawicki landslide activity in the Beskid Niski Mts (Polish Flysch Carpathians). - Landform Analysis 2016, 32 - s. 9-26.
 • Kotarba Adam: Abiotic nature of the Tatra Mountains: A new cartographic picture. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 117-121.
 • Kotarba Adam: Przemiany rzeźby gór wysokich współcześnie nie zlodowaconych. [w]: Wierchy wołają. Red. Janusz Konieczniak, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2016 - s. 229-240.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Fidelus Joanna: The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland). - Environmental Earth Sciences 2016, 75, 3 - s. 1-14.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Disturbance of water‐air temperature synchronisation by dam reservoirs. - Water and Environment Journal 2016, 30, 1-2 - s. 31-39.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of reservoirs in shaping the dominant cyclicity and energy of mountain river flows. - River Research and Applications 2016, 32, 4 - s. 561-571.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 401-416.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Janecka Karolina: Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 31-45.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Guzik Patryk, Guzowski Mateusz, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne – studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2016, 18, 3 - s. 111-122.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 143-159 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Prokop Paweł, Arbenz Thomas: Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau. [w]: Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system. Red. Thomas Arbenz. India: Replika Press Pvt. Ltd., 2016 - s. 18-25.
 • Płaczkowska Eliza: Structure of the headwater valley segment in the Western Tatras. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 89-103.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions of snow avalanches in the Tatra Mountains. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2016, 60, 4 - s. 285-297.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 67-82 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Rączkowska Zofia, Kaczka Ryszard J.: From editors. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 5.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Długosz Michał: The morphodynamics of slopes within the snow avalanche starting zones in the Tatras. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 17-29.
 • Soja Roman: Stosunki hydrologiczne. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 223-240 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Spyt Barbara, Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 91-111.
 • Starkel Leszek: Contribution of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands IGSO PAS in Kraków to the development of Polish Geomorphology (1953-2012). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 389-404.
 • Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze - modelowanie stoków. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 197-207 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Starkel Leszek: Paleohydrology of the Upper Vistula river basin. [w]: Flood risk in the Upper Vistula Basin. Red. Zbigniew W. Kundzewicz, Markus Stoffel, Tadeusz Niedźwiedź, Bartłomiej Wyżga. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 293-307 (GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences)
 • Wiejaczka Łukasz: Riverbeds level changes in the margin and foreland of the Darjeeling Himalaya during the years with a normal monsoon rainfall. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 83-95 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Effect of a reservoir operation on relations between river water temperature and air temperature. [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 73-80.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała Anna, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) – preliminary results. - Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 2016, 48, 1 - s. 27-40.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania imisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2005-2014. - Rocznik Świętokrzyski Seria B - Nauki Przyrodnicze 2015, 36 - s. 9-20.
 • Bucała Anna: The impact of socio-economic changes on the natural processes and transformation of geoecosystems in the Gorce Mountains. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 515-518.
 • Bucała Anna: Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. [w]: Land use/cover changes in selected regions in the world. Vol.11. Eds. I. Bičík, Y. Hiyama, J. Feranec, L. Kupková. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change; Hokkaido University of Education, 2015 - s. 43-48.
 • Bucała Anna: Wpływ działalności człowieka na przekształcenia krajobrazów górskich w Gorcach. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 23-37.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2015, 59, Supplement 2 - s. 41-74.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Evaluation of the hydromorphological state of mountain streams under the influence of contemporary human activity (Polish Carpathians). - Environmental Earth Sciences 2015, 73 - s. 3451-3463.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do określenia aktywności osuwiska. - Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2015, 4 - s. 12-20.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Jeziorka osuwiskowe w Karpatach - perspektywy ich ochrony. - Aura 2015, 1 - s. 9-12.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Application of the ground penetrating radar to identification of the thickness and structure of the sediments in postglacial lakes, illustrated with an example of Mały Staw lake (the Karkonosze Mountains). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 5-13.
 • Gębica Piotr, Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: Fluvial history of the Subcarpathian Basins (Poland) during the last cold stage (60-8 cal ka BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 119-141.
 • Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zastosowanie metod dendrochronologicznych w badaniach lawin śnieżnych. - Landform Analysis 2015, 28 - s. 15–27.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Czajka Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: The recent timberline changes in the Tatra Mountains: A case study of the Mengusovská Valley (Slovakia) and the Rybi Potok Valley (Poland). - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 71-83.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 2 - s. 261-270.
 • Kędzia Stanisław: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 53-69.
 • Kędzia Stanisław: Lichenometric curves for the Polish part of the Karkonosze and Tatra Mountains established with a new method. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 1 - s. 101-118.
 • Kędzia Stanisław: The occurrence of glaciers in the Polish Tatra Mountains during the Little Ice Age. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 2 - s. 229-241.
 • Kędzia Stanisław: Budowa awaryjnych schronień z wykorzystaniem izolacyjnych właściwości śniegu. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 2 - s. 80-90.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrogeomorphological study on snow avalanches in the Tatra Mountains (Southern Poland). [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 13. Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014 May 6th – 10th, 2014 in Aviemore, Scotland, UK. Eds. Rob Wilson, Gerhard Helle, Holger Gärtner. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 110-115 (Scientific Technical Report; 15/06)
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Morphological and morphometrical analyses reveal the avalanche influence over the talus cones in the Rybi Potok Valley, Tatra Mountains. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 15-33.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century. - Theoretical and Applied Climatology 2015, 121, 1 - s. 389-399.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 133-141.
 • Rączkowska Zofia, Zwoliński Zbigniew: Digital geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 205-210.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-148.
 • Soja Roman: Zasoby wodne Gorców. [w]: Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Red. Paweł Czarnota, Mariola Stefanik. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2015 - s. 52-60.
 • Starkel Leszek: Climatic fluctuations reflected in slope and fluvial systems of Polish Carpathians and their foreland during Upper Quaternary. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 55-67.
 • Starkel Leszek: Clusters of extreme floods; their role in the transformation of fluvial systems. - Zeitschrift fur Geomorphologie 2015, 59, Supplement 3 - s. 59-71.
 • Starkel Leszek: Zgrupowania ekstremalnych opadów i ich skutki hydrologiczne. [w]: Hydrotechnika XVII '2015. Sympozjum ogólnokrajowe, Krynica Zdrój 19-21 maja 2015 r. Materiały. Red. nauk. Elzbieta Nachlik. Katowice: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, 2015 - s. 135-149.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Perşoiu Ioana: Climatic fluctuations reflected in the evolution of fluvial systems of Central - Eastern Europe (60-8 ka cal BP). - Quaternary International 2015, 388 - s. 97-118.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: Reconstruction of Late Quaternary neotectonic movements and fluvial activity in Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 71-82.
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 109-124.
 • Wiejaczka Łukasz: Reservoir triggered distortion in the relation between water conductivity and river temperature. - Water Resources 2015, 42, 3 - s. 362-370.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dynamics of the channel beds level in mountain rivers in the light of the minimum water stages analysis. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 4 - s. 105-112.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Assessment of the hydromorphological state of Carpathian rivers above and below reservoirs. - Water and Environment Journal 2015, 29, 2 - s. 277-287.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 467-482.
 • Żegleń Joanna, Wiejaczka Łukasz: Próba oceny podatności karpackich jezior zaporowych na degradację wód. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2015, 17 - s. 83-91.
 • Bochenek Witold: Stop 4.5.1. Szymbark - Research Station of the Institute of Geography and Spatial Organization. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 167-173.
 • Bochenek Witold: Sezonowa zmienność i wieloletnie tendencje pH w opadzie atmosferycznym na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999-2013. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 41-47.
 • Bucała Anna: The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 4-14.
 • Bucała Anna: Stop 3.7. Jaszcze and Jamne catchments - environmental changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 141-148.
 • Bucała Anna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Buczek Krzysztof, Zernitskaya Valentina: The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). - Geochronometria 2014, 41, 4 - s. 377-391.
 • Cebulski Jarosław: Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid Niski). - Landform Analysis 2014, 26 - s. 105-113.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geosites. - Current Issues of Tourism Research 2014, 4, 1 - s. 38-49.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki). - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2014, 69, 2 - s. 79-95.
 • Kotarba Adam: Rzeźba i współczesne procesy rzeźbotwórcze. [w]: Morskie Oko - przyroda i człowiek. Red. Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka. Zakopane: Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2014 - s. 158-169.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna: Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2014, 21, 1 - s. 15-26.
 • Kędzia Stanisław: Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 5-16.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tary Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2014, 16, 3 - s. 105-112.
 • Prokop Paweł: The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 173-180 (World Geomorphological Landscapes)
 • Prokop Paweł: Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 154-159.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 15-23.
 • Radecki-Pawlik Artur, Bucała Anna, Plesiński Karol, Oglęcki Paweł: Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams – Western Polish Carpathians. - Ecohydrology & Hydrobiology 2014, 14, 3 - s. 229-242.
 • Romanowicz Renata, Nachlik Elżbieta, Januchta-Szostak Anna, Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew, Byczkowski Andrzej, Kowalczak Piotr, Żelaziński Janusz, Radczuk Laura, Kowalik Piotr, Szamałek Krzysztof: Zagrożenia związane z nadmiarem wody. - Nauka 2014, 1 - s. 123-148.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 106-112.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117-132.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 113-116.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 133-136.
 • Rączkowska Zofia: Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example.. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 149-153.
 • Smołkowicz Witold, Wiejaczka Łukasz, Soja Roman: Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 59-64.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. - Water and Environment Journal 2014, 28, 4 - s. 473-482.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IG i PZ PAN w Krakowie). - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2014, 23, 3 - s. 279-289.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of older inherited mountain landscapes. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 53-60.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir: The Sikkim-Darjeeling Himalaya: landforms, evolutionary history and present-day processes. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 157-164 (World Geomorphological Landscapes)
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 441-469.
 • Wiejaczka Łukasz, Bucała Anna, Sarkar Subir: Human role in shaping the hydromorphology of Himalayan rivers: study of the Tista River in Darjeeling Himalaya. - Current Science 2014, 106, 5 - s. 717-724.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 1 - s. 28-36.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof, Bochenek Witold: Changes of the morphology of the Ropa river upstream and downstream of the Klimkowka water reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 61-76.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Soja Roman, Serwa Małgorzata: Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. - International Journal of Water Resources Development 2014, 30, 4 - s. 649-661.
 • Wiejaczka Łukasz, Serwa Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: Skutki zmian temperatury wody poniżej zbiornika Klimkówka dla rekreacyjnego wykorzystania rzeki Ropy. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 4 - s. 144-150.
 • Zydroń Tymoteusz, Wałęga Andrzej, Bochenek Witold: Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego. - Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 2014, 13, 2 - s. 81-93.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. - Episodes 2014, 37, 1 - s. 21-33.
 • Bochenek Witold, Dedo Justyna, Marczewski Wojciech: Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Karpat Zachodnich w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2013, 14 - s. 69-75.
 • Bucała Anna, Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur: Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich. - Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2013, 22, 3 - s. 249-261.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym Polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 15-29.
 • Chmura Damian, Salachna Anna, Bochenek Witold: Zmiany w lesie gospodarczym z jodłą w Beskidzie Niskim spowodowane gospodarką leśną po 11 latach. - Inżynieria Ekologiczna 2013, 33 - s. 21-28.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Rzeźba i wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-66 (Prace Geograficzne; 239)
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland. - Quaternary International 2013, 293 - s. 207-218.
 • Kotarba Adam: Rzeźba systemu dolinnego Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 15-33 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wprowadzenie. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego. [w]: Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska. Red. Marek Jóźwiak. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2013 - s. 50-52.
 • Kędzia Stanisław: Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 363-374.
 • Kędzia Stanisław: Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 53-63.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Cirque in the light of lichenometric dating. - Opera Corcontica 2013, 50 - s. 75-80.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after the last ice retreat in Northern Poland using radiocarbon dating. - Radiocarbon 2013, 55, 2-3 - s. 1712-1723.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India. - Singapore Journal of Tropical Geography 2013, 34 - s. 206-228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. - Prace i Studia Geograficzne 2013, 51 - s. 69-90.
 • Prokop Paweł, Suliga Ireneusz: Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India. - Current Science 2013, 104, 6 - s. 761-768.
 • Rączkowska Zofia: Współczesne procesy morfogenetyczne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 35-48 (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Soja Roman: Dolina Suchej Wody - stosunki wodne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach: środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 97-108 (Prace Geograficzne; 239)
 • Starkel Leszek: Some regularities of mountain relief evolution. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 69-79.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. - Geochronometria 2013, 40, 1 - s. 1-21.
 • Wachecka-Kotkowska Lucyna, Zwoliński Zbigniew, Kostrzewski Andrzej, Migoń Piotr, Rachlewicz Grzegorz, Rączkowska Zofia: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi. [w]: Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T.2. Red. Zbigniew Kruszewski. Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2013 - s. 227-250.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy. - Prace Geograficzne 2013, 132 - s. 27-38.
 • Wiejaczka Łukasz, Grigorieva Irina: Izmienienije tiermicieskovo rieżima reki Ropy w rezultatie sozdanija vodochraniliścia Klimkówka (polskije Karpaty). [w]: Sbornik nayćnych trudov, IV Vserosijskaja konferencija "Ledovyje i termicieskije procesy na vodnych obiektah Rosiji". Moskva: 2013 - s. 61-65.
 • Bochenek Witold: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971–2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. - Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, 12, 2 - s. 29-44.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w dolinach potoków Jaszcze i Jamne (Gorce). - Landform Analysis, 2012, 19 - s. 5-15.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 65-71 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, 29 - s. 111-117.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy na podstawie analizy materiałów kartograficznych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 208-218 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46, 1 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przemieszczanie i imisję zanieczyszczeń w wodach opadowych zbieranych na Stacjach Bazowych ZMŚP Św. Krzyż i Szymbark w latach 2004-2009. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 114-116.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformation of precipitation in the Low Mountains and Foothill area [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 5 s.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji. - Sylwan 2012, 156, 8 - s. 607-615.
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Introduction. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - XVII - XXI. (Springer Geography)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam: Conclusions. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Milos Stankowiansky, Adam Kotarba. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 445-451 (Springer Geography)
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 327-336 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Rączkowska Zofia, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 47-101 (Springer Geography)
 • Soja Roman: Pieniński Park Narodowy. [w]: Wody w parkach narodowych Polski. Red. Robert Bogdanowicz, Paweł Jokiel, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, 2012 - s. 238-249.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 103-118.
 • Starkel Leszek: Geomorphological effects of antropopression in the mountains of various climatic zones (selected examples). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 71-99.
 • Starkel Leszek: Kierunki przekształceń wylesionych stoków i den dolin górskich w różnych strefach klimatycznych (przykłady). [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 354-360 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Starkel Leszek: Searching of regularities for slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity-duration and physical properties of the substrate). - Landform Analysis 2012, 21 - s. 27-34.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Krąpiec Marek: Records of human activity reflected in river sediments in the Carpathians and their foreland. [w]: Geomorphic processes and geoarchaeology: from landscape archaeology to archaeoturism. International Confererence in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, 2012. Extended abstracts. Compiled by Maria Bronnikowa, Andrey Panin. Moscow-Smolensk: Universum, 2012 - s. 264-267.
 • Wesoły Katarzyna, Wiejaczka Łukasz: Efektywność zbiornika Besko w Sieniawie w kształtowaniu przepływów minimalnych i maksymalnych Wisłoka. - Gospodarka Wodna 2012, 12 - s. 498-504.
 • Wiejaczka Łukasz: Akumulacja materiału zawiesinowego w zbiorniku Klimkówka (polskie Karpaty). [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 181-188.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Metody oceny wielkości abrazji brzegowej w górskim zbiorniku retencyjnym. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 189-202.
 • Wiejaczka Łukasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata: Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 41-50.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland). - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 35-46.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 135-137.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 321-332.
 • Bucała Anna, Radecki-Pawlik Artur: Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce. - Acta Sc. Pol. Form. Circ. 2011, 10, nr 1 - s. 3-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - 22 s.
 • Gębica Piotr, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrij, Budek Anna, Krąpiec Marek, Kalinowycz Natalia: Ewolucja doliny Strwiąża w późnym glacjale i holocenie na przedpolu wschodnich Karpat (zachodnia Ukraina). [w]: Glacjał i peryglacjał wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa. (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, Ukraina, 15-18 września 2011 r.). Red. Andrij Boguckyj et al. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko, 2011 - s. 106-116.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 69-87.
 • Kijowska Małgorzata: Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 59-68.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008. - Quaest. Geogr. 2011, 30, nr 1 - s. 47-56.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 91-93.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Wiejaczka Łukasz: Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 98-100.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 343-359.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 68-90.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania składników biogennych w wybranych geoekosystemach w warunkach kwaśnej imisji. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 39-40.
 • Kędzia Stanisław: Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy. - Przyr. Sud. 2011, 14 - 141-148 : fot.
 • Kędzia Stanisław: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 5-11.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India. - Geochronometria 2011, 38, nr 1 - s. 77-84.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.
 • Serwa Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Społeczna percepcja zbiornika retencyjnego Klimkówka po powodzi w 2010 r. - Gosp. Wodna 2011, 71, nr 4 - s. 144-148.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and their expression in slope evolution. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2011, 34 - s. 33-43.
 • Starkel Leszek: Złożoność czasowa i przestrzenna opadów ekstremalnych - ich efekty geomorfologiczne i drogi przeciwdziałania im. [w]: Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski. Red. Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 65-80 (Landform Analysis; 15)
 • Starkel Leszek: Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data. - Quatern. Int. 2011, 229 - s. 2-7.
 • Starkel Leszek: Paradoxes in the development of gullies. [w]: Human impact on gully erosion. Eds. Grzegorz Janicki, Jerzy Rejman, Wojciech Zgłobicki. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2011 - s. 11-13 (Landform Analysis; 17)
 • Starkel Leszek: Racjonalna gospodarka przestrzenią i zasobami wodnymi podstawą zrównoważonego rozwoju. Polska na tle Europy. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.2. Gospodarka i środowisko. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 322-337.
 • Starkel Leszek: Oblicza powodzi. - Rocz. PAU 2010/2011 - s. 132-152.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2011, 20, z.3 - s. 183-195.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 137-143.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski). - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 265-278.
 • Bucała Anna: Morphological role of floods in the shaping of stream channels in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne stream valleys). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2010, 10, nr 1 - s. 45-53.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009. - Rocz. Świętokrz. Ser. B 2010, 31 - s. 12-21.
 • Kotarba Adam, Długosz Michał: Alpine cliff evolution and debris flow activity in the High Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 35-47.
 • Kotarba Adam, Migoń Piotr: Góry wysokie a góry średnie Europy - spojrzenie geomorfologa. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 3-19.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 21-41.
 • Kędzia Stanisław: Survival i jego najważniejsze elementy. [w]: Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Red. Ryszard Kulik, Agnieszka Skorupa. Wrocław: Word-Press, 2010 - s. 15-20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Ojcowski Park Narodowy i Zapowiednik "Miodobory" - analogie, różnice, współpraca. [w]: Prirodno-zapovidnyj fond Ukrainii - minule, sogodennja, majbutne. Materiali miznarodnoj naukobo-prakticnoj konferencji priswjaszczenoj 20-riczczju prirodnogo zapovidnika "Miedobori" (26-28 trawnia 2010 r., smt. Grimajliw). Ternopil: Vidavnictvo Pidrycniki i posibniki, 2010 - s. 17-25.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 49-66.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 21-28.
 • Soja Roman: Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 37-41 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman: Hydrologiczne zmiany w Pieninach. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 97-106 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: Hydrologia potoku Dzielec. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 119-133.
 • Starkel Leszek: Ambootia landslide valley - evolution, relaxation, and prediction (Darjeeling Himalaya). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2010, 44 - s. 113-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Syposz-Łuczak Barbara, Wiejaczka Łukasz: Warunki klimatyczne i pogodowe. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 45-54.
 • Wiejaczka Łukasz: Podstawowe właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowych. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 137-146.
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy (Beskid Niski) po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Klimkówka". [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 101-109 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany w relacjach pomiędzy konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka. - Monitoring Środ. Przyr. 2010, 11 - s. 81-87.
 • Wiejaczka Łukasz: Termiczne skutki funkcjonowania zbiornika wodnego "Klimkówka" (Polskie Karpaty). [w]: Stale prirodokoristyvannja: pidchodi, problemi, perspektiva. Materiali III Mizdnarodnoi naukovoi konferencii, prisvjacenoi 10-ij ricnici kafedri geoekologii ta 25-ij ricnici kafedri fizicnoi geografii TNPU (28-29 travnja 2010 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka, 2010 - s. 57-62.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w pokrywach pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 131-142 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Badania hydrochemiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 146-150.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 73-80.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 42-55 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała Anna: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 399-418.
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Red. Leszek Kasprzak. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 241-248.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w latach 1981-2004. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 280-286 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 79-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 28-32.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problem detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Żogała Bogdan: Debris slope morphodynamics as a permafrost indicator in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia. [w]: Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries. Ed. D. Loczy, J. Kovacs. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger, 2009 - s. 79-100 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende; 53 Suppl. iss. 3)
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 115-117.
 • Kotarba Adam: Progress in geomorphological research in the Tatra Mountains using geophysical methods. - Probl. Geogr. 2009, nr 2/3.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships). - Landform Anal. 2009, 10 - s. 70-76.
 • Olędzki Jan, Soja Roman: Beskid Magurski - geografia, historia, hydrologia, zagospodarowanie przestrzenne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 33-52.
 • Prokop Paweł: Soil resources and soil degradation. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 61-68.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 81-88.
 • Rączkowska Zofia: Metodyka terenowych badań geomorfologicznych. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 142-145.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of natural environment of South Eastern Tibet and its tourist attractiveness. - Przegl. Nauk.-Dydakt. Pryw. Wyższ. Szk. Ochr. Środ. Probl. Nauki o Środ. 2009, 13, nr 1 - s. 31-46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe. - Rev. Roum. Geogr. 2009, 53, nr 1 - s. 107-118.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek: Land degradation and possibility of restoration of natural resources. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 99-110.
 • Soja Roman: Terenowe badania hydrologiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 150-152.
 • Soja Roman: Pomiary hydrometryczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 145-146.
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Singh Surendra: Water circulation and availability of water. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 29-50.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 71-74.
 • Starkel Leszek: Zóżnicowanie przestrzenne i czasowe ekstremalnych opadów i powodzi w górach. [w]: Hydrotechnika XI'2009. Sympojum Ogólnokrajowe, Ustroń 19-21 maja 2009 r. Materiały. Katowice: Śląska Rada NOT FSNT, 2009 - s. 143-158.
 • Starkel Leszek: Role of climatic and human activity in environmental changes of Central Europe in last millennia. - Probl. Geogr. 2009, nr 2/3 - s. 105-109.
 • Starkel Leszek: Shifting of climatic-vegetation belts in Eurasian mountains and its expression in slope evolution. [w]: The role of geomorphology in land management. III National AIGeo Conference in honour of Professor Mario Panizza, Modena - Alta Val Badia 13-18 Settembre 2009. Abstract volume. Ed. Mauro Marchetti, Mauro Soldati. Modena: Dipartimento di Scienze della Terra Universita degli Studi di Modena e Regio Emilia, 2009 - s. 23-24.
 • Starkel Leszek: Monitoring procesów fizyczno-geograficznych w Karpatach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 11-14 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Budek Anna, Krąpiec Marek, Jacysyn Andryj, Kalynovyc Natalia: Evolution of the lower section of the Strvyaz river valley during the Holocene (Foreland of the Eastern Carpathians). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2009, 43 - s. 5-37.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 172-187 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Dec Jerzy, Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Glacial trough and sediment infill of the Biała Woda Valley (The High Tatra Mts.) using geophysical and geomorphological methods. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 75-108.
 • Bochenek Witold: Wpływ wielkości opadów i temperatury powietrza na pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody opadowej. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 403-421.
 • Bochenek Witold, Jóźwiak Marek, Kijowska Małgorzata, Kozłowski Rafał: Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim. - Monitoring Środ. Przyr. 2008, 9 - s. 47-55.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter ground surface temperature regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia). - Permafrost Periglacial Process. 2008, 19 - s. 315-321.
 • Gębica Piotr, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacyszyn Andrej, Krąpiec Marek: Nowe wyniki badań nad stratygrafią aluwiów i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina). - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 93-103.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Możliwości rekonstrukcji zdarzeń ekstremalnych na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 53-55.
 • Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Anna, Starkel Leszek: Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski oszacowane na podstawie dużych zbiorów dat 14C. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2008, 6 - s. 163-171.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Starkel Leszek: Klimatyczne tło współczesnych procesów morfogenetycznych na obszarze Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 21-33.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - problemy, ochrona, zarządzanie. [w]: Protection and management of abiocen objects on the reserved territories, Hrimailiv-Tarnopil, Ukraina, 21-23 May 2008. Tarnopil: [b.w.], 2008 - s. 247-251.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie. - Teledetekcja Środ. 2008, 40 - s. 28-52.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 35-56.
 • Rączkowska Zofia: Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 117-133.
 • Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 120-122.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Preface. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 7.
 • Soja Roman: Wody w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 43-52.
 • Soja Roman: Hydrologia Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Red. Anna Klasa, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2008 - s. 97-120.
 • Soja Roman: Charakterystyka hydrologiczna Wisły. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 352-355.
 • Starkel Leszek: Typy i kierunki współczesnych przekształceń rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 385-395.
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska. Kraków: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2008 - s. 169-182 (Botanical Guidebooks; 30)
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology: the past as a basis for understanding the present and predicting the future. [w]: Ecohydrology: Processes, models and case studies. An approach to the sustainable management of water resources. Ed. David Harper, Maciej Zalewski, Nic Pacini. Wallingford: CABI, 2008 - s. 276-302.
 • Starkel Leszek: Paleogeograficzne korzenie współczesnej rzeźby Polski. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad ewolucją rzeźby Karpat fliszowych w ostatnim glacjale. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 85-94.
 • Starkel Leszek: Koncepcja kartowania geomorfologicznego profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2007 (dr.2008), 5 - s. 65-70.
 • Starkel Leszek: Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształcaniu rzeźby południowej Polski. [w]: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Red. Maciej J. Kotarba. Kraków: Wydaw. TBPŚ Geosfera, 2008 - s. 41-52.
 • Starkel Leszek: Miejsce nauk geograficznych w poznawaniu świata (w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych). [w]: Geografia i wartości. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2008 - s. 61-64.
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 366-369.
 • Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i zmiany towarzyszące - analogi z przeszłości. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 183-193.
 • Starkel Leszek: Procesy stokowe i fluwialne przekształcające rzeźbę - czy model z lat 70. jest nadal aktualny?. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 16-20.
 • Starkel Leszek: Współczesna przemiany koryta i równiny zalewowej Wisły. Charakterystyka doliny, równiny zalewowej i koryta. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 349-351.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju - rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 65-94.
 • Starkel Leszek, Kundzewicz Zbigniew W.: Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. - Nauka 2008, z.1 - s. 85-101.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam: Kształtowanie rzeźby den dolin w Karpatach (koryt i równin zalewowych). [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 95-108.
 • Starkel Leszek, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta, Pietrzak Małgorzata: Współczesna ewolucja rzeźby Karpat fliszowych. Podsumowanie. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 114-116.
 • Wiejaczka Łukasz: Próba typologii brzegów zbiornika wodnego "Klimkówka". - Landform Anal. 2008, 9 - s. 217-221.
 • Bochenek Witold: Zróżnicowanie stężeń substacji biogennych podczas obiegu wody w zlewni Bystrzanki. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku. Kraków: WIOŚ, 2007 - s. 164-167 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Możliwość ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IG PAN" w Szymbarku w różnych skalach czasowych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 101-114 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2007, 16, z.2 - s. 28-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005). - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 43-50.
 • Bucała Anna: Walory krajobrazowo-rekreacyjne gminy Zawoja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 35-42 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Bochenek Witold: Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie stacji monitoringu Szymbark. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 99-104.
 • Kotarba Adam: Lodowce gruzowe i wały niwalne - efekt późnoglacjalnej ewolucji rzeźby Tatr. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 199-213.
 • Kotarba Adam: Geomorphic activity of debris flows in the Tatra Mts and in other European mountains. - Geographia Polonica 2007, 80, 2 - s. 137-150.
 • Kotarba Adam: Extreme geomorphic events in the High Tatras during the Little Ice Age. [w]: Du continent au bassin versant. Theories et pratiques en geographie physique. Hommage au Professeur Alain Godard. Sous la direction de Marie-Francoise Andre, Samuel Etinne, Yannick Lageat, Charles Le Coeur, Denis Mercier. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2007 - s. 325-334.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Prokop Paweł: Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 297-313.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 189-196.
 • Soja Roman, Starkel Leszek: Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. - Geomorphology 2007, 84, iss.3/4 - s. 170-180.
 • Starkel Leszek: The role of climate and human activity in the environmental changes on the territory of Poland. - Papers Glob. Change 2007, 14 - s. 7-18.
 • Starkel Leszek: Environmental changes during the time of human expansion in Central Europe. [w]: New perspectives in Academia. ALLEA Biennial Yearbook 2006. Amsterdam: ALLEA, 2007 - s. 9-18.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula river catchment as an example. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2007, 77 - s. 193-205.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Superson Józef: Last Glacial-Integlacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. - Quater. Sc. Rev. 2007, 26 - s. 2924-2936.
 • Starkel Leszek, Pietrzak Małgorzata, Łajczak Adam: Wpływ zmian użytkowania ziemi i wzrostu częstotliwości ekstremalnych opadów na obieg wody i erozję oraz ochronę zasobów przyrodniczych Karpat. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2007, 51 - s. 19-30.
 • Starkel Leszek, Soja Roman: Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 237-246.
 • Wiejaczka Łukasz: Relacje pomiędzy temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza (na przykładzie rzeki Ropy). - Folia Geogr. Ser. Geogr.-Phys. 2006/2007, 37/38 - s. 95-105.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 367-378 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika temperatury wody w rzece Ropie w latach 1982-2006. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 255-257 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Wiejaczka Łukasz: Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 91-98.
 • Bochenek Witold: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. tomu Robert Kruszyk. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2006 - s. 259-294 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku. - Monitoring Środ. Przyr. 2006, 7 - s. 39-47.
 • Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Profiles along the Strvjaz (Strwiąż) river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 52-65 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R., Walling D.E.: Past hydrological events and global change. - Hydrol. Process. 2006, 20 - s. 199-204.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Starkel Leszek, Walling D.E.: Past hydrological events related to understanding global change: An ICSU research project. - Catena 2006, 66 - s. 2-13.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 109-115.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Wzientek Krystian, Żogała Bogdan: Wieloletnia zmarzlina Miedzianej Kotliny (Tatry Słowackie) w świetle wyników badań geofizycznych i geomorfologicznych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 101-108.
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Mire and the Dnister valley near Majnyc. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 32-43 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek, Jacysyn Andryj: Environmental changes during the Holocene. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 66-81 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Transformation of natural environment by human activities. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 245-251 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Jacysyn Andryj, Budek Anna, Kalinovyc Natalia, Starkel Leszek: Dnister river valley. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 21-31 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kalinovyc Natalia, Budek Anna, Starkel Leszek: Peat-bog in the Bystrycia river valley near Ozerne (now Łuka). [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 44-51 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany rzeźby Tatr i innych wysokich gór Europy pod wpływem spływów gruzowych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 39-45.
 • Kotarba Adam: The Little Ice Age in the High Tatra Mountains. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 47-53.
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: The geological and geomorphological background to present-day environmental changes in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 13-29.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland). - Pol. J. Ecol. 2006, 54, nr 1 - s. 69-90.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 27-39.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 95-100.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley (Polish High Tatra Mts.). [w]: Geomorfologice vyzkumy w roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 100-103.
 • Macklin M.G., Benito G., Gregory K.J., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska Danuta J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R.: Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe. - Catena 2006, 66 - s. 145-154.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Mrozek Teresa, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Wójcik Antoni, Zabuski Lesław: Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 121-134 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Prokop Paweł: Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 53-54.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce. - Przegl. Geofiz. 2006, 51, z.2 - s. 147-160.
 • Rączkowska Zofia: Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 45-60.
 • Soja Roman: Wody. [w]: Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Praca zbiorowa. Red. Wojciech Różański. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2006 - s. 55-61.
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and evolution of fluvial systems in the Holocene. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 23-28.
 • Starkel Leszek: Problems of Holocene climatostratigraphy on the territory of Poland. - Studia Quater. 2006, 23 - s. 17-21.
 • Starkel Leszek: Geomorphology. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 11-13 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesiąt] 50 lat wyjścia polskiej geomorfologii z zaścianka. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 425-428.
 • Starkel Leszek: Geomorphic hazards in the Polish Flysch Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 7-19.
 • Starkel Leszek: Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 9-15.
 • Starkel Leszek: Uwagi o średniowiecznej aktywizacji erozji gleb i procesów fluwialnych w Karpatach i na ich przedpolu. [w]: Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich. Red. Jan Gancarski. Krosno: Wydaw. Ruthenus, 2006 - s. 779-785.
 • Starkel Leszek, Harmata Krystyna: Range and method of the research. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 19-20 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Michczyńska Danuta J.: Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. - Catena 2006, 66 - s. 24-33.
 • Zabuski Lesław, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 135-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Łajczak Adam, Plit Joanna, Soja Roman, Starkel Leszek, Warowna Justyna: Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 65-87.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Bochenek Witold: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 r. Red. Leszek Sebesta. Kraków: WIOŚ, 2005 - s. 143-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną roztworów wody opadowej w zlewni Bystrzanki w latach 1995-2004. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 49-58.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 85-97 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku. [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 69-77.
 • Budek Anna, Prokop Paweł: Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie. - Przegl. Geol. 2005, 53, nr 4 - s. 293-298.
 • Kotarba Adam: Mała epoka lodowa w Tatrach Wysokich. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 226-230.
 • Kotarba Adam: Geomorphic processes and vegetation pattern changes case study in the Zelene Pleso valley, High Tatra, Slovakia. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 39-48.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2003 (dr. 2005), 47, z.1 - s. 154-157.
 • Mrozek Teresa, Wójcik Antoni, Rączkowski Wojciech, Nieścieruk Piotr, Zimnal Ziemowit, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Zabuski Lesław: Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM". [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 62-68.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie). - Acta Agrophys. 2005, 5, z.1 - s. 121-128.
 • Prokop Paweł: Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 95-113.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 385-388.
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby Kotliny Sandomierskiej i ich rola w kształtowaniu osadnictwa (wprowadzenie do sesji: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w Kotlinie Sandomierskiej). [w]: Archeologia Kotliny Sandomierskiej. Red. Monika Kuraś. Stalowa Wola: Muzeum Regionalne, 2005 - s. 11-17 (Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli; 4)
 • Starkel Leszek: Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland. [w]: Colluvial sediments, flood loams and peat bogs. Ed. Joerg Voelkel. Berlin, Stuttgart: Gebrueder Bontraeger, 2005 - s. 189-201 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementband; 139)
 • Starkel Leszek: Cities in the face of the threat posed by extreme meteorological and hydrological events. - Papers Glob. Change 2005, 12 - s. 49-56.
 • Starkel Leszek: Rozwój badań nad paleogeografią holocenu w ośrodku krakowskim. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2005, 3 - s. 19-24.
 • Starkel Leszek: Role of climatic and anthropogenic factors accelerating soil erosion and fluvial activity in Central Europe. - Studia Quater. 2005, 22 - s. 27-33.
 • Starkel Leszek: Czy integracja nauk geograficznych jest potrzebna?. [w]: Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce II Forum Geografów Polskich. Red. nauk. Jacek Jania, Andrzej T. Jankowski. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 78-80 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 39)
 • Starkel Leszek: Holocene alluvation in submontane depressions. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 2005, Suppl.7 - s. 25-31.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Współczesna rzeźba Polski dziedziczy cechy peryglacjalne. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 11-19.
 • Starkel Leszek: Typy rzeźby i podstawowa granica morfotektoniczna w centralnej części Karpat Zewnętrznych (Fliszowych). [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 15-20.
 • Starkel Leszek, Obrębska-Starklowa Barbara: Geomorfologiczne uwarunkowania połozenia granicy rolno-leśnej w polskich Karpatach. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 51 - s. 11-16.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Bochenek Witold: Zakres i wyniki badań prowadzonych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w zlewni Bystrzanki (Stacja Bazowa w Szymbarku) w roku hydrologicznym 2003. [w]: Raport o stanie środowiska naturalnego w województwie małopolskim w 2003 roku. Kraków: WIOŚ, 2004 - 16 s.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2004 - s. 199-207 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Budek Anna, Starkel Leszek: Poziom organiczny w profilu stożka napływowego z pogranicza okresów borealnego i atlantyckiego w Podgrodziu nad Wisłoką. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2004, 5 - s. 149-157.
 • Kotarba Adam: Holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich. [w]: Przyroda - Człowiek - Bóg. Ojcu docentowi dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin. Red. Bogdana Izmaiłow. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2004 - s. 57-67.
 • Kotarba Adam: Zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich podczas małej epoki lodowej. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 9-55 (Prace Geograficzne; 197)
 • Kotarba Adam: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr Wysokich w ostatnich 400 latach. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 79-81 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Akademia Morska, 2004 - s. 167-177 (Polish Polar Studies)
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, 2004 - s. 79-82.
 • Prokop Paweł: Geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 27-30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Vegetation and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 33-36 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł, Starkel Leszek: Relief and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-41 (Prace Geograficzne; 191)
 • Rączkowska Zofia: Considerations on periglacial landforms and slope morphodynamic in periglacial zone of Tatra Mountains. - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 35-50.
 • Rączkowska Zofia: Dynamika pokryw stokowych na obszarach górskich Karpat Zachodnich wzniesionych ponad górną granicę lasu. [w]: Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne. Babia Góra, 18-22 wrzesień 2004 r. Sosnowiec: UŚ, 2004 - s. 28-33.
 • Rączkowska Zofia: Prawidłowości rozmieszczenia i wykształcenia form peryglacjalnych w Tatrach. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii ukrainskih Karpat i prilelglih teritorij. Materiali miznarodnogo seminaru prisvjacenogo 90-riccju vid dnja narozdennja zasnovnika kafedri geomorfologii i paleogeografii profesora Petra Cisja (Skole, 30 weresnja - 3 zovtnja 2004 roku). L'viv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2004 - s. 133-143.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2004, 4, nr 1 - s. 28-34.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-C Łużna. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman: The climate. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 32-33 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (ZŚMP) w Polsce - cel, zakres, metody. [w]: Ecological geography: history, theory, methods, practice. 27-29 of May, Ternopil, Ukraine. Ternopil: Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet im. Volodimira Gnatjuka, 2004 - s. 124-128.
 • Soja Roman: Rain and stream water conductivity and pH. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 81-82 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-A Tuchów. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Partyka Józef: Powodzie w Dolinie Prądnika. [w]: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T.1. Przyroda. Red. Józef Partyka. Ojców: OPN, 2004 - s. 131-138.
 • Soja Roman, Singh Surendra: The rainfall characteristics. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 59-71 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Some aspects of rainfall-runoff relationship. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 77-79 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-78-B Wojnicz. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-C Szczurowa. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-67-C Tarnów Wschód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-D Tarnów Zachód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Starkel Leszek: Clustering of the extreme rainfalls in the present-day and historical records. [w]: Potential climate changes and sustainable water management. Ed. Małgorzata Liszewska. Warszawa: Instytut Geofizyki PAN, 2004 - s. 47-51 (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science; E-4 (377).) (Monographic Volume; )
 • Starkel Leszek: Location and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 47-48 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: The importance of parallel studies on past and present day environmental change. - Geographia Polonica 2004, 77, 2 - 27-34 : wykr.
 • Starkel Leszek: Extreme rainfall at 5-7 July 1998 in the Darjeeling Himalaya. [w]: Geomorphology and environment. Red. Surendra Singh, H.S. Sharma, Sunikl Kumar De. Kolkata: ABC Publications, 2004 - s. 26-31.
 • Starkel Leszek: Relief features. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48-55 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Temporal clustering of extreme rainfall events in relief transformation. - J. Geol. Soc. India 2004, 64, nr 4 - s. 517-523.
 • Starkel Leszek: Ekstremalne zjawiska w historii Ziemi - zmiany naturalne i antropogeniczne. [w]: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Red. Artur Pawłowski. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2004 - s. 161-168 (Monografie; 26)
 • Starkel Leszek: Terrace formation versus slope evolution in the incised Carpathian valleys during the Quaternary. [w]: Regional studies on loess. Ed. Eva Kis. Budapest: Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 95-99 (LOESS inForm; 4)
 • Starkel Leszek: Paleogeografia terytorium Polski w ostatnich 20 tysiącach lat (postęp badań). [w]: Profesor Henryk Maruszczak. 55 lat działalności naukowej. Red. Elżbieta Kardaszewska, Andrzej Świeca. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 75-87.
 • Starkel Leszek: Klimatyczne czy antropogeniczne przyspieszenie obiegu wody i materii w ostatnich tysiącleciach na obszarze Polski. [w]: Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Red. Dominik Abłamowicz, Zbigniew Śnieszko. Katowice: Muzeum Śląskie, 2004 - s. 29-36.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Syiemlieh Hiambok J., Prokop Paweł: Land cover and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Prace Geograficzne; 191)
 • Walanus Adam, Prokop Paweł: Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 57-69.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Interdependence between groundwater level and displacement of the landslide slope. [w]: Proceedings of the conference "Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe", May 20-22, 2004, Wysowa, Poland. Scientific editors: Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Panagiotis Balabanis. Warszawa: PIG, 2004 - s. 39-41 (Polish Geological Institute Special Papers; 15)
 • Łokas Edyta, Klimek Kazimierz, Kotarba Adam, Wachniew Przemysław, Ostachowicz Beata: Sediments of lakes, ponds, and floodplains as archives of environmental changes using 210Pb. - Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz 2004, 8 - s. 88-90.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam, Dec Jerzy, Ślósarczyk Ryszard: Geomorfologiczne poznanie Tatr w świetle badań geofizycznych. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 509-523.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-d Opatów. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Bochenek Witold: Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - s. 114-122 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2003 - s. 295-305 (Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym; 3)
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2003, 73, nr 1 - s. 35-53.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and ist sediments. - Sediment. Geol. 2003, 157 - s. 253-276.
 • Pech P., Jomelli V., Baumgart-Kotarba M., Bravard J.P., Chardon M., Jacob N., Kędzia S., Kotarba A., Rączkowska Z., Tsao C.: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinam. Acta 2003, 16, nr 2-6 - s. 187-193.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 25-35.
 • Rączkowska Zofia: Periglacial landforms of Northern Sweden Mt. with the Tarfala valley as example. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 45-57.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-a Słomniki. Poznań: GEPOL, 2003 - 17 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-d Nowe Brzesko. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Opady w Cherrapunji (Menghalaya, Indie). [w]: Podróże i badania naukowe krakowskich geografów. Red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. Kraków: PTG Oddział, 2003 - s. 216-221 (Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie)
 • Soja Roman: Wody. [w]: Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Red. Andrzej Górecki, Kazimierz Krzemień, Stefan Skiba, Bogdan Zemanek. Krempna-Kraków: Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, 2003 - s. 43-50.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-b Ostrowiec Świętokrzyski. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-31-c Starachowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-c Stąporków. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-b Skała. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-b Proszowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-a Bejsce. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-a Olkusz. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-d Skarżysko-Kamienna. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Starkel Leszek: Extreme meteorological events and their role in environmental changes, the economy and history. - Papers Glob. Change 2003, 10 - s. 7-13.
 • Starkel Leszek: INQUA research and palaeohydrology. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 19-23.
 • Starkel Leszek: Short-term hydrological changes. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 337-356.
 • Starkel Leszek: Clustering of flood events in the context of increased human activity. [w]: Palaeofloods, historical data and climatic variability: applications in flood risk assessment. Proceedings of the PHEFRA International Workshop held in Barcelona, 16-19th October 2002. Ed. Varyl R. Thorndycraft, Gerardo Benito, Mariano Barriends, M. Carmen Llasat. Madrid: Centro de Cincias Medioambientales, 2003 - s. 79-84.
 • Starkel Leszek: Rola ekstremalnych opadów i ich częstotliwości w przekształcaniu stoków i den dolin. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - s. 13-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of Central Europe. [w]: Palaeohydrology. Understanding global change. Ed. K.J. Gregory, G. Benito. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003 - s. 77-104.
 • Starkel Leszek: Możliwości adaptacji gospodarki do zmian klimatycznych. [w]: Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne?. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2003 - s. 127-129.
 • Starkel Leszek: Climatically controlled terraces in uplifting mountain areas. - Quater. Sc. Rev. 2003, 22 - s. 2189-2198.
 • Starkel Leszek: Równoległość badań paleogeograficznych i współczesnych procesów hydro-geomorfologicznych w działalności Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 623-640.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Recesja lodowców późnowuermskich w Dolinach Suchej Wody i Pańszczycy w Tatrach Wysokich. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 2001 (dr.2002), 65 - s. 172-175.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglaciation in the High Tatra Mountains (Biała and Sucha Woda Valleys as example). - Geol. Carpath. 2002, 53, spec. issue - s. 26-28.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-a Ożarów. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-c Sandomierz. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-56-a Tarnobrzeg. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-b Dąbrowa Tarnowska. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-c Oleśnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Bochenek Witold: Ocena możliwości retencyjnych pokryw glebowo-zwietrzelinowych na stoku pogórskim. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2002, 3 - s. 103-107.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman et al.: Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 37-40.
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 13-19.
 • Kotarba Adam, Mościcki Włodzimierz J.: Glacjalne i postglacjalne modelowanie gór strefy subarktycznej w północnej Szwecji. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 269-271.
 • Kotarba Adam, Pech Pierre: The recent evolution of talus slopes in the High Tatra Mountains (with the Pańszczyca Valley as example). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2002, 36 - s. 69-76.
 • Kotarba Adam, Rutkowski Jacek, Król Katarzyna: Zastosowanie młotka Schmidta do badania wietrzenia granitów tatrzańskich. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 79-80.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: 210Pb dating of Young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains. - Geochronometria 2002, 21 - s. 73-78.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Vegetation as a tool in the characterisation of geomorphological forms and processes: an example from the Abisko Mountains. - Geogr. Annaler Ser.A 2002, 84, nr 3/4 - s. 233-244.
 • Mościcki Jerzy Włodzimierz, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 67-69.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach na przykładzie Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 49-53.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 403-406.
 • Skiba Stefan, Kotarba Adam, Drewnik Marek: Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 305-309.
 • Soja Roman: Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir. [w]: Topoclimatic and geoecological changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce Reservoir. Ed. Barbara Obrębska-Starkel. Cracow: Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, 2002 - s. 11-20 (Prace Geograficzne; 109)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-b Osiek. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-105-c. Stakcin. Poznań: GEPOL, 2002 - 7 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-54-d Stopnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-94-c Ustrzyki Dolne. Poznań: GEPOL, 2002 - 13 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-10-b Cisna. Poznań: GEPOL, 2002 - 15 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-82-a Pruchnik. Poznań: GEPOL, 2002 - 16 s.
 • Starkel Leszek: Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems). - Quater. Intern. 2002, 91 - s. 25-32.
 • Starkel Leszek: Younger Dryas-Preboreal transition documented in the fluvial environment of Polish rivers. - Global Planet. Change 2003 (dr. 2002), 35, nr 1/2 - s. 157-167.
 • Starkel Leszek: Wartości progowe w przekształceniu systemów naturalnych środowiska przyrodniczego Karpat, Wyżyny Małopolskiej i Kotlin Podkarpackich. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 221-227.
 • Starkel Leszek: Department of Geomorphology and Hydrology Institute of Geography and Spatial Organisation. The integration of studies on the paleogeography and present-day processes in the research. [w]: Research institutes and scientific commissions Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences. Kraków: PAN Oddział, 2002 - s. 153-164.
 • Starkel Leszek: Regiony geograficzne południowo-wschodniej Polski a nazwy województw. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 229-231.
 • Starkel Leszek: Wymowa klimatyczna zapisu pojedynczych zdarzeń i ich zespołów w osadach lądowych. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 2001 (dr.2002), 65 - s. 187-188.
 • Starkel Leszek: Gospodarowanie zasobami i degradacja środowiska gór świata. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2002, 48 - s. 7-14.
 • Starkel Leszek, Czopek Sylwester, Madeja Jacek, Budek Anna, Harmata Krystyna: Ewolucja środowiska a osadnictwo prehistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa. - Stud. Mater. Rzesz. Ośr. Archeol. 2002, 23 - s. 5-31.
 • Starkel Leszek, Patkowski Bartłomiej: Characteristic of river channel of the Maw-ki-Syiem creek near Cherrapunji, Meghalaya Plateau. - Hill Geogr. 2002, 18, nr 1/2 - s. 1-8.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir: Different frequency of threshold rainfalls transforming the margin of Sikkimese and Bhutanese Himalayas. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2002, 36 - s. 51-67.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja Doliny Suchej Wody w Tatrach Wysokich. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Red. Andrzej Karczewski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2001 - s. 73-84.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglaciation in the Sucha Woda and Pańszczyca valleys in the Polish High Tatras. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2001, 35 - s. 7-38.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden. - Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 2001, 49, nr 2 - s. 123-135.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski. Kielce: Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 327-335 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Budek Anna, Jacyszyn Andrej, Starkel Leszek: Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru. [w]: Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej, Krosno, 14-15 grudnia 2000 r. Krosno: Muzeum Podkarpackie, 2001 - s. 241-249.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch. Gent: University of Gent, 2001.
 • Kotarba Adam: Lichenometryczne oznaczanie wieku rzeźby wysokogórskiej. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 197-208 (Prace Geograficzne; 179)
 • Kotarba Adam, Hercman Helena, Dramis Francesco: On the age of Campo Imperatore glaciations, Gran Sasso Massif, central Italy. - Geogr. Fis. Dinam. Quatern. 2001, 24, nr 1 - s. 65-69.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. - Norsk Geogr. Tidsskr. 2001, 55 - s. 235-240.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Red. Krystyna German, Jarosław Balon. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 607-614 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 10)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-81-B Kańczuga. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-A Strzyżów. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-20.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-D Zdynia. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-D Jaśliska. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-14.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-C Barwinek. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Hydrologia obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 97-101.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-B Cieklin. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-19.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-A Dukla. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Starkel Leszek: Extreme rainfalls and river floods in Europe during the last millenium. - Geographia Polonica 2001, 74, 2 - s. 69-79.
 • Starkel Leszek: Landscapes of the Lower Beskid Mountains and of their northern foreland between the Wisłok and Wisłoka rivers. [w]: Archaeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians. Part 1. Ed. Jan Machnik. Kraków: PAU, 2001 - s. 137-143 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 2)
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych i wpływ człowieka na przekształcanie systemów rzecznych. [w]: O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku. Praca zbiorowa. Red. Antoni Bojarski. Kraków: IIiGW PK, 2001 - s. 9-19.
 • Starkel Leszek: The place of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission in the development of geomorphological research. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2001, 35 - s. 121-125.
 • Starkel Leszek: Przemiany krajobrazu - rola erozji gleb w przekształcaniu środowiska naturalnego. [w]: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój. Red. Maciej J. Kotarba. Kraków: Wydaw. TBPŚ "Geosfera", 2001 - s. 49-63.
 • Bochenek Witold: Obieg wody w obrębie pogórskiego stoku fliszowego w Szymbarku k. Gorlic podczas roztopów i opadów na przełomie zimy i wiosny (luty-kwiecień) 2000 r. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji. XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, Stacja KMŚ Puszcza Borecka, 19-21.IX.2000. Warszawa: Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka, 2000 - s. 22-24.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 75-86 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: The influence of long-term precipitation heavy rainfall and snow melt period on slope modelling in Polish Flysch Carpathians. [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 189-191.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja Roman, Zieliński T., Żurek S.: Procesy pozakorytowe w warunkach antropopresji w dolinie Wisły pomiędzy ujściami Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 i 1998 roku. [w]: Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska. Sympozjum, Sosnowiec 13-14 kwietnia 2000. Red. K.Klimek, K.Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, 2000 - s. 35-39.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników monitoringu meteorologicznego automatycznej stacji pomiarowej "TRAX" z obserwacjami standardowymi na Stacji Bazowej w Szymbarku. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 31-48 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Kotarba Adam: Osady czwartorzędowe doliny Białej Wody w Tatrach Wysokich w świetle interpretacji profilowań geofizycznych. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 61-63.
 • Kotarba Adam: Datowanie form rzeźby wysokogórskiej przy pomocy lichenometrii. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 44, z.1 - s. 203-205.
 • Kotarba Adam: Perspektywy badań geomorfologii dynamicznej u progu trzeciego tysiąclecia. [w]: Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień. Kraków: IG UJ, 2000 - s. 213-216 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 5)
 • Kotarba Adam, Król Katarzyna, Rutkowski Jacek: Wietrzenie granitów tatrzanskich w świetle badań młotkiem Schmidta. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 42, z.2 - s. 142-144.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy: The multiannual permafrost occurence in the High Tatra Mountains Kozia Valley. Case study. [w]: Geomorphology of the Carpatho-Balcan Region. Proceedings of the Carpatho-Balcan Conference, Baile Herculane, Orsova, Drobeta Turnu Severin, Romania, October 11-17, 1998. Ed. Dan Balteanu, Mihai Ielenicz, Nicolae Popescu. Bucuresti: Editura Corint, 2000 - s. 100-106.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Comments and observations on the application of resistivity sounding in the research of permafrost. - Biul. Perygl. 2000, 39 - s. 69-81.
 • Rączkowska Zofia: Tempo i kierunki działania procesów modelujących stoki dojrzałe w Tatrach. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 108-110.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy geologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-91-a Gorlice. Poznań: Geopol, 2000.
 • Soja Roman: Klimat i gleby. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 12-14 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman et al.: Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2000, 70&, nr 3/4 - s. 219-229.
 • Soja Roman: Fauna i flora. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 14-15 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman, Gradziński Ryszard: Naturalne i antropogeniczne koryta Narwi na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. [w]: Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2000 - s. 149-155.
 • Soja Roman, Hennig Jacek: Rzeźba terenu, sieć rzeczna i zasoby wodne. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 7-11 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Starkel Leszek: Heavy rains and floods in Europe during last millenium. [w]: Reconstructions of climate and its modelling. Ed. Barbara Obrębska-Starklowa. Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University, 2000 - s. 55-62 (Prace Geograficzne; 107)
 • Starkel Leszek: Warunki graniczne występowania spływów gruzowych i błotnych. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Krak. 2000, 44, z.1 - s. 191-192.
 • Starkel Leszek: The roots of the contemporary natural landscape - a lesson from the past. [w]: Sustainable development. An European view. Ed. Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski. Lublin: Wydaw. Uczelniane PL, 2000 - s. 95-99 (Zeszyty Naukowe; 27)
 • Starkel Leszek: Chronology of phases of various fluvial activity, of erosion and deposition in the Vistula catchment during Late Quaternary. - Geochronometria 2000, 19 - s. 53-58.
 • Starkel Leszek: Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene. - GeoLines 2000, 11 - s. 32-35.
 • Bisci Carlo, Gentili Bernardino, Ciccacci Sirio, Dramis Francesco, Kotarba Adam: The extent of Pleistocene glaciations in the western part of the Campo Imperatore (Gran Sasso Massif, Central Italy). - Landform Anal. 1999, 2 - s. 37-43.
 • Bogacki Mirosław, Starkel Leszek: Typologia i regionalizacja współczesnych procesów rzeźbotwórczych. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s422-427.
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Przestrzenne zróżnicowanie reżimu hydrologicznego rzek karpackich w Polsce. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 29-31.
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 67-80 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka. Przedmowa. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 5-8 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Kotarba Adam: Geomorphic effect of the catastrophic summer flood of 1997 in the Polish Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1999, 33 - s. 101-115.
 • Kotarba Adam: Czy piętra morfogenetyczne w wysokich górach podlegały pionowym oscylacjom w holocenie?. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 43-46.
 • Kotarba Adam: Katastrofalne procesy erozyjne w Tatrach na przykładzie powodzi w lipcu 1997 roku. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1999, 63 - s. 44-46.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Problems of glaciation in High Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge. [w]: Vergletscherungen in europaeischen Mittelgebirgen. Vortraege des Joseph Partsch Kolloquiums 1994. Ed. Andrzej Kostrzewski, Horst Hagendorn. Berlin: Gebrueder Borntraeger, 1999 - s. 19-31 (Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband; 113)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 9-16 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 121-132 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Jakomulska Anna: Roślinność jako wskaźnik morfodynamiki stoku wysokogórskiego. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 91-104 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kędzia Stanisław: Badania nad rozkładem temperatury w pokrywie śnieżnej i w gruncie w polskiej części Tatr. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.1 - s. 93-101.
 • Prokop Paweł: Estimation of direct runoff in Cherrapunji area using remote sensing and GIS. - Hill Geogr. 1999, 15, nr 1/2 - s. 1-13.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek: Zmiany klimatu i stosunków wodnych w holocenie. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s175-180.
 • Rączkowska Zofia: Slope dynamics in the periglacial zone of the Tatra Mts. - Biul. Perygl. 1999, 38 - s. 127-133.
 • Rączkowska Zofia: Rzeźba stoków w okolicy Kasprowego Wierchu. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 17-24 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Pokrywa śnieżna a roślinność. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 81-89 (Prace Geograficzne; 174)
 • Soja Roman: Procesy erozji i akumulacji w korytach zlewni górnej Ropy. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - s. 75-100 (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)
 • Soja Roman: Importance of melioration on changes of water circulation in the Carpathians. [w]: Natural and technological problems of protection and development of agricultural and forest environment. Scientific Conference, Sielinko, 17-19 XI 1999. Poznań: Wydaw. AR, 1999 - s. 93-102.
 • Soja Roman: Problem piętrowości w klimacie monsunowym na przykładzie Czerrapundżi. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 107-109.
 • Soja Roman: Wpływ melioracji na stosunki wodne w Karpatach. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 144-146.
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1999 - s. 11-21.
 • Starkel Leszek: Chronostratygrafia schyłku vistulianu i holocenu Polski. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 280-283.
 • Starkel Leszek: Przyrodnicze warunki spływu powodziowego. [w]: Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997. Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński. Warszawa: IMiGW, 1999 - s. 142-143 (Atlasy i Monografie)
 • Starkel Leszek: Space and time scales in geomorphology. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del Coniglio Nazionale delle Ricerche. Bologna (Italia) - 28 VIII / 3 IX, 1997. Proceedings of the conference. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1999 - s. 61-66 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/3)
 • Starkel Leszek: Space and time scales in geomorphology. [w]: Magnitude and frequency in geomorphology. Proceedings of the Fourth International Conference on Geomorphology, Bologna 1997. Vol.2. Ed. R. Mauesbacher. Berlin: Gebrueder Borntraeger, 1999 - s. 19-33 (Zeitschrift fuer Geomorphologie N.F. Supplementband; 115)
 • Starkel Leszek: Regimes of mono- and polizonal large rivers in the Quaternary. - Bol. Goiano Geogr. Spec. Issue 1999, 19, nr 1 - s. 4-10.
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych. [w]: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy. Kraków: Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, 1999 - s. 21-23.
 • Starkel Leszek: Rzeki i doliny rzeczne. [w]: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Przewodnik do wystawy. Kraków: Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura, 1999 - s. 18-20.
 • Starkel Leszek: 8500-8000 yrs BP Humid Phase - global or regional?. - Science Reports Tohoku Univ. 7th Ser. (Geography) 1999, 49, nr 2 - s. 105-133.
 • Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research. - Biul. Perygl. 1999, 38 - s. 36-41.
 • Starkel Leszek: Historia den dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1999 - s. 7-10.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki ekstremalnych opadów w Karpatach. [w]: Strategiczny program zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Sympozjum ogólnokrajowe "Hydrotechnika II '99", Wisła, 5-6 października 1999 r. Materiały. Katowice: [b.w.], 1999 - s. 115-118.
 • Starkel Leszek: Ulewy, powodzie i inne zdarzenia ekstremalne. - Prace Kom. Zagroż. Cywiliz. PAU 1999, 2 - s. 81-96.
 • Starkel Leszek: Przedmowa do drugiego wydania. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s11-14.
 • Starkel Leszek: Akumulacja holoceńska na przedpolu progu Pogórza Karpackiego. [w]: VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski "Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej". Czudec, 31 sierpnia - 4 września 1999. Kraków: [b.w.], 1999 - s. 62-64.
 • Starkel Leszek: Osady czwartorzędowe w budowie stopni wodnych w obszarach górskich. [w]: Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - s. 125-132 (Studia, Rozprawy, Monografie; 62)
 • Starkel Leszek: Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s103-105.
 • Starkel Leszek: Typy osadów. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s137-140.
 • Starkel Leszek: Ewolucja den dolin gór i wyżyn. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s151-155.
 • Starkel Leszek: Ewolucja rzeźby gór i wyżyn. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s140-143.
 • Starkel Leszek: Zmiany pięter fizyczno-geograficznych gór Eurazji w późnym glacjale i holocenie. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 111-114.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Ludwikowska Małgorzata, Niedziałkowska Ewa: Chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych w południowej Polsce. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 133-155.
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 275-291 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuermskie zdarzenia glacjalne na przykładzie polskich Tatr Wysokich. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 245-251.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja w Dolinie Białej Wody w Tatrach. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 253-255.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Obieg wody, substancji rozpuszczonych i zawiesiny w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 93-103 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w latach 1994-1997. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 183-221 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Zakres i wyniki badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1997. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim. Nowy Sącz: WIOŚ, 1998 - s. 74-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku. - Wiad. Ziem Górs. 1998, 7 - s. 81-98.
 • Goslar Tomasz, Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek, Demske Dieter, Kuc Tadeusz, Łącka Bożena, Szeroczyńska Krystyna, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Discussion of the Late-Glacial recorded in the Lake Gościąż sediments. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 171-175.
 • Kotarba Adam: Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 9-23 (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Kotarba Adam: Landscape ecology, human impact and extreme erosional events in the Tatra Mountains, Poland. - Ambio 1998, 27, nr 4 - s. 354-357.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: Studies on the occurence of permafrost in Kozia Valley (The High Tatra Mts). [w]: Relief, Quaternary palaeogeography and changes of the polar environment. Polar session. IV Conference of Polish Geomorpologists, Lublin, 3-6 June 1998. Ed. Janina Repelewska-Pękalowa. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1998 - s. 51-57 (Spitsbergen Geographical Expeditions)
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 31-38 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 33-42 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Rączkowska Zofia: Morfogenetyczna rola niwacji w Tatrach Wysokich w porównaniu z innym obszarami górskimi. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 155-161.
 • Rączkowska Zofia: Research on present-day geomorphic processes in the Polish Carpathians. State of the art. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1998, 32 - s. 47-58.
 • Rączkowska Zofia: Zmiany środowiska naturalnego doliny Sant w okresie ostatnich 20 lat. [w]: Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. Red. Zygmunt Babiński. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 69-73 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 52)
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydormeteorologii - fakty i wątpliwości. [w]: Hydrologia u progu XXI wieku. 25-lecie Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mądralin k. Warszawy, 24-27 IX 1996. Red. Artur Magnuszewski, Urszula Soczyńska. Warszawa: Wydaw. Retro-Art, 1998 - s. 273-284.
 • Starkel Leszek: Ewolucja dolin rzecznych Europy Środkowej w młodszym czwartorzędzie (na przykładzie dorzecza górnej Wisły). - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Ostrav. Geographia-Geologia 1998, 168, nr 6 - s. 137-150.
 • Starkel Leszek: Rozpoznanie faz o przewadze erozji i akumulacji rzecznej na podstawie datowanych profili młodoczwartorzędowych w południowej Polsce (streszczenie). [w]: VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Gliwice: PŚ, 1998 - 4 s.
 • Starkel Leszek: Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły. [w]: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998. Red. nauk. Leszek Starkel, Jerzy Grela. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1998 - s. 9-20.
 • Starkel Leszek: The scientific nature of geomorphology (Proceeding of 27th Binghamton Symposium in Geomorphology - 27-19 September 1996). Ed. B.L. Rhoads, C.E. Thorn. Chichester 1996. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 119-122.
 • Starkel Leszek: Poglądy Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój rzeźby polskich Karpat Zewnętrznych (fliszowych). - Czas. Geogr. 1998, 69, z.2 - s. 131-137.
 • Starkel Leszek: Geneza i przemiany krajobrazów dolin rzecznych Polski. [w]: Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska, 15-16.09.1998. Kraków: PK, 1998 - s. 17-20.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme hydroclimatically induced events as a key to understanding environmental changes in the Holocene. [w]: Water, environment and society in times of climatic change. Ed. A.S. Issar, N. Brown. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998 - s. 273-288.
 • Starkel Leszek: Geomorphic response to climatic and environmental changes along a Central Asian transect during the Holocene. - Geomorphology 1998, 23 - s. 293-305.
 • Starkel Leszek: Extreme events in the last 200 years in the upper Vistula basin: their palaeohydrological implications. [w]: Palaeohydrology and environmental change. Ed. G. Benito, V.R. Baker, K.J. Gregory. Chichester: John Wiley & Sons, 1998 - s. 289-305.
 • Starkel Leszek: Continental water cycle and carbon reservoirs and their relationships in the past. - Glob. Planet. Change 1998, 16/17 - s. 153-158.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis ulew i lokalnych wezbrań (wprowadzenie). [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect. [w]: Flood studies in India. Ed. Vishwas S. Kale. Bangalore: Geological Society of India, 1998 - s. 101-118 (Memoir; 41)
 • Starkel Leszek, Goslar Tomasz, Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Demske Dieter, Różański Kazimierz, Łącka Bożena, Pelisiak Andrzej, Szeroczyńska Krystyna, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Discussion of the Holocene events recorded in the Lake Gościąż sediments. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 239-246.
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake-level changes and palaeohydrological reconstructions during the Holocene. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 225-229.
 • Starkel Leszek, Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Formation and evolution of the Na Jazach lakes in the Late Vistulian. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 117-119.
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 122-131.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuerm glaciation in the Biała Woda Valley, High Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 57-81.
 • Bisci C., Dramis F., Gentili B., Jaurand E., Kotarba Adam: Environmental conditions and Pleistocene glacition of Campo Imperatore, Gran Sasso. [w]: Geomorphology and Quaternary evolution of Central Italy. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 90-92 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/2)
 • Bluszcz Andrzej, Starkel Leszek, Kalicki Tomasz: Grain size composition and age of alluvial sediments in the Tista valley floor near Kalijhora, Sikkim Himalaya. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 159-174.
 • Gerlach Tadeusz, Starkel Leszek, Szczepanek Kazimierz: Sites with organic interglacial deposits in the upper San river basin, Polish Eastern Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 31-44.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring abiotycznych elementów środowiska w stacji bazowej w Szymbarku w roku hydrologicznym 1996. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP "Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych", Wigry, 10-11 września 1997. Red. Lech Krzysztofiak, Maciej Romański. Suwałki: [b.w.], 1997 - s. 29-35.
 • Kotarba Adam: Rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr. - Spraw. z Pos. Komis. Nauk. PAN Kraków 1997, 41, z.2 - s. 219-221.
 • Kotarba Adam: Formation of high-mountain talus slopes related to debris-flow activity in the High-Tatra Mountains. - Permafrost Periglacial Process. 1997, 8 - s. 191-204.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Holocene debris-flow activity in the light of lacustrine sediment studies in the High Tatra Mountains, Poland. [w]: Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1997 - s. 147-158 (Palaeoklimaforschung; 19)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope). [w]: Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1997 - s. 173-178.
 • Mamakowa Kazimiera, Starkel Leszek, Boratyn Józef, Brud Stanisław: Stratigraphy of the vistulian alluvial fills in the Wisłoka valley north of Dębica. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 83-99.
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Graniczne wartości spływów jednostkowych w zlewni górnej Wisły. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 6-8.
 • Prokop Paweł: System Informacji Geograficznej ILWIS - nowe możliwości w środowisku Windows. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 121-123.
 • Rączkowska Zofia: Nivation and its geomorphic significance - examples from the Polish High Tatra and the Ortles-Cevedale massif, the Italian Alps. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 175-192.
 • Soja Roman: Typy genetyczne wezbrań w dorzeczu górnej Wisły. - Wiad. Ziem Górs. 1997, z.6 - s. 27-40.
 • Starkel Leszek: Wskazania gospodarcze. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 101-102 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek: Mass movements during the Holocene: the Carpathian example and the European perspective. [w]: Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel et al. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1997 - s. 385-400 (Palaeoklimaforschung; 19)
 • Starkel Leszek: The evolution of fluvial systems in the Upper Vistulian and Holocene in the territory of Poland. - Landform Anal. 1997, 1 - s. 7-18.
 • Starkel Leszek: Spatial and time scales in geomorphology. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 362-363 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Starkel Leszek: Environmental changes in Central Europe 5000-3000 BP. [w]: Third Millenium BC climate change and Old World collapse. Ed. H. Nuezhet Dalfes, George Kukla, Harvey Weiss. Berlin: Springer Verlag, 1997 - s. 531-550.
 • Starkel Leszek: Rzeźba i środowisko przyrodnicze regionu samborskiego. - Rocz. Przemys. 1997, 33, z.5 - s. 33-37.
 • Starkel Leszek: Studia nad środowiskiem przyrodniczym gór w pracach Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1997, 42 - s. 7-14.
 • Starkel Leszek, Czyżowska Elżbieta, Rutkowski Jacek: Rola opadów ulewnych w przekształceniach rzeźby. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 93-100 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Dec Jerzy, Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Cechy geomorfologiczne i sedymentologiczne misy jeziornej Morskiego Oka i górnej części Doliny Rybiego Potoku w świetle badan geofizycznych. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 9-31 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - stacja naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 67-73.
 • Kaczmarek Zdzisław, Arnell Nigel W., Starkel Leszek: Climate, hydrology, and water resources. [w]: Water resources management in the face of climatic/hydrologic uncertainities. Ed. Z. Kaczmarek, K.M. Strzępek. L. Somlady, A. Priazhinskya. Rotterdam: Cluver Academic Publishers, 1996 - s. 3-29.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych Wisły w Zabierzowie Bocheńskim. [w]: Geochronometria 14. Gliwice: PŚ, 1996 - s. 7-18 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1331.) (Geochronometria; 14)
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek, Sala Jolanta, Soja Roman, Zernickaya Valentina P.: Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin). [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 129-158 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Kotarba Adam: Sedimentation rates in the High Tatra lakes during the holocene - geomorphic interpretation. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 51-61.
 • Kotarba Adam: Osady jeziorne jako wskaźnik przemian środowiska naturalnego Tatr Wysokich. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 33-47 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Kotarba Adam: The functioning of the geoecological system of the Tatra Mountains. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 128-134.
 • Kotarba Adam: Współczesne procesy rzeźbotwórcze. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Red. Zbigniew Mirek et al. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 1996 - s. 125-137 (Tatry i Podtatrze; 3)
 • Kotarba Adam: Monitoring środowiska wysokogórskiego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 55-63 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kotarba Adam, Kozarski Stefan, Starkel Leszek, Nowaczyk Bolesław: Issues in geomorphology. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 79-102.
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 45-56.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: The spatial relations of relief and vegetation. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 117-128.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 78-80 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 210-213.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Relacje śnieg - roślinność w obrębie form niwalnych. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 167-179.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.2. Biologia. Red. Andrzej Kownacki. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 81-83.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 128-131.
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Zbiornik Klimkówka na Ropie w Beskidzie Niskim - sieć osłony hydrologiczno-meteorologicznej. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 142-144.
 • Soja Roman: The hydrographic system of Poland with emphasis on border regions. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 151-153.
 • Soja Roman: Bielanka. Łosie. Zbiornik "Klimkówka". Wysowa [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 73-79.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Geomorphic and sedimentological effects of river floods in space and time. [w]: Convegno scientifico in occasione del trentennale dell'alluvione di Firenze. La divesa della alluvioni. Firenze, 4-5 novembre 1996. Red. M.Falciai, F.Preti. Firenze: [b.w.], 1996 - s. 97-127 (Pubblicazione; 1963)
 • Starkel Leszek: Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 47-54 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: The place of the Vistula river in the late Vistulian - early Holocene evolution of the European valleys. [w]: European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Hrsg. Burkhard Frenzel. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1996 - s. 75-88 (Palaeoklimaforschung; 14)
 • Starkel Leszek: Monitoring zdarzeń katastrofalnych. [w]: Główne problemy monitoringu w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Red. Andrzej Kostrzewski, Lucjan Pawłowski. Lublin: PL, 1996 - s. 93-106 (Zeszyty Naukowe; 16)
 • Starkel Leszek: Geomorphic role of extreme rainfalls in the Polish Carpathians. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 21-38.
 • Starkel Leszek: Polish studies connected with the IGBP Global Change programme. [w]: Contemporary problems of Polish geography. Ed. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, 1996 - s. 135-144.
 • Starkel Leszek: Cykle glacjalno-interglacjalne w ewolucji systemu rzecznego Wisły. [w]: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. UAM, 1996 - s. 297-305 (Geografia; 57)
 • Starkel Leszek: Present-day formation of the southern part of Meghalaya Plateau. - Hill Geogr. 1996, 12, nr 1/2 - s. 13-19.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrological reconstruction: advantages and disadvantages. [w]: Global continental changes: the context of paleohydrology. Ed. J. Branson, A.G. Brown, K.J. Gregory. London: The Geological Society, 1996 - s. 9-17 (Geological Society Special Publication; 115)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Krąpiec Marek, Soja Roman, Gębica Piotr, Czyżowska Elżbieta: Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-128 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake-level and groundwater-level changes in the Lake Gościąż area, Poland: palaeoclimatic implications. - Holocene 1996, 6, nr 2 - s. 213-224.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: High mountain environment of the Tatras in the period of Pleistocene and Holocene transition. [w]: The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland. Red. Barbara Manikowska. Łódź: ŁTN, 1995 - s. 37-51 (Biuletyn Peryglacjalny; 34)
 • Froehlich Wojciech, Starkel Leszek: The response of slope and channel systems to various types of extreme rainfall: A comparison between the temperate zone and humid tropics. - Geomorphology 1995, 11 - s. 337-345.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Szymbark - Stacja Naukowa IGiPZ PAN [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 87-93.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Warunki występowania i skutki ekstremalnych wezbrań w Zaałtajskiej Gobi. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 133-145.
 • Kotarba Adam: Rapid mass wasting over the last 500 years in the High Tatra Mountains. [w]: Late-Quaternary relief evolution and environment changes. Ed. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995 - s. 177-183 (Quaestiones Geographicae. Special Issue; 4)
 • Kotarba Adam, Ślósarczyk Ryszard: Badania geomorfologiczno-geofizyczne w Tatrach. - Wierchy 1994 (dr.1995), 60 - s. 131-133.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the High Tatras, Poland. - Geogr. Ann. Ser.A. 1995, 77, nr 4 - s. 251-258.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w zlewni Peshok Jhora (Himalaje). [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 133-136.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w Dunajcu po uruchomieniu zbiornika "Czorsztyn". [w]: Zbiornik Rożnowski, jego zlewnia, problemy, koncepcje zagospodarowania i ratowania. Bartkowa, 12-13 czerwca 1995. Red. R. Żurek. Kraków: Zakład Badań Ekologicznych, 1995 - s. 13-21.
 • Soja Roman: Monitoring hydrologiczny. [w]: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów mineralnych (materiały studium podyplomowego AGH w Krakowie). Red. A. Paulo. Kraków: Wydaw. CPPGSMiE PAN, 1995 - s. 168-169.
 • Soja Roman: Środowisko geograficzne okolic Dynowa. [w]: Dynów. Studia z dziejów miasta. Red. B. Jaśkiewicz, A. Meissner. Rzeszów: Wydaw. Mitel, 1995 - s. 11-21.
 • Soja Roman: Program i perspektywy badawcze stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku k/Gorlic. [w]: Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim - plany badawcze na 1996 r. Nowy Sącz: PIOŚ, 1995 - s. 56-62 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Wartości progowe w hydrologii. [w]: Sympozjum "Progowe zmiany środowiska przyrodniczego późnego glacjału i holocenu. Zapis w rzeźbie, osadach i szczątkach roślin". Sosnowiec, 30-31 marca 1995 r. Sosnowiec: [b.w.], 1995 - s. 23-25.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.
 • Starkel Leszek: Evolution of the Carpathian valleys and the Forecarpathian basins it the Vistulian and Holocene. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1995, 29 - s. 5-40.
 • Starkel Leszek: Outline of the Polish excursion area and features. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 323-325.
 • Starkel Leszek: Changes of river channels in Europe during the Holocene. [w]: Changing river channels. Ed. Angela Gurnell, Geoffrey Petts. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 27-42.
 • Starkel Leszek: New data on the Late Vistulian and Holocene evolution of the Wisłoka valley near Dębica. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 73-90 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek: Paleogeografia Polskich Karpat w późnym vistulianie i wczesnym holocenie. - Ann. UMCS Sec. B 1993 (dr.1995), 48 - s. 253-261.
 • Starkel Leszek: The pattern of the Holocene climate variations in the Central Europe based on various geological records. [w]: Late-Quaternary relief evolution and environment changes. Ed. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995 - s. 259-264 (Quaestiones Geographicae. Special Issue; 4)
 • Starkel Leszek: Reconstruction of hydrological changes between 7000 and 3000 BP in the upper and middle Vistula River Basin, Poland. - Holocene 1995, 5, nr 1 - s. 34-42.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of the temperate zone. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 233-257.
 • Starkel Leszek: Introduction to global paleohydrological changes. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - s. 1-20.
 • Starkel Leszek, Granoszewski Wojciech: The younger Dryas paleomeander of the Wisłoka river at Wola Żyrakowska near Dębica. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 91-100 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr: Evolution of the river valley in South Poland during the Pleistocene-Holocene transition. [w]: The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka B.P.) in the area of Poland. Red. Barbara Manikowska. Łódź: ŁTN, 1995 (Biuletyn Peryglacjalny; 34)
 • Starkel Leszek, Krąpiec Marek: Profile of the alluvia with "black oaks" in Kędzierz on the Wisłoka river. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 101-110 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Wasylikowa K., Nalepka D., Starkel Leszek: Human impact on natural environment in the Vistula river valley. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 351-352.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Schyłek vistulianu i holocen w Tatrach Wysokich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 33-40 (Conference Papers; 20)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam, Obidowicz Andrzej: Kontrowersje datowań radiowęglowych i wyników badań palinologicznych na przykładzie osadów z Tatr Polskich. Gliwice: Wyd. PŚ, 1994 - s. 191-205 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1229.) (Geochronometria; 10)
 • Dramis Francesco, Kotarba Adam: Geomorphological evidences of high mountain permafrost in Central Apennines. - Geogr. Fis. Dinam. Quat. 1994, 17 - s. 29-36.
 • Kotarba Adam: Geomorfologiczne skutki katastrofalnych letnich ulew w Tatrach Wysokich. - Acta UNC Geografia 1994, 27 - s. 21-34.
 • Kotarba Adam: Zapis małej epoki lodowej w osadach jeziornych Morskiego Oka w Tatrach Wysokich. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 63-69.
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Starkel Leszek: Izmenenie rastitel'nosti na territorii Pol'si v golocene. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 118-124.
 • Rotnicki Karol, Starkel Leszek: Tipy sedimentacii i evoljucii recnych dolin v Pol'se. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 140-144.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna Barbara: Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 75-85 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman: Hydrological aspects of change in land use in the Carpathians. [w]: Functional appraisal of agricultural landscape in Europe. (Seminar 1992). Ed. Lech Ryszkowski, Stanisław Bałazy. Poznań: [b.w.], 1994 - s. 117-121.
 • Soja Roman: Paleohydrologia ilościowa. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 159-167.
 • Soja Roman: Środowiskowe uwarunkowania monitoringu w obszarach górskich. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 33-39 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Tendencje zmian reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Problemy hydrologii regionalnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej, Karpacz, 26-28 września 1994. Wrocław: [b.w.], 1994 - s. 33-38.
 • Soja Roman: Hydrografia. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 41-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring kształtowania koryt rzecznych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 114-118 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring wód powierzchniowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 108-113 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring transportu zawiesiny. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 119-123 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Frequency of floods during the Holocene in the Upper Vistula basin. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 3-13.
 • Starkel Leszek: Regularities of mountain geoecosystems. - Preistoria Alpina 1992 (dr.1994), 28, nr 1 - s. 11-18.
 • Starkel Leszek: Równoległoś? badań nad przeszłością i teraźniejszością środowiska Karpat i kotlin podkarpackich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 119-122 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: The place of geography in the studies on the Man and the Earth system. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Polish National Committee of IGBP— Global Change: structure and activities. - Geographia Polonica 1994, 62 - s. 105-107.
 • Starkel Leszek: Meeting of the European National Committees for IGBP — Global Change. - Geographia Polonica 1994, 62 - s. 119-122.
 • Starkel Leszek: Ewolucja poglądów na temat paleogeografii vistulianu i holocenu Karpat i przedpola w ostatnich 40 latach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 9-16 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: Palaeogeography of the Late Vistulian and Early Holocene in Carpathian Mts. - Preistoria Alpina 1992 (dr.1994), 28, nr 2 - s. 103-112.
 • Starkel Leszek: Odbicie ekstremalnych wezbrań okresu historycznego w osadach rzecznych i stokowych w dorzeczu górnej Wisły. - Acta UNC Geografia 1994, 27 - s. 13-20.
 • Starkel Leszek: Zakonomernosti razvitija geosistem na territorii Pol'si i Russkoj ravniny. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 175-177.
 • Starkel Leszek: The place of geography in the studies on the Man and the Earth system. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 13-19 (Geographia Polonica; 63)
 • Starkel Leszek: Perspektywy monitoringu w Karpatach. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 161-162 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Perspektywy geografii fizycznej: monitoring obiegu energii i materii, regionalizm i globalizm. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 20-22.
 • Starkel Leszek: Izmenenie klimata i landsaftov Pol'si v golocene. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 147-150.
 • Starkel Leszek: Reflection of the glacial-interglacial cycle in the evolution of the Vistula River basin, Poland. - Terra Res. 1994, 6 - s. 1-9.
 • Starkel Leszek: Sosuscestvovanie poligeneticeskich i geterochronnych landsaftov v central'noj Evrope. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 8-10.
 • Starkel Leszek: Częstotliwość powodzi w holocenie w świetle metod sedymentologicznych, geomorfologicznych i datowań bezwzględnych (dorzecze górnej Wisły). 1994 - s. 159-172 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1229.) (Geochronometria; 10)
 • Starkel Leszek: Zintegrowany monitoring na tle globalnych zmian środowiska przyrodniczego. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 19-26 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Chotinskij N.A.: Kompleksnye rekonstrukcii. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 152-153.
 • Rączkowska Zofia: Ilościowe wskaźniki niwacji w Tatrach Wysokich. [w]: Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 63-81 (Dokumentacja Geograficzna; 4-5)
 • Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia: Rzeźba glacjalna doliny Martello (masyw Ortles-Cevedale, Alpy Włoskie). - Folia Geographica, Seria Geographia Physica 1992/1993, 24-25. - s. 47-59.
 • Kotarba Adam: Tendencies of debris slope evolution in the High Tatra Mountains. - Geographia Polonica 1988, 55 - s. 83-90.
 • Starkel Leszek: Progress in research on the evolution of the geographical environment of Poland. - Geographia Polonica 1988, 53 - s. 5-18.
 • Starkel Leszek: Paleogeography of the periglacial zone in Poland during the maximum advance of the Vistulian Ice Sheet. - Geographia Polonica 1988, 55 - s. 151-164.
 • Kotarba Adam: Granite hillslope morphology and present-day processes in semi-arid zone of Mongolia. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 125-134.
 • Gilewska Sylwia, Klimkowa Maria, Starkel Leszek: The 1:500 000 Geomorphological Map of Poland. - Geographia Polonica 1982, 48 - s. 7-24.
 • Adamczyk Bolesław, Gerlach Tadeusz, Obrębska-Starklowa Barbara, Starkel Leszek: Zonal and azonal aspects of the agriculture-forest limit in the Polish Carpathians. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 71-84.
 • Starkel Leszek: The role of extreme meteorological events in the shaping of mountain relief. - Geographia Polonica 1978, 41 - s. 13-20.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Complex physico-geographical investigations and their importance for economic development of the Flysh Carpathian area. - Geographia Polonica 1977, 34 - s. 47-62.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Gilewska Sylwia, Starkel Leszek: Planation surfaces in the light of the 1 : 300,000 geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 1976, 33 1 - s. 5-23.
 • Klimek Kazimierz, Lomborintchen Radnarin, Starkel Leszek, Sugar Tsesemin: Research problems of the First Mongolian-Polish Physical Geographical Expedition to the Khangay Mts. in 1974. - Geographia Polonica 1976, 33 1 - s. 107-120.
 • Starkel Leszek: Thei modelling of monsoon areas of India as related to catastrophic rainfall. - Geographia Polonica 1972, 23 - s. 151-174.
 • Starkel Leszek: Directions of geomorphological research in the Department of Physical Geography in Cracow. - Geographia Polonica 1972, 22 - s. 53-74.
 • Starkel Leszek: The role of catastrophic rainfall in the shaping of the relief of the Lower Himalaya (Darjeeling Hills). - Geographia Polonica 1972, 21 - s. 103-147.
 • Starkel Leszek: Climatic of Tectonic Adaptation of the Relief of Young Montains in the Quaternary. - Geographia Polonica 1969, 17 - s. 209-230.
 • Starkel Leszek: The morphogenetic role played by the Holocene in a variety of climatic zones of the world. - Geographia Polonica 1968, 14 - s. 77-86.
 • Starkel Leszek: Evolution of the relief of the Polish East Carpathians in the Quaternary (with the upper San basin as example). - Geographia Polonica 1966, 10 - s. 89-114.
 • Starkel Leszek: L'évolution du relief des Carpathes Orientales dans le bassin du Haut San. - Geographia Polonica 1966, 9 - s. 53-62.
 • Starkel Leszek: Chronology of denudation processes in the last glacial period in the Flysch Carpathians. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 61-68.

Prace pod redakcją naukową

 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 288 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Singh R.B., Prokop Paweł (eds.): Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Tokyo: Springer Japan, 2016 - 351 s. (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Chrobak Anna, Kotarba Adam (red.): Nauka Tatrom. Tom 1. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24-26 września 2015 roku. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - 190 s.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł (red.): Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - 192 s.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Machova Zora, Rączkowska Zofia (red.): Book of abstracts and excursion guide. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. - Geomorphologica Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - 130 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam (red.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 169 s. (Prace Geograficzne; 239)
 • Loczy Denes, Stankoviansky Milos, Kotarba Adam (eds.): Recent landform evolutiion: the Carpatho-Balcan-Dinaric region. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - 460 s. (Springer Geography)
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 178 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 187 s.
 • Grodzińska Krystyna, Kotarba Adam: Wincenty Pol (1807-1872). W służbie nauki i narodu. Kraków: PAU, 2010 - 104 s. (Monografie; 20)
 • Kotarba Adam: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - 171 s.
 • Soja Roman, Knutelski Stanisław, Bodziarczyk Jan: Pieniny - zapora - zmiany. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - 329 s. (Monografie Pienińskie; 2)
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - 328 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - 151 s.
 • Kostrzewski Andrzej, Bochenek Witold: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - 98 k.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Globalne ocieplenie i jego skutki. Kosmos T.57 nr 3-4. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2008 - s. 169-294.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 133 s.
 • Starkel Leszek, Kostrzewski Andrzej, Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - 400 s.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Environmental changes and geomorphic hazards. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - XXVIII; 388 s.
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Kraków: PAU, 2006 - 263 s. (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz, Święchowicz Jolanta: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 560 s.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 108 s.
 • Kotarba Adam: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 116 s. (Prace Geograficzne; 197)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 110 s. (Prace Geograficzne; 191)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - 192 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kotarba Adam: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 298 s. : 3 k. tabl. : fot. (Prace Geograficzne; 189)
 • Starkel Leszek: Papers on Global Change IGBP. No.10. Warszawa: National IGBP-Global Change Committee PAS, 2003 - 126 s.
 • Borowiec Władysław, Kotarba Adam, Kownacki Andrzej, Krzan Zbigniew, Mirek Zbigniew: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - 447 s.
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - 133 s. (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - 132 s. (Prace Geograficzne; 174)
 • Pazdur Anna, Bluszcz Andrzej, Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - 287 s.
 • Starkel Leszek: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - Wyd.2 593 s.
 • Kotarba Adam: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 67 s. (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Ralska-Jasiewiczowa Magdalena, Goslar Tomasz, Madeyska Teresa, Starkel Leszek: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - 340 s.
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - 107 s. (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Starkel Leszek, Grela Jerzy: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku. Konferencja naukowa w Krakowie, 7-9 maja 1998. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1998 - 308 s.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kaczmarek Zdzisław: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 150 s. (Geographia Polonica; 71)
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Kraków: [b.w.], 1997 - 27 s.
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 147 s. (Geographia Polonica; 68)
 • Starkel Leszek: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych w Polsce. Opracowanie zbiorowe. Dziekanów Leśny: Oficyna Wydaw. Instytutu Ekologii PAN, 1997 - 126 s. (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - 108 s. (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. Part 4. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - 108 s. (Geographia Polonica; 70)
 • Kotarba Adam: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Kraków: [b.w.], 1996 - 193 s.
 • Kotarba Adam: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 70 s. (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 3. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - 139 s. (Geographia Polonica; 67)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - 158 s. (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.
 • Starkel Leszek: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Wrocław, 1995 - 156 s. (Geographical Studies Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global Change: Polish perspectives. 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 122 s. (Geographia Polonica; 65)
 • Starkel Leszek, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Warszawa: 1994 - 169 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Global change: Polish perspectives. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 133 s. (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek et al.: Science Reports of Tohoku University 7th Series (Geography) Vol.49 nr 2, December 1999. - 235 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bochenek Witold: Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 131-132.
 • Bochenek Witold, Kostrzewski Andrzej: Przedmowa. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cebulski Jarosław: Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts) in 4 year period using terrestrial laser scanning. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Cebulski Jarosław, Wałach-Wrońska Dominika: Geomorphological effects of relief transformations caused by ski slopes construction. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 135.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 31.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018, 20 - s. 1029.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria: Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - s. 8042.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria Maria: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 10.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 47.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław: Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 13.
 • Prokop Paweł: Duże plantacje herbaty jako siła sprawcza zmian użytkowania ziemi i zaludnienia na przedpolu Wschodnich Himalajów w Indiach. [w]: GIS w Nauce. VII Ogólnopolska konferencja, 20-22.06.2018. Program. Abstrakty. Informacje organizacyjne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 42-43.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: International Geographical Union, 2018 - 1 s.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak Katarzyna: Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: International Geographical Union, 2018 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Preface. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Instytut Geografii PAN zakłada Stację Naukową w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 9-10 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Starkel Leszek: Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla poznania ewolucji dolin górskich w Dardżylińskich Himalajach. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 143.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Wieczorek Dariusz, Krzyszkowski Dariusz, Michczyński Adam, Wachecka-Kotkowska Lucyna, Ludwikowska-Kędzia Małgorzata, Superson Józef: Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w interpleniglacjale w Polsce Południowej i środkowej. [w]: XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Gór Świętokrzyskich", Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2018 - s. 117-120.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Roku Rzeki Wisły, Toruń, 16 - 17 listopada 2017 r. Program i streszczenia referatów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 12-13.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław: Impact of ski run construction in small catchments transformations. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Combining geomorphic and dendrogeomorphic indices with numerical modeling for evaluation of snow avalanche activity (Tatra Mts., Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 180.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 215.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.
 • Prokop Paweł: Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 302.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza: Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza: Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 118.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata: Field trip in the Kerala. - Landform Analysis 2017, 35 - s. 9-12.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta: Morfodynamika stoku w strefie zrywu szlaków lawinowych w Tatrach. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 122.
 • Starkel Leszek: Osiągniecia i braki w badaniach złożoności procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w czasie i przestrzeni. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 140-141.
 • Starkel Leszek, Cebulak Elżebieta, Gębica Piotr, Limanówka Danuta, Pyrc Ryszard: Znaczenie barier górskich w występowaniu opadów w Karpatach. [w]: Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich. Konferencja Jubileuszowa 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Łódź, 25-26 września 2017 r. Streszczenia referatów. Łódź: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 2017 - s. 34.
 • Bucała Anna: Six hundred years of agricultural activity in the Gorce Mountains (Polish Carpathians). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr: Variability of geotechnical parameters of slope covers and its influence on landslide’s vulnerability – case study from Polish Flysch Carpathians. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 120.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 14.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 52.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Kaczka Ryszard J., Guzik Piotr, Guzowski Marcin, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne (Urwany Żleb, Tatry Wysokie). [w]: III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 9-11 lutego 2016. Abstrakty. Warszawa-Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016 - s. 43.
 • Kiszka Krzysztof: Slopewash as the main process of soil erosion on the slope with bare fallow (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 102-103.
 • Kiszka Krzysztof: Reconstruction of large landslides mass movements with using the dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in Beskid Niski Mts). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 24-25.
 • Kiszka Krzysztof: The impact of intensive forest management on a large landslide in the Polish Flysch Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 26.
 • Kiszka Krzysztof: Characteristics of rill erosion caused by heavy rainfalls on the experimental slopes in Szymbark (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 101.
 • Kiszka Krzysztof: Spłukiwanie jako główny proces prowadzący do wzmożonej erozji gleby na stoku pogórskim. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 128.
 • Kiszka Krzysztof: Charakterystyka form erozji żłobinowej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na stoku doświadczalnym w Szymbarku (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 127.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 129.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 103-104.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Fidelus Joanna, Bucała Anna, Biały Szymon: Re-shaping land use in small Carpathian catchments between the middle of the 19th and early 21st centuries. Their record in mountain environment. [w]: Re-shaping Territories, Environment and Societes: New Challenges for Geography. Bucharest, Romania, November 18th – 19th, 2016. Conference abstracts. Bucharest: University of Bucharest. Faculty of Geography. Department of Human and Economic Geography, 2016 - s. 18-19.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geosystems of Southern Poland. [w]: From Local to Global. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium, Cluj-Napoca, 23-24 May 2016. Book of Abstracts. Cluj-Napoca: PAGES, 2016 - s. 60.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India). [w]: 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 81 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Płaczkowska Eliza: Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 89.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard, Rojan Elżbieta: Interaction between relief and snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 72.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions and effects of snow avalanches in the Tatra Mts. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 43.
 • Starkel Leszek: Paradoxes of fluvial activity in young orogenic systems. [w]: Paleohydrological extreme events, evidence and archives, EX-AQUA 2016, September 26th - October 1st, Padova, Italy Abstact Volume. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2016 - s. 43.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Reflection of climatic changes during Interpleniglacial in geoecosystems of Southern Poland. [w]: 12-th International Conference "Methods of absolute chronology", 11-13th May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland. Abstract & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 50 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Gębica Piotr: Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski Południowej. [w]: Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. XXIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brest, 5-9.09.2016.. Red. Joanna Rychel, Łukasz Zbucki. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016 - s. 55.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 2005-2014. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 70-72.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku w latach 1968-2013 - charakterystyka długości i poczatkowych dat. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 67-69.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001. [w]: 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015 - s. 54.
 • Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Kiszka Krzysztof: Osuwisko w dolinie Szklarki w Szymbarku, historia badań. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne.. 2015 - s. 97-99.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Maciata Andrzej, Rączkowska Zofia: Wpływ zmieniającego się klimatu na rozwój pokrywy śnieżnej i zagrożenie lawinowe w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 39.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The reconstruction of snow avalanche activity based on tree rings and historical maps. [w]: The Fourth International Asian Dendrochronological Conference on Climate Change and Tree Rings, 9-12 March 2015, Katmandu, Nepal. Abstracts. Katmandu: [b.w.], 2015 - s. 123.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Spyt Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Zapis dynamiki lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w polskich Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 40.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Stachnik Katarzyna, Czajka Barbara, Rączkowska Zofia: The geometry of timberline as an indicator of active and inactive avalanche paths. [w]: Geomorphometry 2015. Conference and Workshops. Poznań: UAM, 2015 - 1 s.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 9.
 • Kotarba Adam: Rzeźba. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - s. 22.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: The role of retention reservoirs in altering the dynamics of river water temperatures (Polish Carpathians). [w]: 6th International Symposium on Recurence Plots. Grenoble, France, June 17-19, 2015. Grenoble: GIPSA-lab, Grenoble Institute of Technology, 2015 - s. 18.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The coupling the tree-ring reconstruction and avalanche modelling. [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 2015, 20-23 May 2015, Sevilla, Spain. Sevilla: Association for Tree Ring Research, 2015 - s. 62.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrochronologiczny zapis lawin śnieżnych w Białym Żlebie i Żlebie Żandarmerii (Tatry Wysokie).. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 45.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania, dynamika i oddziaływanie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego lawin śnieżnych w Tatrach.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 57-58.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - s. 4087.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Interrelation of relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 140-141.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta, Bogusławska Agnieszka: Interakcja rzeźby i lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 59.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 60-61.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-144.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
 • Starkel Leszek: Non – continuous archive of climatic fluctuations of various order in slope and fluvial system of C-E Europe during upper Quaternary. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Role of climatic factors and human activity in transformations of valley floors and slopes in C-E Europe during last 2 millenia. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 56.
 • Starkel Leszek: Heritage of permafrost expansions and retreats in C-E European landscapes. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 187.
 • Starkel Leszek: The reflection of hydrological regime in fluvial and lake systems during Younger Dryas and early Holocene on territory of Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 122 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Wiejaczka Łukasz: Panu Wojciechowi Majewskiemu w odpowiedzi. - Gospodarka Wodna 2015, 5 - s. 153.
 • Wiejaczka Łukasz, Gackowska Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: The effects of water temperature changes caused by a reservoir on the recreational use of the river. [w]: "Geografija, ekologija, turizm: teorija, metodologija, praktitka". Materiali miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, prisvjacenoi 25-riccju geograficnogo fakul'tetu Ternopil'skogo nacional'nogo pedagogicnogo universitetu imeni Volodimira Gnatjuka (m. Ternopil', 21-23 travnja 2015 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka. Geograficnij fakul'tet, 2015 - s. 302-304.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Bochenek Witold: Possibilities of application of the EIS method for environment monitoring in the south of Poland. [w]: EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. Brno: Brno University of Technology, 2015 - s. 301-304.
 • Bochenek Witold, Marczewski Wojciech: The dynamics of soil moisture content based on the SMOS (ESA) data. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Bucała Anna, Kozak Maciej: The human impact on environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Hydrochemical differences between Carpathian streams with similar physico-geographical conditions of catchments (the Polish Flysch Carpathians). [w]: European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 - s. 9-10.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods. [w]: Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Lviv: Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, 2014 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł, Kroczak Rafał, Gorgol Dominik, Bożentka Julian, Kędzierski Maciej, Mikołajczyk Dariusz, Sajdak Monika, Świątek Anna, Listwan Karolina, Witkowski Karol, Wysmołek Grzegorz: The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Długosz Michał, Rączkowska Zofia, Ziak Miroslav, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorfologiczne uwarunkowania lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 28-29.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Haydukiewicz Lech, Cebulski Jarosław: The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Tree rings analysis of past snow avalanche activity in the Tatra Mountains. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Stoffel Marcus, Rączkowska Zofia: Tree ring study of snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014, 13-17 January 2014. Melbourne: [b.w.], 2014 - s. 60.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 177-179.
 • Kiszka Krzysztof: Dendrochronological study of the dynamic of L. Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (Polish Flysch Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kiszka Krzysztof: Stop 4.5.4. Measurements of the splash within experimental plots at Szymbark Research Station. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 180-181.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of retention reservoirs in forming the cyclicity and energy of mountain river flows (Polish Carpathians). [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociácia slovenských geomorfologóv pri SAV, Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 26.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Tree rings and snow avalanche modeling. Case studies from the Tatra Mountains. [w]: EURODENDRO 2014, Lugo, Spain 8-12 September 2014, Book of Abstracts. Eds. I. Garcia-Gonzalez, M. Souto-Herrero. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela,, 2014 - s. 83.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Wiekiera Monika, Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie w Tatrach Wysokich. [w]: Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. II Konferencja Dendrochronologów Polskich – Rogów, 14-16 lutego 2014. Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW, 2014 - s. 56.
 • Lempa Michał, Kalafarski Michał, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Dendrogeomophological study on snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology. TRACE 2014, Aviemore, Scotland 6-10 May 2014. Aviemore: Unviersity of St. Andrews, 2014 - s. 73.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek: INTIMATE, selected remarks following the COST action. - Papers on Global Change IGBP 2014, 21 - s. 63-68.
 • Prokop Paweł: Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117.
 • Prokop Paweł: Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 160-161.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Environmental conditions, dynamic and multiproxy records of snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh J.: Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Ewolucja systemów rzecznych w ostatnim glacjale i holocenie na terenie Polski. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 99.
 • Starkel Leszek: The post Second World War explosion of Polish Geography. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie). [w]: Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Warszawa: SGGW, 2014 - s. 52.
 • Starkel Leszek: Quaternary transformation of older relief in the eastern part of Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and environmental challenges. Red. Jan Novotny. Bratislava: Geograficky Ustav SAV, 2014 - s. 43.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta, Gębica Piotr, Kiss Timea, Panin Andrei, Persoiu Ioanna: Factors controlling the evolution of fluvial systems in C-E Europe during the last cold stage (60-8 ka BP). [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - s. 25.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 4.4. Klimkówka water reservoir. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 162-166.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 3.6. Czorsztyn–Sromowce Wyżne complex of water reservoirs. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 137-140.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: The impact of large floods on the transformation of the Ropa riverbed (Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych. [w]: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Kozłowski Rafał: The impact of a reservoir on chemical properties of water in the mountain course of the Tista River (Darjeeling Himalaya). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Zwoliński Zbigniew, Rączkowska Zofia: Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 133.
 • Bochenek Witold: Dynamika wybranych składników obiegu wody w beskidzko-pogórskiej zlewni Bystrzanki w okresie 40 lat badań (1971-2010). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold: Wpływ warunków meteorologicznych na wybrane teledetekcyjne wskaźniki roślinności w zlewni Bystrzanki, uzyskane z obrazów satelitarnych misji LANDSAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during the last 50 years. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 463.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Contemporary human impact on the hydromorphological state of mountain streams (Polish Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 18.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians). [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Analiza zależności między strukturami zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w obrębie Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku a wybranymi czynnikami abiotycznymi środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 20-21.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Charakterystyka zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w otoczeniu Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 23.
 • Kalafarski Michał, Lempa Michał, Czajka Barbara, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Polskich Tatrach w okresie 1938-2012. [w]: Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych - skutki ekologiczne. Kielce: 2013 - s. 16.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 37.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof: Przeobrażenia pienińskich ściezek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spišská Stará Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninský národný park, 2013 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 40.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna, Kozłowska Katarzyna, Kostrakiewicz-Gierałt Kinga: Zmiany powierzchni zbiorowisk roslinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 326.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krkonose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 72.
 • Michczyńska Danuta, Starkel Leszek, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Hydrological changes after last ice retreat in Northern Poland in the light of radiocarbon dating. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 21.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 81.
 • Prokop Paweł: Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years. [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 23-24.
 • Rojan Elżbieta, Rączkowska Zofia, Kalafarski Michał, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Gądek Bogdan: Avalanches in relation to relief of the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1066.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological aspects of snow avalanches activity in the Polish Tatras. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 67-68.
 • Starkel Leszek: Relacje procesów fluwialnych i eolicznych w ostatnim piętrze zimnym w Europie Środkowej. [w]: Pokrywa lessowa Północnego Przyczarnomorza. Monografia naukowa (XVIIІ ukraińsko-polskie seminarium, Roksolany, 8–13 września 2013 r.). Lublin: KARTPOL s.c., 2013 - s. 162-163.
 • Starkel Leszek: The Quaternary transformation of inherited older mountain landscapes. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 271.
 • Starkel Leszek: Clusters of heavy rains at orographic barriers. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 250.
 • Starkel Leszek: The first years of activity of the Carpatho-Balcan Geomorphological Commission. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 127-129.
 • Starkel Leszek, Płoskonka Dominik, Adamiec Grzegorz: The OSL dating and maturity of soils help to reconstruct the neotectonic movements in the piedmont zone of Sikkimese - Bhutanese Himalaya. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice/Podlesice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 42-43.
 • Wiejaczka Łukasz: Geomorphological consequences of mountain reservoir operation (Klimkówka Reservoir, Polish Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 85.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 9.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains (Western Carpathians) in relation to land use and soil properties. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 939.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Wymywanie wybranych pierwiastków biogennych w drzewostanach Stacji Bazowych Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 112-113.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Kijowska-Strugała Małgorzata: Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.
 • Soja Roman: The rainfall and runoff characteristics in Cherrapunji (Meghalaya,India). [w]: Physical basis of geography, geomorphology, hydrology and climatology. Agartala: Agartala University, 2012 - s. 231.
 • Starkel Leszek: Rola okresów przejściowych w cyklu glacjalno-interglacjalnym ewolucji rzeźby obszaru Polski. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Czwartorzędowe przekształcenia poziomów denudacyjnych w Karpatach fliszowych. [w]: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25-28 września 2012 r. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012 - 1 s.
 • Bochenek Witold: The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 24.
 • Bucała Anna, Budek Anna: The role of rainfalls and floods in transformation of small catchment relief, the Suszanka stream, the Beskyd Średni Mts., Poland. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23-24.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy w oparciu o analizę materiałów kartograficznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 9-10.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Starkel Leszek, Krąpiec Marek: Medieval accumulation in the Upper Dnister river valley and its connection with colonization of the Eastern Carpathians Foreland (Western Ukraine). [w]: Climate change in the Carpathian-Balcan region during Last Pleistocene and Holocene. Abstract volume. Suceava: Universitatea Stefan cel Mare, 2011 - s. 23-24.
 • Kijowska Małgorzata: Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 78.
 • Kotarba Adam: High-mountain slope dynamics recorded in lacustrine sediments of the High Tatra. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 35-36.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Michczyński Adam, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Analizy dużych zbiorów dat 14C danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznych. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 24.
 • Michczyńska Danuta J., Starkel Leszek, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota, Pazdur Anna: Record of the Late Glacial and Early Holocene palaeoenvironmental changes in different types of terrestial sediments: Polish territory case study. [w]: INTIMATE INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: Towards High-Precision Chronologies. Abstract volume INTIMATE Workshop funded by EU COST Action ES0907, Potsdam, Germany, February 7-9, 2011. Eds. Sabine Wulf, Achim Brauer. Potsdam: Geoforschungszentrum, 2011 - s. 29.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego. [w]: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 21.
 • Prokop Paweł: Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 125.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP. [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 126.
 • Rączkowska Zofia: Some remarks on granitic relief on the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 129.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna transformacja stoków gruzowych Tatr. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 125.
 • Rączkowska Zofia: Recent transformation of alpine debris slopes in the Tatra mts. (Poland). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 128.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 126.
 • Starkel Leszek: Modyfikacja faz dużej aktywności rzeźbotwórczej w okresie ingerencji człowieka. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 136.
 • Starkel Leszek: Glacial-interglacial cycle in the formation of slopes and valleys floors in the Flysch Carpathians. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek: Rola struktury geologicznej w przekształcaniu odziedziczonej rzeźby Karpat fliszowych. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137.
 • Starkel Leszek: Generalizacja treści na różnoskalowych mapach geomorfologicznych (dorobek polskiej szkoły w latach 1950-1980). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 138-139.
 • Starkel Leszek: Roots of Carpathian landscapes (morphotectonics, climatic changes, human activity). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 16-17.
 • Starkel Leszek: Morfogenetyczna wymowa cyklu glacjalno-interglacjalnego (nieustanna adaptacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 137-138.
 • Starkel Leszek: Rejestracja zdarzeń i zmian klimatycznych w osadach lądowych holocenu. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 50.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta Joanna, Krąpiec Marek, Margielewski Włodzimierz, Nalepka Dorota: Rainy periods and floods recorded in continental facies as background for the Holocene climatostratigraphy (key study from Poland). [w]: Quaternatry science - the view from the mountains. XVIII. INQUA Congress, 21-27 July 2001, Bern. Sessions and abstracts. Bern: INQUA, 2011 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Bucała Anna: The influence of hydrotechnical structures on morphological changes of Jaszcze and Jamne stream channels in the Gorce Mountains, Polish Carpathian. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 8-9.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 44-45.
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 9.
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Jóźwiak Marek: Zróżnicowanie własności fizykochemicznych wód opadów atmosferycznych w geoekosystemach górskich Polski w latach hydrologicznych 2004-2008 na podstawie wyników badań na Stacjach Bazowych ZMŚP: Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 53-54.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wpływu wód opadowych na właściwości fizyko-chemiczne gleb leśnych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 55-56.
 • Kędzia Stanisław: Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 79.
 • Poręba Grzegorz J., Prokop Paweł: The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts. Haifa: [b.w.], 2010 - s. 14.
 • Prokop Paweł: Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 117.
 • Rączkowska Zofia: Recent activity of debris slopes in glacial cirques of the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 48-49.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 135.
 • Starkel Leszek: Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 38.
 • Starkel Leszek, Michczyńska Danuta J., Pazdur Anna, Margielewski Włodzimierz, Krąpiec Marek, Nalepka Dorota: Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 36.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Recent transformations of relief in the Polish Carpathians. [w]: Integrating nature and society towards sustainability. The 1st Forum Carpathicum, 15th-18th September 2010, Kraków, Poland. Conference proceedings. Eds. Katarzyna Ostapowicz, Jacek Kozak. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, 2010 - s. 105-106.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Quaternary deposits of the Bielovodska Valley (Dolina Białki), High Tatra Mountains. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 31.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 27-28.
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 11-12.
 • Bucała Anna: Role of short-lasting downpours in the shaping processes in the slopes and bottoms of valleys in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne river valleys). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 10-11.
 • Kotarba Adam: Przegląd geomorfologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych - Karpaty i ich przedpole. [w]: Ogólnopolskie Seminarium "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. Red. Jacek A. Jania, Joanna Szafraniec. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2009 - s. 62-63.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata, Wróblewski Hubert: Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 38-42.
 • Kędzia Stanisław: Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu. [w]: Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2009 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław: Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 25.
 • Prokop Paweł: Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł: Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia. [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 44.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India). [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Rączkowska Zofia: Recent varibility of debris flows activity in the Tatra Mts. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 221-222.
 • Rączkowska Zofia: Present-day periglacial landform in high-mountains of Europe. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 212-213.
 • Rączkowska Zofia: Morphodynamics of debris slopes in the Medena Kotlinka valley. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 48-49.
 • Starkel Leszek: Fluctuations in hydrologic regime in Central Europe reflected in fluvial lake, bog and slope sediments during the Holocene. [w]: 3rd LIMPACS (IGBP, PAGES): Holocene lake recors. 5th - 8th March, 2009 at Golden Jubilee Hall, Panjab University, Chandigarh. Chandigarh: Panjab University, 2009 - s. 131-132.
 • Starkel Leszek: Transformation of concept on climatic control of fluvial system evolution in the Holocene (50 years of research in Central Europe). [w]: GLOCOPH Israel 2009, 25th October - 3rd November. Program and abstracts. Ed. Yehouda Enzel, Noam Greenbaum, Michal Laskow. Haifa: University of Haifa, 2009 - s. 11.
 • Wiejaczka Łukasz: Shore erosion on the Klimkówka water reservoir. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 66-67.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w profilu podłużnym pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k6.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 35-36.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1981-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k11-12.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1954-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 8-9.
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Wybrane aspekty ochładzania powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k17-19.
 • Gądek Bogdan, Starkel Leszek: Oledenenije Severnoj i Central'noj Evrazii v sovremennuju epochu. Red. V.M. Kotljakov, Moskva 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 461-463.
 • Harmata Krystyna, Kalynovyc Natalia, Machnik Jan, Starkel Leszek: Wpływ człowieka do neolitu do wczesnego średniowiecza na środowisko przyrodnicze na przedpolu Karpat w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 36.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k43.
 • Kot Marek, Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 4: Stacja Obserwacyjna im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 186-188.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformacja opadu atmosferycznego w ekosystemach leśnych w warunkach zdalnej imisji. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k48.
 • Kundzewicz Zbigniew W., Starkel Leszek: Przedmowa. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 169-170.
 • Kędzia Stanisław: Relief - climate - timberline. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 20-21.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr, Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A.: Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k57.
 • Prokop Paweł: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 58.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 30-31.
 • Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 2: Kocioł Gąsienicowy - wykształcenie osadów czwartorzędowych w górnej części Doliny Suchej Wody. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 182-185.
 • Rączkowska Zofia: Solifluction and its effects in the high-mountain of Europe. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of the present-day periglacial relief in high moutains of Europe. [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 82.
 • Rączkowska Zofia: Udział procesów peryglacjalnych w modelowaniu wysokogórskich stoków tatrzańskich. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k71.
 • Soja Roman: Wezbranie w Sułoszowej w 1996 roku. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 112-113.
 • Soja Roman: Woda w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 16-17.
 • Starkel Leszek: Trends of transformations of deforested mountain slopes and valleys in various climatic zones. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 12.
 • Starkel Leszek: Palaeohydrology of Vistula river basin with special emphasis on floodplain formation. [w]: Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management. Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes. International Conference, 19-23 May 2008, Lodz, Poland. Łódź: [b.w.], 2008 - s. 19.
 • Starkel Leszek: Zapis gwałtownych zmian klimatu i zdarzeń ekstremalnych w różnych facjach osadów holoceńskich. [w]: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Zestawił Grzegorz Haczewski. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008 - s. 112.
 • Starkel Leszek: Searching for regularities of slope modelling by extreme events (diversity of rainfall intensity - duration and physical properties of the substrate). [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 100.
 • Starkel Leszek: Wstęp. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 3.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k81.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne i czasowe możliwości ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IGiPZ PAN" w Szymbarku. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 19.
 • Bucała Anna: Aktualne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w Gorcach na przykładzie doliny Jaszcze. [w]: Środowisko i człowiek w górach średnich. Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5 października 2007. Kraków: IG AP w Krakowie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2007 - s. 20.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland. [w]: International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia. Moscow: International Glaciological Society, 2007 - s. 38.
 • Gębica Piotr, Jacysyn Andrij, Krąpiec Marek, Starkel Leszek, Kalynovyc Natalia: Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru. [w]: Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej. IX Seminarium Krajobrazowe. Red. Urszula Myga-Piątek, Wiaczesław Andrejczuk. Sosnowiec - Czerniowce: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2007 - s. 22-23.
 • Kotarba Adam: Talus-related relict periglacial phenomena in the Tatra Mountains. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 38.
 • Kędzia Stanisław: The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 31.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India. [w]: Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007. Kota Kinabalu: International Association of Geomorphologists etc., 2007 - s. 54.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam: Geomorphological and geophysical studies on glacial erosion in the Abisko Mountains, Northern Sweden. - Annual Report 2007 - s. 103-106.
 • Rączkowska Zofia: Permafrost landforms and permafrost presence in the Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 54.
 • Singh Surendra, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok Jones: Preface. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - VII-VIII.
 • Starkel Leszek: Zapis faz osadniczych w osadach rzecznych i stokowych Karpat i przedpola (oraz ich relacje do wahań klimatu). [w]: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r. Przewodnik terenowy. Streszczenia wystąpień. Red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 129-130.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 72.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy erozyjne w zlewni fliszowej. [w]: Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r. Warszawa: SGGW, 2006 - s. 48-49.
 • Harmata Krystyna, Machnik Jan, Starkel Leszek: Editorial. [w]: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to Early Medieval period. Results of the research of the Polish-Ukrainian expedition. Part 1. Ed. Krystyna Harmata, Jan Machnik, Leszek Starkel. Kraków: PAU, 2006 - s. 7-10 (Prace Komisji Prehistorii Karpat; 3)
 • Kotarba Adam: Debris flows activity in the High Tatra Mountains and other European mountains. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 34 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Kotarba Adam: Extreme rainfalls and debris flow hazard in the Tatra Mountains and other European mountains. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 35-36.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 27 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt of classification. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 130-131.
 • Prokop Paweł: Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India. [w]: INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006. Shillong: Department of Geography, North Eastern Hill University, 2006 - s. 19-20.
 • Rączkowska Zofia: Relation between debris slope morphodynamic and permafrost in the High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 55 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Stankowiansky Milos, Kotarba Adam: Introduction. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 5-6.
 • Starkel Leszek: Geomorphic effects of single extreme hydrometeorological events and their clusters recorded in the past and at present. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 74-76.
 • Starkel Leszek: Wartości poznawcze geografii w kontekście relacji do nauk biologicznych i geologicznych. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 57-58.
 • Starkel Leszek: Odrębność zapisu holoceńskich zmian klimatu w dolinach Niżu Polskiego. [w]: Polska północno-wschodnia w holocenie. Przyroda, klimat, człowiek. Kraków: Abart, 2006 - s. 34.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains. [w]: EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts. Berlin: Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2005 - s. 124-125 (Terra Nostra; 2005/2)
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 11-12.
 • Niedźwiedź Tadeusz, Michalczyk Zdzisław, Starkel Leszek, Ustrnul Zbigniew: Meteorological, hydrological and geomorphological extreme events in Central Europe - an attempt at classification. [w]: 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS), 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM), Utrecht, Netherlands, 12-16 September 2005. Utrecht: European Meteorological Society, 2005 - 1 s.
 • Soja Roman: Koryto Dunajca między Kątami a Krościenkiem. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2005. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej. VI Sesja Naukowa Pieniński Park Narodowy & Peninsky narodny park, 2 czerwca 2005 r., Czerwony Klasztor, Słowacja. Krościenko: Pieniniński Park Narodowy, 2005 - s. 10.
 • Starkel Leszek: Climate changes during the Holocene and their impact on hydrological systems by Arei S. Issar (book review). - Hydrol. Sc. J. 2005, 50, nr 3 - s. 1-2.
 • Starkel Leszek: The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes. [w]: The fluvial system - past and present dynamics and controls. International Conference, May 16-22, 2005, Bonn, Germany. Abstracts (oral and poster presentations). Bonn: The Department of Geography of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, 2005 - s. 72.
 • Starkel Leszek: Climate or man? Reflection of extreme events in the Holocene erosion and alluvation in the submontane depressions. [w]: Convegno Nazionale A.I.Geo. Montagne e pianure. Recenti sviluppi della ricerca in Geografia fisica e Geomorfologia, Padova, 15-16-17 febbraio 2005. Riassunti. Vicenza: ZetaBeta Editrice, 2005 - s. 23.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 9-10.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7 (Prace Geograficzne; 197)
 • Kotarba Adam, Niedźwiedź Tadeusz: Podsumowanie. [w]: Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 115-116 (Prace Geograficzne; 197)
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie). [w]: Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin: AR, 2004 - s. 64-65.
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 42-43 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 31 (Prace Geograficzne; 191)
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of active periglacial relief of the High Tatra Mountains. [w]: International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [b.w.], 2004 - s. 29-30.
 • Soja Roman: The rainfall pattern in Cherrapunji as an erosional factor. [w]: Joint International Geomorphology Conference, 18-20 August 2004, Glasgow, UK. Abstract volume. Glasgow: IGU, 2004 - s. 10.
 • Soja Roman: Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci. J. Makowiecki, A. Tomczak. Toruń, 2002. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 106-107.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme events (convenor's introduction). [w]: Palaeoclimate: reducing the uncertainities. Programme booklet, 6-9 July 2004, Utrecht University, Educatorium. Utrecht: Utrecht University, 2004 - s. 13.
 • Starkel Leszek: The relief. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek: Częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych współcześnie i w przeszłości - zasady ich monitoringu. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - XVIII-XIX.
 • Starkel Leszek: Różnorodna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń w klimacie monsunowym. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 246.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Introduction. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra: Preface. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-9 (Prace Geograficzne; 191)
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope. [w]: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book. Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk. Warsaw: Polish Geological Institute, 2004 - s. 43-44.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym. [w]: Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji", Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003 r. Red. M. Kejna, J. Uscka. Toruń: [b.w.], 2003 - s. 31-34.
 • Kotarba Adam: Ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Tatrach Wysokich wskaźnikiem przemian środowiska wysokogórskiego. [w]: IV Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, dedykowane pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, Poznań, 13-14 października 2003. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2003 - s. 28-29.
 • Kotarba Adam: Extreme geomorphic events in the High Tatra mountains during the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 42-43.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Rączkowska Zofia: Recent periglacial landforms of the Tatra Mts. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 66-67.
 • Starkel Leszek: Clustering of extreme rainfalls and recovery of geomorphic systems. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 224.
 • Starkel Leszek: Foreword. - Papers Glob. Change 2003, 10 - s. 5.
 • Starkel Leszek: Themes arising from paleohydrological research in high lattitudes and the temperate zone. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 83.
 • Starkel Leszek: Are the planation surfaces still existing in the Flysch Carpathians?. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 73.
 • Starkel Leszek: Coincidences of climatic and anthropogenic factors accelerating the soil erosion and fluvial activity. [w]: Shaping the Earth. A Quaternary perspective. XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno Hilton Hotel and Conference Center, Reno, Nevada. Reno: The Desert Research Institute, 2003 - s. 110.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Bochenek Witold: Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (stacji bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001 oraz ich konsekwencje geomorfologiczne. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 40-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 19.
 • Kotarba Adam: Współczesna ewolucja rzeźby górskiej a wartości progowe opadów. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 6-7.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: Struktura i wiek osadów limnicznych wyrazem dominujących procesów morfogenetycznych w wysokogórskich zlewniach Tatr. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 77-79.
 • Rączkowska Zofia: Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 109-110.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna B.: Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 133-135.
 • Starkel Leszek: Rola częstotliwości zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu stoków i den dolin. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 5-6.
 • Starkel Leszek: Rzeźba Polski - w stronę syntezy geomorfologicznej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 119.
 • Starkel Leszek: Rola zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 118.
 • Starkel Leszek: Holoceńska transformacja rzeźby peryglacjalnej. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 120-121.
 • Starkel Leszek: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2002, 14 - s. 136-139.
 • Starkel Leszek: Clusterings of large flood events in the context of increased human activity. [w]: Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. An International Workshop, Barcelona, Spain, 16-19th October, 2002. Book of abstracts. Compiled by: Gerardo Benito, Varyl Thorndycraft, Maria-Carmen Llsat, Mariano Barriendos. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002 - s. 5.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bluszcz Andrzej, Kotarba Adam: Age of Wuerm Glaciation in the High Tatra Mts. in the light of 14C TL and OSL dating versus geomorphological data. [w]: 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts. Gliwice: [b.w.], 2001 - s. 55-56.
 • Kotarba Adam: Dynamics of high mountain talus slopes in Tatra Mountains of Poland. Lichenometric study. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 35.
 • Kotarba Adam, Łokas Edyta, Wachniew Przemysław: [Two houndred ten] 210Pb dating of young Holocene sediments in high-mountain lakes of the Tatra Mountains. [w]: 7th International Conference "Methods of absolute chronology", 23-26th April, Ustroń, Poland. Book of abstracts. Gliwice: [b.w.], 2001 - s. 105-106.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains. [w]: Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001. Abisko: Abisko Research Station, 2001 - s. 24.
 • Kędzia Stanisław: The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 72.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne. Kraków: [b.w.], 2001 - s. 81.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 118-120.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia obiegu wody w Karpatach. [w]: Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Kielce - Wólka Milanowska, 25-27 września 2001 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Przeewodnik sesji terenowej. Red. nauk. Tadeusz Ciupa, Elżbieta Kupczyk. Kielce: IG Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 100-101.
 • Soja Roman: Ochrona wód w Ojcowskim Parku Narodowym. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 486-488.
 • Soja Roman: Stop B1 - Sułoszowa. Sułoszowa - wezbranie w 1996 roku. [w]: 12th Meeting of the Association of European Geological Societes & LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Kraków: PIG, 2001 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek: Similarities and differencies of hydrological cycle in mountains of monsoonal climate. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-228 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Geomorphic thresholds during various types of heavy rains. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Kierunki przemodelowywania systemów stokowych i den dolinnych w wybranych dziedzinach morfoklimatycznych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 135-136.
 • Starkel Leszek: Anthropogenic acceleration of slope and fluvial processes through time in temperate zone. [w]: Fifth International Conference on Geomorphology, Chuo University, Korakuen Campus, Tokyo, Japan, August 23-28, 2001. Tokyo: [b.w.], 2001 - s. C-227 (Transactions; 22/4)
 • Starkel Leszek: Spatial differenciation of monsoonal rainfall at the margin of Darjeeling Himalaya and their effects. [w]: International Conference on Forecating Monsoons from Days to Years (21-22 March, 2001). New Delhi: [b.w.], 2001 - s. 127-128.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich. - Działalność Nauk. 2001, 12 - s. 147-150.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring osuwisk w Szymbarku. [w]: Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r. Warszawa: PIG, 2000 - s. 24-25.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 267-268.
 • Kotarba Adam: Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 30-31.
 • Kotarba Adam, Kozłowska Anna: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 9 - s. 174-177.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 97.
 • Kędzia Stanisław: Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 27.
 • Mościcki Jerzy, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 35.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Funkcjonowanie wsi w parku narodowym na przykładzie Ojcowa. [w]: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (materiały z ogólnopolskiej konferencji), Janów Lubelski, październik 2000. Lublin: PAN Oddział w Lublinie, 2000 - s. 45-46.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 42.
 • Rączkowska Zofia: Anthropogenic impacts on morphodynamic of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. [w]: International Symposium on Geomorphic Response to Land Use Changes. May 29 - June 2, 2000, Smolenice, Slovak Republic. Abstracts including the list of participants. Ed. Marcel Suri. Bratislava: Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2000 - s. 51.
 • Skiba Stefan, Kotarba Adam: Przyroda nieożywiona i gleby w planie ochrony TPN. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 106.
 • Starkel Leszek: Effect of heavy downpours on forms and sediments. [w]: Workshop on long-therm effects of land-use on soil erosion in a historical perspective: European comparisons. 15-17 September 2000, University of Oxford, UK. Programme and abstracts. Oxford: University of Oxford, 2000 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej. [w]: Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Red. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień. Kraków: IG UJ, 2000 - s. 159-162 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 5)
 • Starkel Leszek: Rapid warming and risen in the frequency of extremes reflected in hydrological regime - past and modern analogues from Central Europe. [w]: Hydrological consequence of global climate changes. Geologic and historic analogs of future conditions. The Fourth International Meeting on Global Continental Palaeohydrology GLOCOPH 2000 jointly with Symposium on Glaciation and Reorganization of Asia's Network of Drainage. Moscow and Central Part of Russian Plain, August 21-26, 2000. Moscow: Institute of Geography of RAS, 2000 - s. 16.
 • Starkel Leszek: Ewolucja rzeźby czy paleogeografia? (polskie badania na tle międzynarodowym). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 119-120.
 • Starkel Leszek: Zdarzenia ekstremalne ostatniego tysiąclecia. [w]: Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu. Materiały Białorusko-Polskiego Seminarium, 26-29 września 2000 r., Grodno, Bełaruś. Red. nauk. Aleksiej W. Matwiejew, Jadwiga I. Anoszka, Walentina P. Zernickaja. Grodno: ING NANB, 2000 - s. 124.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Jonasson Christer, Kotarba Adam: Holocene geomorphic processes in subarctic environment of Kaerkevagge valley, Abisko Mountains, northern Sweden. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 11-12.
 • Bochenek Witold: Dynamika odpływu wody i substancji rozpuszczonych ze zlewni Bystrzanki podczas roztopów w dniach 1-4.03.99. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 12-13.
 • Bogacki Mirosław, Starkel Leszek: Współczesne procesy rzeźbotwórcze. Wstęp. [w]: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Red. nauk. Leszek Starkel. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. Wyd2 s396-397.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman: Narew jako przykład rzeki anostomozującej. [w]: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (materiały międzynarodowej konferencji), 8-9 października 1999 roku, Okuninka n/Jeziorem Białym Włodawskim. Lublin: AR, 1999 - s. 22-23.
 • Kotarba Adam: Przebieg i skutki powodzi w Tatrach. [w]: Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997. Red. Jerzy Grela; Henryk Słota; Jan Zieliński. Warszawa: IMiGW, 1999 - s. 144-145 (Atlasy i Monografie)
 • Kotarba Adam: Przedmowa. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 7 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia: Slopes dynamics in periglacial zone of the High Tatras. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 19.
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3-4.
 • Stankowski Wojciech, Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego. Red. Anna Pazdur, Andrzej Bluszcz, Wojciech Stankowski, Leszek Starkel. Gliwice: Instytut Fizyki PŚ, 1999 - s. 15-16.
 • Starkel Leszek: Rytmika wahań klimatu Polski w holocenie. [w]: Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4-6 XI 1999 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 10.
 • Starkel Leszek: Remarks concerning the reflection of global environmental changes in the fluvial systems. [w]: The environmental background to hominid evolution in Africa. International Union for Quaternary Research XV International Congress, 3-11 August 1999, International Congress Centre, Durban, South Africa. Compiled and edited by Julia Lee-Thorp, Harriet Cliff. Rondebosch: [b.w.], 1999 - s. 172.
 • Starkel Leszek: Dorzecze Wisły jako złożony system obiegu materii. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 79-80.
 • Starkel Leszek: Historia dolin rzecznych i rola powodzi w ich kształtowaniu. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3.
 • Starkel Leszek: The role of various landnam phases in the transformation of slopes and valley floors in S Poland. [w]: Reconstructing Holocene landform change through soil erosion in Europe. Second workshop of the ESSC taskforce on longterm effects of land-use and soil erosion in a historical perspective. University of Bonn, Germany, 29.-31. October 1991 i.e. 1999. Book of abstracts. Bonn: [b.w.], 1999 - s. 21.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Wuerm glaciation in the Tatra Mts with comparision to the Austrian Alps. [w]: Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998. Vienna: [b.w.], 1998 - s. 65.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Chronologia wuermskich zdarzeń glacjalnych w świetle badań geomorfologicznych, sedymentologicznych, datowań C-14, analiz palinologicznych oraz datowań TL na przykładzie polskich Tatr Wysokich. [w]: VI Konferencja "Metody chronologii bezwzględnej", Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Gliwice: PŚ, 1998 - 2 s.
 • Bochenek Witold: Obieg wody i substancji rozpuszczonych w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 9.
 • Gerlach Tadeusz, Starkel Leszek, Szczepanek Kazimierz: Dwa stanowiska flor interglacjalnych w dolinie górnego Sanu: Zasław k/Zagórza i Polańczyk. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 61 - s. 96.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 50.
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - III. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 12)
 • Kotarba Adam: Lacustrine deposits in the Tatra Mountains as evidence of Late Vistulian and Holocene events related to global climate change. [w]: Carpathian-Balcan Geological Association XVI Congress, August 30th to September 2th, 1998. Vienna: [b.w.], 1998 - s. 291.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 42-43.
 • Pietuchowa Nela N., Kalicki Tomasz, Budek Anna, Starkel Leszek: Wstępna geochemiczna charakterystyka gleb kopalnych dorzecza Wisły. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 176-177.
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 34.
 • Rączkowska Zofia: The role of nivation in the present-day modelling of the High Tatras. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - s. 44-45.
 • Soja Roman: Problemy metodyczne oceny wpływu człowieka na obieg wody w środowisku naturalnym. [w]: Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego. Sosnowiec, 2-3 kwietnia 1998 r. Sosnowiec: [b.w.], 1998 - s. 41-42.
 • Soja Roman: Wezbrania zlewni Prądnika. [w]: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20 luty 1998. Oprac. red. Andrzej Tyc. Sosnowiec: Katedra Geomorfologii UŚ, 1998 - s. 36.
 • Starkel Leszek: Deposits of small depressions without outflow. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 92.
 • Starkel Leszek: Zwilgocenie klimatu 8500-8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. [w]: Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi. Polsko-białoruskie seminarium, Kraków, 5-7 października 1998. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 53.
 • Starkel Leszek: Zawilgocenie klimatu 8500 - 8000 lat BP - zjawisko regionalne czy globalne?. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1998, 62 - s. 196.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Hydrological processes and water resources in the face of global climate change. (Proceedings from the Conference in Warsaw, 22-23 October 1997). Ed. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka, guest ed. Zdzisław Kaczmarek. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 133; 136; 141 (Geographia Polonica; 71)
 • Starkel Leszek: Sediments of the Ruda valley floor. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 91-92.
 • Starkel Leszek: Przeszłość i teraźniejszość w badaniach rzeźby. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 27-28.
 • Starkel Leszek: Sediments of the shore zone of Lake Gościąż. [w]: Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1. Ed. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Tomasz Goslar, Teresa Madeyska, Leszek Starkel. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, 1998 - s. 90-91.
 • Starkel Leszek: Events, clusterings, phases and main climatic stages reflected in the Quaternary slope and fluvial systems. [w]: Past global changes and their significance for future. 1st IGBP PAGES Open Science Meeting. University of London, UK - April 20-23, 1998. London: [b.w.], 1998 - s. 120.
 • Starkel Leszek: 8500-8000 yrs BP humid phase - global or regional?. [w]: Third International Meeting on Global Continental Paleohydrology GLOCOPH'98. Kumagaya, Japan, 4-6 September 1998. Abstracts of conference papers. Kumagaya: [b.w.], 1998 - s. 45.
 • Starkel Leszek: Różnorodność krajobrazów vistuliańskich polskich Karpat. [w]: Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Jana Dylika w 25 rocznicę śmierci. Łódź, 7-8 grudnia 1998. Łódź: [b.w.], 1998 - s. 57.
 • Bochenek Witold: Odprowadzanie wody i substancji chemicznych w wybranych sytuacjach hydrologicznych w zlewni Bystrzanki w latach 1994-1996 (streszczenie posteru). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 34.
 • Cieśla Grażyna, Skąpski Roman, Soja Roman: Monitoring hydrochemiczny w zlewni Ropy do zbiornika Klimkówka w Beskidzie Niskim. [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 7.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 14-15.
 • Kotarba Adam: Termination of Pleistocene glaciation and Holocene environmental changes in the High Tatra Mountains, Poland. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 235 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy, Wróbel Alina: Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich. [w]: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. Lublin: [b.w.], 1997 - s. 28.
 • Mamakowa Kazimiera, Starkel Leszek, Boratyn Józef, Brud Stanisław: Stratygrafia vistuliańskich serii aluwialnych w dolinie Wisłoki na północ od Dębicy. [w]: Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla. Seminarium terenowe. Krasiczyn 22-24 września 1997. Red. Maria Łanczont. Lublin: UMCS, 1997 - s. 23.
 • Maruszczak Henryk, Starkel Leszek: Foreword. [w]: Anthropogenic impact on water conditions (Vistula and Oder river basins). Ed. Henryk Maruszczak, Leszek Starkel. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 68)
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the Tatras in comparision with other mountain areas. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 321-322 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Soja Roman: Cykliczność procesów hydrometeorologicznych. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 45-46.
 • Soja Roman: Źródła w zlewni Prądnika - przyczyny degradacji i stan dzisiejszy. [w]: Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Łódź, 22-23 września 1997 r. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 11-12.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. Rola zdarzeń ekstremalnych. [w]: Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku). Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 8)
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. - Wiad. Ziem Górs. 1997, 5 - s. 21-22.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Użytkowanie a ochrona wód powierzchniowych. Red. Leszek Starkel. Lublin: PL, 1997 - s. 5-7 (Zeszyty Naukowe; 17)
 • Starkel Leszek: Przedmowa. [w]: Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi. Cz. 1. Red. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 6)
 • Starkel Leszek: Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki powodzi. [w]: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. Red. Leon Andrzejewski. Toruń: Instytut Geografii UMK, 1997 - s. 4-5.
 • Starkel Leszek: Role of events, phases and main climatic stages in the quaternary evolution of landscape. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 362 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Starkel Leszek: Średniowieczna erozja gleb we wschodniej części polskich Karpat. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 47.
 • Starkel Leszek: Wstęp. [w]: Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu. Elżbieta Czyżowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1997 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 5)
 • Starkel Leszek, Czyżowska Elżbieta: Ulewy, powodzie i ich skutki (wprowadzenie). [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 1-2.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Osady jeziorne środowiska wysokogórskiego odpowiedzią na globalne zmiany klimatu w ostatnich 13 tysiącach lat na przykładzie trzech jezior tatrzańskich. - Spraw. Czynn. Pos. PAU 1996, 60 - s. 104-105.
 • Bochenek Witold: Funkcjonowanie i wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych w ramach ZMŚP Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w stacji naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych." Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 77-78.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników pomiarów monitoringu meteorologicznego z obserwacji standardowych i uzyskiwanych z automatycznej stacji pomiarowej TRAX. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 91.
 • Kotarba Adam: Wprowadzenie. [w]: Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach - II. Red. Adam Kotarba. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-8 (Dokumentacja Geograficzna; 4)
 • Kotarba Adam: Environmental changes on Pleistocene/Holocene boundary in High Tatra Mountains, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 77.
 • Kotarba Adam: Wstęp. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 11-12.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 105.
 • Kędzia Stanisław: Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 247-249.
 • Rączkowska Zofia: The geomorphic role of snow patches in the High Tatras, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 101.
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Automatyczne sieci pomiarowe dla potrzeb hydrologii i meteorologii w ZMŚP Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 113-114.
 • Soja Roman: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 5-6 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Zlewnia zbiornika "Klimkówka" - inwentaryzacja stanu środowiska. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 52-53.
 • Soja Roman: Środowiskowe skutki reintrodukcji bobra (Castor fiber) w doliny rzek karpackich. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 45-46.
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydrometeorologii - wątpliwości i fakty. [w]: Konferencja hydrograficzna. Hydrologia u progu XXI wieku. 15-lecie Zakładu Hydrologii. Mądralin, 25-27 września 1996 r. Streszczenia referatów. Warszawa: Wydaw. UW, 1996 - s. 46.
 • Starkel Leszek: Paleogeografia vistulianu i holocenu południowo-wschodniej Polski. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 33-34.
 • Starkel Leszek: Extreme events in last 200 years in upper Vistula basin - their paleohydrological implications. [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 40.
 • Starkel Leszek: Różna częstotliwość ekstremalnych zdarzeń klimatycznych w holocenie. [w]: Przyrodnicze procesy w plejstocenie i holocenie na Białorusi i w Polsce. Białorusko-polskie seminarium, Mińsk, 22-23 październik 1996. Streszczenia referatów, posterów i przewodnik wycieczki. Red. Tomasz Kalicki, Aleksander F. Sańko. Mińsk: [b.w.], 1996 - s. 32-33.
 • Starkel Leszek: Frequency of extreme hydrological events as a key for understanding of environmental changes in the Holocene. [w]: Water, environment and society in times of climatic change. (International Workshop). Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boker Campus, Negev, Israel, 7-12 July 1996. Negev: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek: Weryfikacja modelu ewolucji równin zalewowych w holocenie strefy umiarkowanej. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 47.
 • Starkel Leszek: The Vistulian-Holocene cycle in the evolution of Carpathian valleys. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Starkel Leszek: Impact of Quaternary climatic changes of fluvial systems in rising mountains and subsiding basins. [w]: European Research Conferences. Alluvial basins. Sediment transfer rates and budgets for Cenozoic basins. Giens, near Toulon, France, 13-18 September 1996. Giens: [b.w.], 1996 - 1 s.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Gębica Piotr: Changes in fluvial systems of upper Vistula drainage basin during late Vistulian and Holocene (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 24.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Gębica Piotr: Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Statistical significance level in the method of fitting of many sine curves to the data series. [w]: Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective. Cracow, October 17-20 1995. Ed. Barbara Obrębska-Starkel, Tadeusz Niedźwiedź. Kraków: UJ, 1996 - s. 274 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1186.) (Prace Geograficzne; 102)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Lacustrine sedimentation as response to debris flow activity in the High Tatra Mts, Poland. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 21.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Stop 22: Morskie Oko lake, High Tatra Mts. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 325-327.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: [Fifth] 5th day: July 27; Stops 22-23. Introduction. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 325.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Stop 23: Głodówka scenic point. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 328.
 • Birkett C.M., Soja Roman: Short-period changes of lakes level in Central Asia. [w]: International conference "Asian ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. Ulaanbaatar: [b.w.], 1995 - s. 87-88.
 • Gregory K.J., Starkel Leszek, Baker V.R.: Preface. [w]: Global continental palaeohydrology. Ed. by K.J. Gregory, L. Starkel, V.R. Baker. Chichester: John Wiley & Sons, 1995 - XI-XII.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 101.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Datowanie radiowęglowe sekwencji włożeń aluwialnych w Zabierzowie Bocheńskim, dolina Wisły. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Kotarba Adam: Środowisko tatrzańskie w okresie przejściowym od plejstocenu do holocenu. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 39-40.
 • Kotarba Adam: The functioning of the geological system of the Tatra Mountains and the threats it faces. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 31-32.
 • Kotarba Adam: Założenia ideowe monitoringu wysokogórskiego. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 44.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne Tatr Wysokich i dynamika stoków górskich. [w]: Sympozjum "Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego", dedykowane Profesorowi dr hab. Stefanowi Kozarskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań, 12-13 października 1995. Red. L.Kasprzak; A. Kostrzewski; B. Nowaczyk. Poznań: [b.w.], 1995 - s. 57-58.
 • Kotarba Adam, Baumgart-Kotarba Maria: Osady jeziorne jako miara dynamiki środowiska naturalnego Tatr Wysokich w okresie ostatnich 10 tysięcy lat. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 14.
 • Kotarba Adam, Krzemień Kazimierz: Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 5.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 34.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 78-79.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Rutkowski J., Starkel Leszek: Stop 31: Witów. Early stages of the evolution of the Sandomierz basin. Lower Quaternary gravels and Sanian glacial deposits. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 348-349.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 64.
 • Rączkowska Zofia: Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 20.
 • Soja Roman: Information of the hydrographic system of Poland. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 33.
 • Soja Roman: Wysowa [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 98-99.
 • Soja Roman: Bielanka [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 93-94.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia środowiska Polskich Karpat. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 70-71.
 • Soja Roman: Zbiornik "Klimkówka" [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 95-98.
 • Soja Roman: Łosie [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 94.
 • Starkel Leszek: Continental water cycle and carbon reservoirs. [w]: International Union for Quaternary Research XIV International Congress. Abstracts. August. 3-10, 1995. Freie Universitaet Berlin. Berlin: [b.w.], 1995 - s. 261 (Terra Nostra. Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung; 2/95)
 • Starkel Leszek: Interpleniglacjał w Karpatach. [w]: Streszczenie referatów konferencji z okazji 50-lecia pracy prof. H. Klatkowej. Poligeneza rzeźby w Polsce, 4-5 maja 1995, Łódź. Red. K. Turkowska. Łódź: [b.w.], 1995 - s. 38.
 • Starkel Leszek: [Wypowiedź nt.: Wybory do władz PAN, opinie kandydatów. Sonda "Nauki i Przyszłości"]. - Nauka i Przyszł. 1995, 5, nr 12 - s. 8.
 • Starkel Leszek: Cechy obiegu energii i materii obszarów górskich. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 77-79.
 • Starkel Leszek: Introduction. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part V. Ed. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1995 - s. 7 (Geographical Studies. Special Issue; 8)
 • Starkel Leszek: The progress in research on the last cold stage and Holocene stratigraphy and paleography in Poland (1990-1995). [w]: Global Changes and Geography. The IGU conference, Moscow, Russia, August 14-18, 1995. Mosccow: [b.w.], 1995 - s. 342.
 • Starkel Leszek: Geomorphic response to climatic and land use changes on the Asian transect (Yakutia - Mongolia - Tibet - India). [w]: International conference on geomorphic response of mediterranean and arid areas to climate change. May 13-22, 1995, Israel. Program, abstracts, list of participants. Organized by the International Geographical Union Commission on Geographic Response to Environmental Change (GERTEC). Jerusalem]: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Changes in the water storage of Lake Gościąż and character of humid phases during the Holocene. [w]: Global Analysis, Interpretation and Modelling: First Science Conference, 25-29 September 1995, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Garmisch-Partenkirchen: [b.w.], 1995 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek, Gębica Piotr, Alexandrowicz Stefan W.: Stop 30: Hebdów-Grobla Forest - Plenivistulian, Late Vistulian and Holocene history of the western part of the Sandomierz basin. [w]: Quaternary field trips in Central Europe. Vol.1. Field trips. International Union for Quaternary Research. XIV International Congress, August 3-10, 1995, Berlin, Germany. Ed. Wolfgang Schirmer. Muenchen: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1995 - s. 346-348.
 • Starkel Leszek, Marks Leszek: [Wstęp]. - Biul. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 1995, 43, nr 1 - I].
 • Starkel Leszek, Rotnicki Karol: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition, International Geographic Union Conference, 22-26 August 1995, Prague. - Pol. Natl. IGBP Comm. Newsl. 1995, 2 - s. 6.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Zjawiska periodyczne w "datowaniu" przeszłości. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 2 s. nlb.
 • Walanus Adam, Soja Roman: The problem of periodicity in the hydrometeorology. [w]: Climate dynamics and the global change perspective. International Conference, 17-20 October 1995, Cracow, Poland. Abstracts. Kraków: [b.w.], 1995 - s. 61-62.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Deglacjacja w dolinach Białej i Suchej Wody w Tatrach Wysokich. [w]: Konferencja "Stratygrafia Polski", Bocheniec, 17-18 listopada 1994 r. 1994 - s. 5-6.
 • Kotarba Adam: Zmienność katastrofalnych procesów morfogenetycznych w okresie małej epoki lodowcowej i czasach współczesnych w Tatrach Wysokich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 71-72 (Conference Papers; 20)
 • Kotarba Adam: Glaciation of the Tatra Mountains - Joseph Partsch synthesis in the light of current knowledge. [w]: International Conference "Glaciation of the European Mid-Mountains - in 100th Anniversary of Joseph Partsch work", October 7-9, 1994, Szklarska Poręba, Poland. Programme, summaries of papers & field guide. Ed. Andrzej Traczyk. Wrocław: 1994 - s. 7-8.
 • Kruk J., Starkel Leszek, Chotinskij N.A.: Antropogennyj faktor razvitja geosistem. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 172-174.
 • Kędzia Stanisław: Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 117-118 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł: Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 123-124 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Rączkowska Zofia: Dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 57-58.
 • Soja Roman: Hydrologiczne i geomorfologiczne przekształcenia środowiska den dolin przez bobry (Castor fiber) w Beskidzie Niskim. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 103-104.
 • Soja Roman: Zmiany powodziowości Wisły w ostatnim stuleciu. [w]: Streszczenia referatów i komunikatów. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Wrocław, 1994. Wrocław: 1994 - s. 15.
 • Soja Roman: Problems of accuracy in palaeohydrology. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 33.
 • Soja Roman: Zmiany reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 73-74 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykliczność 3,5 letnia procesów hydrometeorologicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 94-95.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 20)
 • Starkel Leszek: Environmental changes in Central Europe 5000-3000 a BP. [w]: NATO-ARW on Third Millenium BC Abrupt Climate Change and Old World Social Collapse. 19-24 September 1994, Kemer, Turkey. Abstracts in alphabetical order by author. Kemer: 1994 - 1 s. nlb.
 • Starkel Leszek: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 5-7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek: Osadkonakoplenie i terrasoobrazowanie v recnych dolinach Juznoj Sibirii. A.F. Jamskich. Krasnojarsk 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 425-427.
 • Starkel Leszek: The advantages and disadvantages of palaeohydrological reconstructions. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 27.
 • Starkel Leszek: Alluvial archaeology in Britain. S. Needham, M.G. Macklin (red.). Oxford. - Przegl. Geol. 1994, 42, nr 5 - s. 411-412.
 • Starkel Leszek, Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Wicik Bogumił, Więckowski Kazimierz: Lake level and groundwater level changes in the Gościąż Lake and its surroundings. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 35-36.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ płatów śnieżnych na rozwój stoków usypiskowych w Tatrach. [w]: II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia gór średnich, streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Lądek Zdrój 4-7 października 1993. Wrocław: Zakład Geomorfologii IGUWr, 1993 - s. 22.

Prace dokumentacyjne

 • Rączkowska Zofia: Baumgart-Kotarba Maria (1941–2011). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 104-106.
 • Rączkowska Zofia: Ziemońska Zofia (1925–2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1875-1876.
 • Rączkowska Zofia: Kotarba Adam (ur. 1938). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków,: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 776-778.
 • Starkel Leszek: Zuchiewicz Witold Aleksander (1955-2012). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1891-1893.
 • Starkel Leszek: Wit-Jóźwik Krystyna (1922-2003). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1781-1782.
 • Starkel Leszek: Gilewska Sylwia (1931-2018). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 464-465.
 • Starkel Leszek: Słupik January (1937-1982). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1502-1503.
 • Starkel Leszek: Sylwia Gilewska (1931–2018). - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 3 - s. 517-518.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Madeyska Teresa, Mojski Józef Edward, Starkel Leszek: Andriej Aleksiejevic Vielicko (1931-2015). - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 1 - s. 123-126.
 • Kotarba Adam: Tadeusz Gerlach 1931-2014. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 179-181.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Rocznik PAU 2014, 2014 - s. 118-120.
 • Starkel Leszek: 50-lecie Geomorfologicznej Komisji Karpacko-Bałkańskiej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 435-436.
 • Starkel Leszek: Wojciech Froehlich (1943-2013). - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 427-436.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955 - 27.08.2012). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 135-136.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 131-133.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84,, 1 - s. 143-145.
 • Starkel Leszek: Witold Zuchiewicz (13.12.1955-27.08.2012). - Rocznik PAU 2012 - s. 245-246.
 • Starkel Leszek: Stanley S. Schumm 1927-2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 145-146.
 • Starkel Leszek: Subhashranjan Basu 1942-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 147-148.
 • Starkel Leszek: Dimitrij Andrejewic Timofiejev 1929-2010. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 146-147.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 113-117.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 57-60.
 • Kotarba Adam: Wspomnienie o Pani Profesor. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 69-71.
 • Soja Roman: Spotkanie z nauką. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 79-80.
 • Starkel Leszek: Spotkanie z Ireną. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 81-83.
 • Rączkowska Zofia: IAG regional conference on geomorphology "Landslides, floods and global environmental change in mountain region", Brasov, Romania, September 15-26, 2008. - Biul. Inf. Stow. Geomorf. Pol. 2009, nr 3 - s. 23-28.
 • Bochenek Witold: Jubileusz Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku [14-16 V 2008 r.]. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 489-490.
 • Bucała Anna, Długosz Michał, Rączkowska Zofia: Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008]. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 115-116.
 • Rączkowska Zofia: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology in Pecs, October 2007. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 113-115.
 • Starkel Leszek: 100-lecie urodzin Profesora Mieczysława Klimaszewskiego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 475-476.
 • Kotarba Adam: Podsumowanie sesji II. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 408.
 • Starkel Leszek: Udział Polaków w badaniach holocenu w ramach INQUA. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2006 (dr.2007), 4 - s. 41-47.
 • Starkel Leszek: Profesor Leszczycki w oczach geomorfologa. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 388-390.
 • Starkel Leszek: [Głos w dyskusji]. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 406.
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata, Kędziora Andrzej: Udział Polski w problematyce programu IGBP-Global Change. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 369-384.
 • Starkel Leszek: Sympozjum European Commission Global Change Research: International Partnership. Bruksela, 6-7 V 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 411-414.
 • Starkel Leszek: Konferencja europejska "Paleoklimat - ograniczenie niepewności". Utrecht, 6-9 VII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 414-415.
 • Starkel Leszek: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie ekspedycji krakowskich geomorfologów i hydrologów w Bieszczady. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 397-400.
 • Starkel Leszek: Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna (połączona z Kongresem Międzynarodowej Unii Geograficznej), Glasgow, 17-20 VIII 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 122-123.
 • Starkel Leszek, Klimek Maria: Profesor Mieczysław Klimaszewski i koncepcja kartowania geomorfologicznego (w 10-lecie śmierci). [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 419-422.
 • Rączkowska Zofia: Report of the Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology in Bratislava, September 2003. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2004, 38 - s. 127-130.
 • Starkel Leszek: XVI Kongres INQUA, Reno (USA), 23-31 VII 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 111-112.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 83-86.
 • Korcelli Piotr, Kotarba Adam: Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity. [w]: Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology. Ed. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 189)
 • Kotarba Adam: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 75-77.
 • Starkel Leszek: Marton Pecsi (1923-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 647-648.
 • Starkel Leszek: Krystyna Wit-Jóźwik (1922-2003). - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 645-646.
 • Starkel Leszek: Ósemka młodych krakowiaków wśród pierwszej załogi Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 641-643.
 • Starkel Leszek: Professor Marton Pecsi (29.12.1923-23.01.2003). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 129-131.
 • Starkel Leszek: Co zawdzięczamy innym w karierze naukowej?. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 299-302.
 • Kotarba Adam: Mieczysław Kłapa (1916-2002). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 301-304.
 • Starkel Leszek: Report from the workshop on "Hydrological changes of the Polish Lowland in the light of palaeolimnological research, Biskupin, 16-18 May 2002. - Studia Quater. 2002, 19 - s. 61.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995). [w]: Sylwetki zmarłych członków oddziału krakowskiego PAN. Kraków: Wydaw. Oddziału PAN w Krakowie, 2002 - s. 68-70.
 • Starkel Leszek: Karpackie stacje naukowe IGiPZ PAN i ich znaczenie w poznawaniu środowiska przyrodniczego gór. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 619-623.
 • Starkel Leszek: Piąta Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Tokio, 23-28 VIII 2001 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.1 - s. 144-146.
 • Starkel Leszek: Pierwsze lata Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 281-284.
 • Starkel Leszek: Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 roku. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 469-472.
 • Czyżowska Elżbieta, Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Sympozjum GLOCOPH - "Hydrologiczne konsekwencje globalnych zmian klimatu: geologiczne i historyczne powiązania ze zmianami w przyszłości". Moskwa, 21-26 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 227-228.
 • Kotarba Adam: Leo Eino Aario (26 XI 1906 - 8 VI 1998). - Rocz. PAU 1999/2000 (dr.2001) - s. 173-174.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 1 - s. 33-34.
 • Starkel Leszek: XV Kongres Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu INQUA, Durban (RPA), 3-11 VIII 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 161-163.
 • Starkel Leszek: Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Czwartorzędu, INQUA, Durban, Republika Południowej Afryki, 03-11.08.1999. - Przegl. Geol. 2000, 48, nr 3 - s. 198-199.
 • Kotarba Adam: Anders Rapp (1931-1998). - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 253-254.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Okólnik TD 1999, nr 118 - s. 1-4.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.
 • Soja Roman: Problematyka badawcza z zakresu hydrologii w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1991-1995. [w]: Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego. Red. A.T.Jankowski. Katowice: UŚ, 1998 - s. 132-139.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa (Kraków, 7-9 V 1998). - Przegl. Geofiz. 1998, 43, z.3/4 - s. 234-235.
 • Starkel Leszek: Powódź w dorzeczu górnej Wsiły w lipcu 1997 r. - konferencja naukowa. Kraków, 7-9 maja 1998 r. - Gosp. Wodna 1998, 57, nr 11 - s. 426-427.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek: Seminarium na temat "Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość", Kraków, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 392-393.
 • Soja Roman: Konferencja "Asian ecosystems and their protection". Ułan Bator, 21-25 VIII 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 282-284.
 • Starkel Leszek: Stefan Kozarski (4 VII 1930 - 19 I 1996). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 152-154.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski (28 VII 1908 - 27 XI 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 149-151.
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer (10 II 1929 - 2 IX 1995). - Rocz. PAU 1995/1996 (dr.1996) - s. 139-140.
 • Starkel Leszek: Wspomnienie o Mietku Pazdurze. [w]: Geochronometria 13. Gliwice: PŚ, 1996 - s. 11-13 (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 1330.) (Geochronometria; 13)
 • Starkel Leszek: Mieczysław Pazdur, 1946-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 257-258.
 • Starkel Leszek: Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995. - Nauka 1996, nr 4 - s. 258-261.
 • Starkel Leszek: Irena Dynowska-Balcer, 10.II.1929 - 2.IX.1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 521-522.
 • Starkel Leszek, Kotarba Adam: Mieczysław Klimaszewski (28.07.1908-27.11.1995). - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 129-131.
 • Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Starkel Leszek: Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 428-430.
 • Chojnicki Zbyszko, Starkel Leszek: [Dwudziesty Siódmy] XXVII Międzynarodowy Kongres Geograficzny. Waszyngton 1992. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 431-438.
 • Gil Eugeniusz, Starkel Leszek: Historia i zakres badań stacji w Szymbarku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 14-19 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kotarba Adam: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Geomorfologiczna. Hamilton, 23-28 VIII 1993 r. - Przegl. geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 487-489.
 • Starkel Leszek: Żiwko Spasow Gałabow. 1908-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 227-228.
 • Starkel Leszek: Professor Zhivko Spasov Galabov. - Studia geomorph. carpatho-balcan. 1993/1994, 27/28 - s. 95.
 • Starkel Leszek: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN w Krakowie w latach 1953-1993. - Przegl. geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 263-284.
 • Starkel Leszek: Meeting of the European National Committees for IGBP - Global Change. European Research Network of the IGBP - Eurostart. Amsterdam, Brussels 4-9 June 1993. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 119-121 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Foreword. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek, Gutry-Korycka Małgorzata: Polish National Committee of IGBP - Global Change: structure and activities. [w]: Global change: Polish perspectives. Eds. Leszek Starkel, Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 105-107 (Geographia Polonica; 62)
 • Starkel Leszek: Kronika IGBP. III Zebranie Naukowego Komitetu Doradczego ICSU ds. Programu IGBP - Global Change (Esenada, Meksyk 25-29.01.1993). - Przegl. geofiz. 1993, 38, z.3/4 - s. 317-322.

Mapy, atlasy

 • Rączkowska Zofia: Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody. Skala 1 : 10 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne. Skala 1 : 250 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:100 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.
 • Soja Roman, Pawlikowski Wiktor, Mazurek Roman: Zlewnia górnego odcinka rzeki Ropy. Mapa koryt cieków wodnych. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - 1 mapa. (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kotarba Adam: Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady). [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 23.4 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Wasak Katarzyna: Początki rolnictwa. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 3 - s. 53-55.
 • Wiejaczka Łukasz: Biesna. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 24-26.
 • Kędzia Stanisław: Nawigacja prymitywna. - Special Ops 2017, 2 - s. 26-31.
 • Kędzia Stanisław: Sprzęt do współczesnej nawigacji lądowej. - Special Ops 2017, 2 - s. 20-25.
 • Starkel Leszek: Degradacja środowiska naturalnego Ziemi. - Aura 2016, 10 - s. 3-4.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki. - Aura 2012, 12 - s. 9-11.
 • Starkel Leszek: Spotkani na drodze. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2011 - 224 s. (Pamiętniki i Wspomnienia; 2)
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie). - Aura 2011, nr 3 - s. 13-15.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiorniki retencyjne w polskich Karpatach. - Aura 2010, nr 10 - s. 7-9.
 • Kotarba Adam, Starkel Leszek: Rzeźba. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 11-15.
 • Starkel Leszek: Na pograniczu wyżyn, pogórzy i kotlin, czyli o rzeźbie regionu krakowskiego. [w]: "Tu wszystko jest Polską...". Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Materiały konferencyjne, Kraków, 19-23 sierpnia 2009 r. Red. Józef Partyka. Kraków: Oddział Krakowski PTTK im. Karola Wojtyły, 2009 - s. 13-26.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiornik "Klimkówka" w Beskidzie Niskim. - Aura 2009, nr 9 - s. 15-17.
 • Bochenek Witold: Cmentarze wojenne z okresu bitwy gorlickiej w maju 1915 roku - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 13.
 • Bochenek Witold: Zapraszamy w Beskid Niski. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 4.
 • Bochenek Witold: Ślady ludności łemkowskiej w Beskidzie Niskim - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 12.
 • Starkel Leszek: Rzeki w przestrzeni i czasie. [w]: Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.5. Red. Jerzy Kułtuniak. Katowice: Śląsk, 1996 - s. 43-60.
 • Bodziarczyk Jan, Soja Roman, Karwowski Krzysztof: Pieniny - zapora - zmiany. - 10 s.