Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZE


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 263  (2017)

Magda Kuchcik: Zmiany warunków termicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność = Thermal conditions in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries, and their impact on mortality.


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 262  (2017)

Bożena Degórska: Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy = Spatial urbanization of rural areas of the Warsaw Metropolitan Area: Ecological and landscape context

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 261  (2017)

Marcin Stępniak: Przestrzenne zróżnicowania poziomu dostępności usług publicznych w Polsce = Spatial accessibility to public services in Poland

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 260  (2017)

Przemysław Śleszyński, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki: Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji Państwa: Obszarów Wzrostu i Obszarów Problemowych = Delimitation of the state intervention strategic areas: Growth areas and problem areas.

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 259  (2017)

Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon, Anna Kowalska, Jacek Wolski, Andrzej Affek, Marek Degórski, Bożenna Grabińska, Anna Kozłowska, Joanna Plit, Ryszard Wojciech Pawlicki: Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 258   (2017)

Piotr Rosik, Wojciech Pomianowski, Sławomir Goliszek, Maricn Stępniak, Karol Kowalczyk, Robert Guzik, Arkadiusz Gołoś, Tomasz Komorniciki: Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce


PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 257   (2017)

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański: Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the cohesion policy

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE