Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich"

W Instytucie realizowana jest operacja pt. "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...

Dr Andrzej Affek laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Andrzej Affek z IGiPZ PAN został laureatem tegorocznej Nagrody im. Artura Rojszczaka. Naszego Kolegę wyróżniono m.in. za kształcenie przewodników górskich oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Więcej...

XXVII Sympozjum ZMŚP / 50-lecie Stacji Badawczej w Szymbarku

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Badawcza w Szymbarku wspólnie z Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego mają zaszczyt zaprosić na XXVII Sympozjum ZMŚP połączone z Jubileuszem 50-lecia działalności naukowej Stacji, które odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 r. w Gorlicach.

Więcej...

Termomodernizacja siedziby naszego Instytutu

Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie.

Więcej...

Nagrody dla monografii "Bojkowszczyzna Zachodnia"

Z satysfakcją informujemy, że monografia "Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro" została w 2017 r. dwukrotnie nagrodzona.

Więcej...

Sesja Naukowa „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich"

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN zaprasza na Sesję Naukową „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich – deficytowego w zasoby wodne regionu województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej...

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

W Instytucie realizowana jest operacja pt. „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi – dwie publikacje naukowe” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6 KSOW: "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...