Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

PRACOWNICY


Kierownik - dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
Hanna Bargiel - 566228520
dr Arkadiusz Bartczak - 566228520
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz - 566210388
dr Alicja Bonk - 566228520
dr Dariusz Brykała - 566228520
 G   
dr Piotr Gierszewski - 566228520
 K   
dr hab. Halina Kaczmarek - 566228520
dr Mateusz Kramkowski - 566228520
 L   
dr Piotr Lamparski - 566228520
 M   
mgr Zachariasz Mosakowski - 566228520
 S   
dr hab. Michał Słowiński, prof. ndzw. IGiPZ 348 226978848
 T   
dr Sebastian Tyszkowski - 566228520