Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Witamy doktorantki w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN informuje, że konkurs na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Więcej...

Konkurs na stanowisko doktoranta

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktoranta w ramach projektu badawczego NCN OPUS Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych

Więcej...

Odszedł Prof. dr hab. Piotr Eberhardt

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 września 2020 roku zmarł prof. dr hab. Piotr Eberhardt - nasz Kolega, przez ponad 61 lat związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Więcej...

Sprawozdanie z objazdu terenowego po Puszczy Białej

W dniach 28-31 lipca zorganizowany został pierwszy objazd rowerowy po Puszczy Białej. Objazd był bezpośrednim efektem studiów i prac zainicjowanych w tym roku w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii przez dr. Tomasza Związka przy współpracy Zespołu Dynamiki Minionych Krajobrazów (mgr Dominika Łuców, dr hab. Michał Słowiński) oraz Instytutu Nauk Geologicznych PAN (dr Milena Obremska).

Więcej...

Nowe projekty NCN w naszym Instytucie

Z satysfakcją informujemy, że nasz Instytut pozyskał 7 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS 1. Gratulujemy wszystkim Kierownikom i Wykonawcom!

Więcej...

Portal Nauka w Polsce o badaniach nad młynami

Portal Nauka w Polsce zamieścił informację o badaniach nad młynami w Polsce prowadzonymi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu.

Więcej...

Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

Informujemy, że w ramach wspierania Otwartej Nauki udostępniamy Państwu zestaw map wektorowych i danych tabelarycznych pt. Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej. Inicjatywa upowszechnienia tych unikalnych materiałów jest wynikiem współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z dr. Jackiem Wolskim i zrealizowana została w ramach dzialalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN.

Więcej...