Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Oferta stypendysta (student) na okres 12 miesięcy

Oferta stypendysta (student) na okres 12-miesięcy w ramach projektuNCN SONATA BIS: „Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych z Holsztyńskiego interglacjału”

Więcej...

Odszedł dr Andrzej Malinowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18 marca 2023 r. w Nowym Targu zmarł w wieku 90 lat dr Andrzej Malinowski

Dr Andrzej Malinowski był pracownikiem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1981-1997

Uroczystości pożegnalne odbędą się w dniu 1 kwietnia 2023 r. w Żyrardowie

w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia (ul. Narutowicza 30), msza św. rozpocznie się o godz. 12.00

Nasz Instytut objął patronatem inicjatywę GEOpraktyki

GEOpraktyki to interdyscyplinarny projekt naukowy zrzeszający studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku organizowana jest VIII edycja projektu pt. „Saharyjskimi piaskami Mauretanii”. Nasz Instytut ma przyjemność być patronem tej cennej inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Więcej...

Oferta 16-miesięcznego stypendium

Oferta 16-miesięcznego stypendium dla magistra z zakresu nauk humanistycznych w ramach projektu NCN OPUS: „Biskupie drzewa. Historia środowiskowa Puszczy Białej” (nr 2021/43/B/HS3/02636)

Więcej...

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN OPUS 23

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS 23 pt. Ewolucja wieloletniej zmarzliny podczas ostatniego zlodowacenia na przykladzie unikalnych form pierścieniowych w północnej Polsce (nr 2022/45/B/ST10/03167, kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń) wygrał pan Bruno Garetta.

Wynik konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na 36-miesięczne stanowisko stypendysty w projekcie "Polaryzacja przestrzenno-czasowa dostępności i wykluczenia społecznego związanego z transportem zbiorowym poza aglomeracjami miejskim w ujęciu dynamicznym" finansowanego z środków NCN (nr projektu 2021/43/B/HS4/01829) wygrała pani Martyna Sydorów.

Nowe projekty NCN w naszym Instytucie

Z satysfakcją informujemy, że pracownicy naszego Instytutu uzyskali finansowanie trzech projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21.

Więcej...