Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Kategoria A+ (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)

Kategoria A (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku)

Aktualności

Nowa monografia o wykluczeniu transportowym

Z przyjemnością zapraszamy do lektury monografii autorstwa dra Ariela Ciechańskiego "Regres sieci transportu publicznego w powiatach Beskidu Niskiego i Bieszczad a wykluczenie transportowe młodzieży uczącej się".

Więcej...

Konkurs na Stypendystę (NCN Sonata 18) na 32 miesiące

Oferta 32-miesięcznego stypendium w ramach projektu NCN Sonata 18 pt. „Antropogeniczne przekształcenia środowiska Królestwa Kongresowego w kontekście procesów modernizacyjnych”.

Więcej...

Konkurs na Stypendystę (NCN Sonata 18) na 24 miesiące

Oferta 24-miesięcznego stypendium w ramach projektu NCN Sonata 18 pt. „Antropogeniczne przekształcenia środowiska Królestwa Kongresowego w kontekście procesów modernizacyjnych”.

Więcej...

Konkurs na Stypendystę (NCN Opus 22) na 32 miesiące

Oferta 32-miesięcznego stypendium w ramach projektu NCN OPUS: „Biskupie drzewa. Historia środowiskowa Puszczy Białej” (nr 2021/43/B/HS3/02636)

Więcej...

Konkurs na Stypendystę (NCN Opus 22) na 24 miesiące

Oferta 24-miesięcznego stypendium w ramach projektu NCN OPUS: „Biskupie drzewa. Historia środowiskowa Puszczy Białej” (nr 2021/43/B/HS3/02636)

Więcej...

Warsztaty "Millstones in churches of Eastern Germany"

W dniach 6-7 września 2023 r. odbyła się kolejna edycja warsztatów związanych z projektem "Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Nizinach Południowobałtyckich". Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem.

Więcej...

Wybory do Komitetów Naukowych PAN

Przypominamy, że dnia 5 lipca rozpoczęła się rejestracja uczestników wyborów do Komitetów Naukowych PAN. Więcej informacji znajdziecie Państwo w liście Wiceprezesa PAN - prof. Aleksandra Welfe oraz w regulaminie głosowania na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk, gdzie znajduje się także Instrukcja rejestracji.