Zakład Badań Klimatu

O NAS


Dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ PAN

Od zawsze interesowała mnie klimatologia stosowana, przede wszystkim wpływ pogody, a zwłaszcza skrajnych warunków pogodowych na człowieka, jego reakcje, zachorowalność i umieralność. Interesuje mnie także klimat miasta, zwłaszcza w kontekście wpływu struktur miejskich na klimat lokalny i warunki odczuwalne, ale też zmiany klimatu miasta pod wpływem jego rozwoju i zmiany klimatu. Kolejną dziedziną badań, w jaką jestem zaangażowana jest analiza i ocena klimatu uzdrowisk oraz klimatycznych uwarunkowań lecznictwa uzdrowiskowego.

Poza nauką – rodzina, przyjaciele, podróże, literatura piękna i faktu (zawsze i wszędzie), dobra muzyka (bez niej nie ma życia), Społeczność Chrześcijańska Północ – ukochany kościół, dobre kino i dobra kawa.

Dr Jarosław Baranowski

Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest topoklimatologia. Pasjonują mnie badania terenowe klimatu lokalnego na potrzeby różnych rodzajów działalności człowieka. Interesuje mnie również klimat miasta oraz czynniki wpływające na zróżnicowanie opadów w mieście i na peryferiach.

W wolnym czasie lubię podróżować po świecie lub relaksować się przy pracach ogrodowych. Interesuję się turystyką górską i sakralną oraz kuchnią japońską. 

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk

Moim najważniejszym obszarem badań naukowych jest bioklimatologia człowieka, czyli oddziaływanie czynników klimatycznych zarówno na życie i zdrowie poszczególnych osób, jak i na funkcjonowanie społeczeństw. Zagadnienia te odnoszą się do przestrzeni geograficznej i dotyczą skali lokalnej, regionalnej i globalnej w odniesieniu do takich środowisk życia człowieka jak miasta, tereny rekreacyjne i uzdrowiskowe czy góry. Badania dotyczą różnych skali czasowych – historycznej i przewidywanych na przyszłość warunków bioklimatycznych.

Lubię spędzać czas na łonie natury (góry, lasy, jeziora), a prawdziwą radość dają mi chwile spędzone z rodziną, zwłaszcza siódemką wnuków. Jeśli starcza mi sił i czasu to pozostałe chwile poświęcam czytaniu książek i słuchaniu muzyki poważnej.

Dr Sandra Słowińska

Interesuje mnie zróżnicowanie mikroklimatyczne ekosystemów, szczególnie torfowiskowych i leśnych. Fascynują mnie interakcje między czynnikami biotycznymi i abiotycznymi w ekosystemach oraz jak na nie wpływają zmiany klimatu. W zasięgu moich naukowych zainteresowań są również efekty brzegowe występujące między różnymi siedliskami. W ostatnim czasie moja uwaga koncentruje się na wpływie zacienienia na warunki mikroklimatyczne oraz refugiów w kontekście zmian klimatu.

W wolnym czasie uwielbiam odkrywać naturę z moją rodzinką, czytać książki, szczególnie literaturę faktu oraz inspirujące biografie. Poza tym jestem fanką dobrej kawy i jedzenia z różnych zakątków świata.

Dr Katarzyna Lindner-Cendrowska

Interesuję się związkami między pogodą i klimatem, a różnymi dziedzinami życia człowieka, zwłaszcza wpływem warunków biometeorologicznych na turystykę i aktywne formy wypoczynku. Szczególną uwagę poświęcam fizjologicznym i psychologicznym uwarunkowaniom percepcji pogody, kształtującym indywidualne preferencje termiczne. W kręgu moich zainteresowań znajduje się również oddziaływanie warunków pogodowych i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i samopoczucie Polaków oraz ocena potencjału zielonej i błękitnej infrastruktury w kontekście poprawy warunków odczuwalnych w mieście.

Lubię planować wyprawy w nieznane i odkrywać nowe smaki w kuchni, ale cenię sobie również czas spędzony w domu z rodziną i przyjaciółmi. Dużo czytam (szczególnie literaturę fantastyczną) i gram w planszówki. Do moich hobby należy również śródlądowe żeglarstwo regatowe i narciarstwo.

Mgr Kaja Czarnecka

Interesuję się interakcjami między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, przede wszystkim na terenach miejskich. Moje badania koncertują się na różnego rodzaju zanieczyszczeniach – wody i powietrza (włączając zanieczyszczenie światłem) – oraz ich wpływie na ludzki organizm. Ponadto, moje zainteresowania obejmują miejską wyspę ciepła oraz jeziora chłodu. Jestem również zaangażowana w badania klimatu uzdrowisk.

Kocham kulturę Japonii, rękodzieło i podróże. W wolnym czasie oglądam lub czytam fantastykę, słucham rock‘a lub metalu oraz spaceruję po lesie z moim ukochanym czworonogiem.