PRZETARGI AKTUALNE


AD-262-1/2019

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-1/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 502854

Dostawa w ramach doposażenie pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do
digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku
Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie
oraz przeszkoleniem pracowników

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o zamówieniu   pdf
  • SIWZ        pdf
  • Załącznik nr 1  doc
  • Załącznik nr 2  doc
  • Załącznik nr 3  doc
  • Zalacznik nr 4  doc
  • Załącznik nr 5  doc
  • Załącznik nr 6  doc

  Pytania i odpowiedzi 16.01.2019

  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 21.01.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 30.01.2019