Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Nabór do Szkoły Doktorskiej Geoplanet 2022/2023

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN ogłasza nabór konkursowy na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2022/2023.

Więcej...

Wyniki konkursu na stypendystę w ramach grantu NCN OPUS

Informujemy, że zwycięzcą konkursu stypendialnego w ramach grantu NCN OPUS 21 nr 2021/41/B/ST10/00060 pt. "Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach globalnego kryzysu klimatycznego i rosnącego zagrożenia pożarowego (PEATFLAMES)" jest Pan Harry Roberts.

Oferta stażu podoktorskiego (post-doc)

Oferta 42-miesięcznego stażu podoktorskiego (post-doc) w ramach projektu NCN SONATA BIS: Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych z Holsztyńskiego interglacjału (nr 2019/34/E/ST10/00275).

Więcej...

Nasz Instytut objął patronatem inicjatywę GEOpraktyki

GEOpraktyki to interdyscyplinarny projekt naukowy zrzeszający studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku organizowana jest VII edycja projektu pt. „W pacyficznym pierścieniu ognia” (Indonezja). Nasz Instytut ma przyjemność być patronem tej cennej inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Więcej...

Podróże po Polsce nawet o 1/3 krótsze

Polska Agencja Prasowa opublikowała raport Wpływ rozbudowy sieci drogowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej (2004-2021) na dostępność czasową, transportową, przestrzenną i ekonomiczną dla ludności w różnych skalach terytorialnych. Opracowanie autorstwa prof. Przemysława Śleszyńskiego z naszego Instytutu powstało w ramach projektu „EuroPAP News”.

Więcej...

Deklaracja Międzynarodowej Unii Geograficznej w sprawie wojny w Ukrainie

The International Geographical Union notes with dismay the alarming situation in Ukraine and finds the invasion of a sovereign democratic nation by Russian forces senseless and unacceptable.  These actions are undermining global security and stability and have led to deplorable human suffering and loss of life.

Więcej...

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

Więcej...