IGiPZ PAN > Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

O Zakładzie

Historia Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania rozpoczyna się w roku 1962. Pierwszym kierownikiem był prof. Antoni Kukliński, który prowadził zakład do 1968. Kolejni kierownicy to prof. Bolesław Malisz (1969-1980), prof. Andrzej Stasiak (1981-1998), prof. Piotr Eberhardt (1999-2005). Od 2006 roku Zakład kierowany jest przez prof. Tomasza Komornickiego. Przez ten okres nazwa zakładu była kilkukrotnie zmieniana (Zakład Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych), by w 2011 wrócić do najbardziej znanej, która jest używana obecnie. W roku 2011 na bazie Zespołu Badań Obszaru Wiejskich (działającym w Zakładzie  od 2001 roku) powstał Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego pod kierownictwem prof. Jerzego Bańskiego.

Pracownicy Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania biorą liczny udział w projektach międzynarodowych finansowanych z programu ESPON,w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań a także prowadzą inne projekty zamawiane m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pełna lista projektów znajduje się w dziale Projekty bieżące. Poza tym wykonywane są ekspertyzy, ewaluacje,  raporty dotyczące szerokiej gamy zagadnień z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników.

Zapraszamy serdecznie do lektury periodyku Europa XXI, którego red. naczelnym jest prof. Tomasz Komornicki.

Profil badań

Prace obecnie prowadzone są w ramach następujących zagadnień (więcej w dziale Badania Statutowe):

 • Kierunki przekształceń sieci osadniczej kraju;
 • Układ powiązań pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi w skali krajowej i międzynarodowej (interakcje społeczne i ekonomiczne, w szczególności migracje, relacje handlowe, powiązania przedsiębiorstw, powiązania teleinformatyczne, powiązania sektora naukowo-badawczego);
 • Oddziaływanie poszczególnych ośrodków w przestrzeni (interakcje społeczne i ekonomiczne, w szczególności migracje, dojazdy do pracy);
 • Sytuacja miast i regionów w zakresie dostępności przestrzennej oraz możliwości ich poprawy;
 • Przemiany mobilności codziennej i fakultatywnej mieszkańców Polski;
 • Efekty rozwoju sieci transportowych (przede wszystkim drogowych i kolejowych);
 • Natężenie i rozkład ruchu drogowego;
 • Zróżnicowanie terytorialne w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przedsiębiorstw kreatywnych;
 • Analiz rozwoju polskiej i światowej myśli geopolitycznej;
 • Zagadnienia geopolityczne położenia Polski;
 • Sytuacja narodowościowa państw Europy środkowej i wschodniej;
 • Kartograficzne podstawy analiz przestrzennych.

Najważniejsze publikacje

Nasz zespół

  dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik Zakładu) prof. dr hab. Piotr Eberhardt prof. dr hab. Piotr Korcelli dr hab. Mariusz Kowalski, prof. ndzw. IGiPZ dr hab. Piotr Rosik, prof. ndzw. IGiPZ dr hab. Bożena Degórska, prof. ndzw. IGiPZ dr Rafał Wiśniewski dr Wojciech Pomianowski
                 
  mgr Sławomir Goliszek mgr Barbara Szejgiec