Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Sprawozdanie z badań terenowych nad jeziorem Nicemino

W dniach 4-8 czerwca 2021 r. odbył się kolejny wyjazd terenowy w ramach projektu OPUS NCN pod tytułem Wpływ produkcji węgla drzewnego na zmiany środowiska w Północnej Polsce - nowatorskie podejście "multi-proxy” pod kierownictwem dra hab. Michała Słowińskiego. Zapraszamy do zapoznania sie z krótkim sprawozdaniem i materiałem filmowym.

Więcej...

Doktorat z Instytutu wyróżniony przez Prezydenta Warszawy

Z satysfakcją informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy dla najlepszych prac dyplomowych z zakresu rozwoju Warszawy wyróżnienie otrzymała rozprawa doktorska Pawła Sudry pt. "Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku". Promotorem pracy był prof. dr hab. Przemysław Śleszyński.

Więcej...

Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego

tl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Nowy obraz.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/KSOBW.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/IGiPZPAN.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Program_rozwoju_OW.png

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN realizuje operację:
"Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego"

W Instytucie realizowana jest operacja pt. „Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 6. Działania  KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...

The Routledge Handbook of Small Towns

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor and Francis) ukazała się monografia The Routledge Handbook of Small Towns pod redakcją Jerzego Bańskiego. Zachęcamy do lektury!

Więcej...

Transformation of Agricultural Sector in the Central and Eastern Europe after 1989

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Springer International Publishing ukazała się monografia Transformation of Agricultural Sector in the Central and Eastern Europe after 1989 autorstwa Jerzego Bańskiego i Marcina Mazura. Zachęcamy do lektury!

Więcej...

Konkurs na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN ogłasza nabór konkursowy na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2021/2022.

Więcej...

Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego

tl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Nowy obraz.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/KSOBW.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/IGiPZPAN.pngtl_files/igipz/instytut/aktualnosci/Fundusz_Rolny/Program_rozwoju_OW.png

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN realizuje operację:
"Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego„

Celem operacji jest opracowanie elektronicznej wersji „Atlasu Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego” oraz jego dystrybucja do przedstawicieli szerokiego spektrum grup interesariuszy. W przeciwieństwie do opracowań ogólnokrajowych Atlas pozwoli na wyeksponowanie różnorodności obszarów wiejskich w obrębie tego właśnie konkretnego regionu. Indywidualnym potrzebom województwa podporządkowana będzie również koncepcja metodyczna dzieła.

Więcej...