Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Wyniki konkursu na stypendystę

Informujemy, że zwycięzcą konkursu stypendialnego w ramach projektu naukowego NCN OPUS-18 nr 2019/35/B/HS4/00114 pt. "Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce – w poszukiwaniu rozwiązań modelowych”" jest pani mgr Marta Popiołek.

PASIFIC Fellowship Programme

The Polish Academy of Sciences (PAS) is pleased to announce the PASIFIC Fellowship Programme funded within the MSCA COFUND scheme. The PASIFIC Programme offers attractive 2-year postdoctoral fellowships to excellent researchers of any nationality, working in any scientific discipline.

Więcej...

Forest cover changes and landscape sustainability

Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce najnowszą monografię "Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland" pod redakcją naukową Jana Marka Matuszkiewicza. Jest to pierwsza w naszym Instytucie publikacja wydana wyłącznie w wersji elektronicznej. Autorami książki są pracownicy Zakładu Geoekologii i Klimatologii. W ramach wspierania Otwartej Nauki monografia dostępna jest bezpłatnie na platformie RCiN. Zapraszamy do lektury!

Więcej...

Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się monografia „Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski” pod redakcją Przemysława Śleszyńskiego. Monografia jest pokłosiem wystawy i konferencji, które zorganizowane zostały w Sejmie RP w marcu 2018 r. z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018. W monografii zamieszczono opisy wystawy, większość wygłoszonych referatów oraz materiały specjalne. Zapraszamy do lektury!

Więcej...

Wyniki konkursu na stypendystę

Informujemy, że zwycięzcą konkursu stypendialnego w ramach grantu NCN OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/03933 pt. "Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach Południowobałtyckich" jest pan mgr Robert Piotrowski.

Wyniki konkursu na stypendystę

Informujemy, że zwycięzcą konkursu stypendialnego w ramach grantu NCN OPUS 18 nr 2019/35/B/HS4/03963 pt. "Miejska dostępność turystyczna - czasowoprzestrzenna dynamika na przykładzie Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia" jest pan Maciej Misztal.

Kalendarz NCN

Twarzą października w kalendarzu Narodowego Centrum Nauki na rok 2020 został dr hab. Michał Słowiński.

Więcej...