PRZETARGI AKTUALNE


 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2016
NUMER OGŁOSZENIA: 357438-2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-8/2016

Załączniki:

 • SIWZ                  pdf
 • Załącznik nr 1    doc
 • Załącznik nr 2.1 doc
 • Załącznik nr 2.2 zip
 • Załącznik nr 3    doc
 • Załącznik nr 4    doc
 • Załącznik nr 5    doc
 • Załącznik nr 6    doc
 
                                                                                                                                                                               
 

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-7/2016
NUMER OGŁOSZENIA: 338208 - 2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH,
OPROGRAMOWANIA i APARATURY BADAWCZEJ
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY AD-262-7/2016

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-7/2016

Załączniki:

 • Zapytanie nr 4        pdf
 • Odpowiedź na Zapytanie nr 4   pdf
 • Zapytanie nr 3        pdf
 • Odpowiedź na Zapytanie nr 3   pdf
 • Zmiana w załączniku nr 1         doc
 • Zapytanie nr 2          pdf
 • Odpowiedz na Zapytanie nr 2      pdf
 • Zapytanie nr 1          pdf
 • Odpowiedz na Zapytanie nr 1     pdf
 • SIWZ - Zmiana terminu składania ofert     pdf
 • Zmiana w załączniku nr 3         doc
 • SPROSTOWANIE          pdf
 • SIWZ_uaktualnienie    pdf
 • SIWZ                          pdf
 • Załącznik nr 1           doc
 • Załącznik nr 2.1        doc
 • Załącznik nr 2.2        doc
 • Załącznik nr 2.3        doc
 • Załącznik nr 2.4        doc
 • Załącznik nr 2.5        zip
 • Załącznik nr 3           doc
 • Załącznik nr 4           doc
 • Załącznik nr 5           doc
 • Załącznik nr 6           doc