Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Pszczoły w służbie człowieka

W Science Trends, internetowym czasopiśmie popularnonaukowym o globalnym zasięgu, ukazał się artykuł dr. Andrzeja Affeka na temat potencjału ekosystemów do dostarczania usług świadczonych przez pszczoły. 

Więcej...

Wyniki projektu ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe”

Projekt badawczy ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS)” realizowany był w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 2016-2018. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Więcej...

Stanowisko Prezydium PAN ws. kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

Dnia 20 listopada br. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło "Stanowisko ws. w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski".

Więcej...

Nowy projekt ESPON „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczy w realizacji projektu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) pt. „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”.

Więcej...

"Wypełnianie przygranicznych pustek" - prelekcja prof. Marka Więckowskiego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN serdecznie zapraszają na prelekcję prof. Marka Więckowskiego pt. "Wypełnianie przygranicznych pustek. Wędrówki wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Od Horyńca-Zdrój po Kremenaros".

Więcej...

Realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

Dnia 31 października zakończyła się realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej".

Więcej...

Ukazała się "Geografia Społeczna Polski"

Ukazała się publikacja pt. "Geografia Społeczna Polski" autorstwa prof. Grzegorza Węcławowicza.

Więcej...