Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2018-08-12

Seminarium "Lokalny wymiar demokracji"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ma przyjemność zaprosić na Seminarium "Lokalny wymiar demokracji", które odbędzie się 9 października 2018 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Więcej...

2018-08-02

International Conference UTCI - 10 YEARS OF APPLICATION

In 1999 at the ISB Congress in Sydney the Commission for developing the Universal Thermal Climate Index UTCI was established. In 2009 special COST Action 730 „Towards a universal thermal climate index UTCI for assessing the thermal environment of the human being” has successfully completed the work proposing UTCI as a new tool in biometeorological and bioclimatic research.

Więcej...

2018-07-25

Konferencja Naukowa "Krajobraz w percepcji społecznej"

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencją Naukową "Krajobraz w percepcji społecznej", która odbędzie się w październiku 2018 r.

Więcej...

2018-07-19

Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2018 r.

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w dniu 19 lipca ogłosił konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych.

Więcej...

2018-07-15

Mgr Sławomir Goliszek laureatem Konkursu im. L. Straszewicza

Z przyjemnością informujemy, że mgr Sławomir Goliszek został laureatem II Konkursu im. L. Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

Więcej...

2018-07-06

Otwarte Zasoby w RCIN - nowy projekt

Miło nam zakomunikować, że Projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”, stanowiący kontynuację projektu RCIN, uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Więcej...

2018-05-30

Realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich"

W Instytucie realizowana jest operacja pt. "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...