IGiPZ PAN > Zakład Geoekologii

Zakład Geoekologii

O Zakładzie

Zakład Geoekologii powstał 1.01.1992 r. w wyniku połączenia dwóch jednostek IGiPZ PAN - Zakładu Zagospodarowania Środowiska (kier. prof. A.S. Kostrowicki) i Zakładu Biogeografii (kier. prof. W. Matuszkiewicz). Pod kierownictwem prof. A. Breymeyer kontynuowano wieloletnie badania w zakresie interakcyjnych zależności pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi elementami środowiska geograficznego, kształtowania środowiska, geobotaniki, fitosocjologii i syntez krajobrazowych. Prowadzono prace w skali kontynentu (od pn. Finlandii po pd. Polskę oraz od Niemiec po Rosję), a także studia porównawcze w USA. W roku 2004 potencjał  Zakładu poszerzono o badania klimatyczne, poprzez przyłączenie zespołu klimatologów – powstał Zakład Geoekologii i Klimatologii, na którego czele stanął prof. M. Degórski. W roku 2022 Zakład Geoekologii ponownie stał się odrębną jednostką organizacyjną. Według stanu w dniu 1.06.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych jest 9 pracowników

Profil badań

Obecnie badania naszego Zakładu skupiają się na wieloaspektowych relacjach między człowiekiem a otaczającym środowiskiem naturalnym. Dążymy do głębszego i kompleksowego zrozumienia przeszłego, obecnego i potencjalnego przyszłego wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na gatunki, zespoły i ekosystemy w szerokim zakresie skal przestrzennych i czasowych. Zajmujemy się zagadnieniami tak zróżnicowanymi, jak potencjał ekosystemów leśnych i miejskich do świadczenia usług ekosystemowych, wpływ gatunków inwazyjnych na dobrostan człowieka, odporność i regeneracja lasów górskich i łęgowych oraz rekonstrukcja dawnych krajobrazów, w tym obszarów opuszczonych przez ludność. Nasze badania mają charakter interdyscyplinarny, ściśle związany z ekologią krajobrazu, biogeografią i historią środowiska.

Lokalizacja