Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2022 r.

 

Więcej...

Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego

tl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Nowy obraz.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/KSOBW.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/IGiPZPAN.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Program_rozwoju_OW.png

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN realizuje operację:
"Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego„

Celem operacji jest opracowanie elektronicznej wersji „Atlasu Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego” oraz jego dystrybucja do przedstawicieli szerokiego spektrum grup interesariuszy. W przeciwieństwie do opracowań ogólnokrajowych Atlas pozwoli na wyeksponowanie różnorodności obszarów wiejskich w obrębie tego właśnie konkretnego regionu. Indywidualnym potrzebom województwa podporządkowana będzie również koncepcja metodyczna dzieła.

Więcej...

Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego

tl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Nowy obraz.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/KSOBW.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/IGiPZPAN.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Program_rozwoju_OW.png

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN realizuje operację:
"Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego"

W Instytucie realizowana jest operacja pt. „Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 6. Działania  KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...

Przedłużenie naboru wniosków do Szkoły Doktorskiej Geoplanet

W związku z niewyczerpanym limitem miejsc w Szkole Doktorskiej GeoPlanet, finansowanych z projektów NCN i realizowanych w IGiPZ PAN, przedłuża się okres składania wniosków do 28 września. Pozostałe zasady naboru konkursowego nie ulegają zmianie.

Więcej...

Warsztaty projektu millPOLstone w Koszalinie

W dniach 1-2 września 2021 roku odbyły się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie pierwsze Warsztaty naukowe w ramach realizacji projektu millPOLstone finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu. Tytuł tegorocznych warsztatów brzmiał „Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego”.

Więcej...

Rekrutacja na stypendystę-doktoranta

Szkoła Doktorska Anthropos IPAN i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach projektu badawczego NCN OPUS Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych (nr 2019/35/B/HS4/00114, kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bański).

Więcej...

Ogłoszenie o zatrudnienie stypendysty

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko stypendysty w projekcie NCN OPUS pt. Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach Południowobałtyckich.

Więcej...