Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZE


MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1 (803 s.)

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2 (723 s.)

PRACE GEOGRAFICZNE   253     (2016)

Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany = Cultural landscapes of Poland and their evolution, 2016

 

PRACE GEOGRAFICZNE   252    (2016)

Anna Bucała, Anna Budek, Maciej Kozak, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka: Kierunki przemian środowiska przyrodnicznego dolin gorczańskich = Directions of changes in the natural environment of valleys in the Gorce Mountains

PRACE GEOGRAFICZNE   251    (2016)

Andrzej Affek: Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) = Landscape dynamics determinants and patterns on the example of the Wiar Basin in the Carpathians (18th-21st century)

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE


PRACE GEOGRAFICZNE Nr  254   (2016)

Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner: Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski 

PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 255   (2016)

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek: Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalicacji niechcianych inwestycji