Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Konferencja Naukowa "Krajobraz w percepcji społecznej"

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencją Naukową "Krajobraz w percepcji społecznej", która odbędzie się w październiku 2018 r.

Więcej...

Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2018 r.

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w dniu 19 lipca ogłosił konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych.

Więcej...

Mgr Sławomir Goliszek laureatem Konkursu im. L. Straszewicza

Z przyjemnością informujemy, że mgr Sławomir Goliszek został laureatem II Konkursu im. L. Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

Więcej...

Otwarte Zasoby w RCIN - nowy projekt

Miło nam zakomunikować, że Projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”, stanowiący kontynuację projektu RCIN, uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Więcej...

Realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich"

W Instytucie realizowana jest operacja pt. "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...

Dr Andrzej Affek laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Dr Andrzej Affek z IGiPZ PAN został laureatem tegorocznej Nagrody im. Artura Rojszczaka. Naszego Kolegę wyróżniono m.in. za kształcenie przewodników górskich oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Więcej...

XXVII Sympozjum ZMŚP / 50-lecie Stacji Badawczej w Szymbarku

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Badawcza w Szymbarku wspólnie z Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego mają zaszczyt zaprosić na XXVII Sympozjum ZMŚP połączone z Jubileuszem 50-lecia działalności naukowej Stacji, które odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 r. w Gorlicach.

Więcej...