IGiPZ PAN > Instytut > Przetargi > przetargi aktualne, IGiPZ, PAN

Instytut

PRZETARGI AKTUALNE

 

 

Przetarg 6 2019


Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 623071-N-2019

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Ogłoszenie nr 623071-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. pdf

Załączniki:

 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 docx
 • Załącznik nr 2.1 docx
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 doc
 • Załącznik nr 2.4 doc
 • Załącznik nr 2.5 doc
 • Załącznik nr 2.6 pdf
 • Załącznik nr 3 docx
 • Zalacznik nr 4 doc
 • Załącznik nr 5 docx
 • Załącznik nr 6 docx

 Protokół z otwarcia ofert  pdf
 Zawiadomienie o wyborze wykonawców pdf
 Informacja o ponownym wyborze ofert pdf
 Informacja o unieważnieniu postępowania dla części V pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty dla części IV pdf
 

Warszawa, dnia 18 października 2019 r.

ZNAK SPRAWY:  WZ-262-1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i
sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych
dla Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Krakowie i Toruniu

Załączniki:

 • Zapytanie o ofertę  pdf
 • Załącznik nr 1 docx
 • Załącznik nr 2 pdf
 • Załącznik nr 3 pdf
 • Załącznik nr 4 docx
 • Zalacznik nr 5 docx
 • Załącznik nr 6 docx

Pytania i odpowiedzi:
 • Pytanie nr 1  pdf
  Pytanie nr 2  pdf

Protokół z otwarcia ofert  pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty pdf


Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2019

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ

na zakup

„Mikroskopu kontrastowo-fazowego z kamerą”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty pdf