Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2016-12-08

Konferencja "Governing Urban Diversity"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na konferencję "Governing Urban Diversity", która odbędzie się w Rotterdamie w dniach 8-10 lutego 2017 r.

Więcej...

2016-10-31

Odeszła nasza Koleżanka Agnieszka Prandol

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 30 października 2016 r. odeszła nasza Droga Koleżanka Agnieszka Prandol.

Więcej...

2016-05-30

The 3rd An INTIMATE Example Research Training School

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Helmholtz Centre GFZ Potsdam, University of Nottingham, Centre for Ice and Climate University of Copenhagen, University of Manchester i Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły, organizuje letnią szkołę "The 3rd An INTIMATE Example Research Training School".  

Więcej...

2016-05-16

XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi"

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN oraz Komisja Obszarów Wiejskich PTG mają zaszczyt zaprosić na XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi", które odbędzie się 6-7 czerwca 2016 r. w Jachrance.

Więcej...

2016-04-12

Sesja "Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Dziewońskiego"

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyła się Uroczysta Sesja poświęcona życiu i dorobkowi naukowemu Profesora Kazimierza Dziewońskiego (1910-1994). Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z jej przebiegu.

Więcej...

2015-12-30

Nowa punktacja czasopism naukowych

Dnia 23 grudnia ogłoszony został przez MNiSW nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami czasopism afiliowanych przy naszym Instytucie.

Więcej...