Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Seminarium "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne"

Zakład Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetem Paryż 1 Panthéon-Sorbonne zaprasza na polsko-francuskie seminarium naukowe pt. "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne".

Więcej...

Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2017 r.

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych

Więcej...

Nowy projekt Horizon 2020 w naszym Instytucie

W ciągu najbliższych czterech lat Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN będzie uczestniczył w projekcie "REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism" finansowanym w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Więcej...

Seminarium „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK zapraszają na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”.

Więcej...

Central European Lowland charcoal synthesis

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN wraz z Helmholtz Centre GFZ Potsdam oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie organizuje spotkanie pt. „Central European Lowland charcoal synthesis”.

Więcej...

Konferencja "Governing Urban Diversity"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na konferencję "Governing Urban Diversity", która odbędzie się w Rotterdamie w dniach 8-10 lutego 2017 r.

Więcej...

Odeszła nasza Koleżanka Agnieszka Prandol

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 30 października 2016 r. odeszła nasza Droga Koleżanka Agnieszka Prandol.

Więcej...