Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZE


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 267  (2018)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk: Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 266  (2018)

Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon (red.):  Prace nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 265  (2018)

Halina Kaczmarek: Ewolucja strefy brzegowej nizinnych zbiorników zaporowych w warunkach dużych wahań poziomu wody na przykładzie zbiornika Jeziorsko na Warcie

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 264  (2018)

Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak: Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego = Ecological and physiognomical costs of spatial chaos


ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE