Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

PRACOWNICY


Kierownik - dr hab. Tomasz Komornicki

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 D   
dr Bożena Degórska 425 22 6978771
mgr Aleksandra Deręgowska 426 226978843
mgr inż. Patryk Duma 429 226978929
 E   
prof. dr hab. Piotr Eberhardt 421 226978851
 G   
mgr Sławomir Goliszek 429 226978929
 J   
mgr Ewa Jankowska 421 226978851
 K   
prof. dr hab. Tomasz Komornicki 420 226978920
prof. dr hab. Piotr Korcelli 302 226978900
dr hab. Mariusz Kowalski, prof. ndzw. IGiPZ 18 226978998
 P   
mgr Wojciech Pomianowski 426 226978731
 R   
dr hab. Piotr Rosik, prof. ndzw. IGiPZ 428 226978928
 S   
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda 417 226978821
 Ś   
dr Dariusz Świątek - -
 W   
dr Rafał Wiśniewski 428 226978928