IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]


Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 A   
dr Andrzej Affek 431 226978931
 B   
prof. dr hab. Jerzy Bański 340 226978841
dr Jarosław Baranowski 412, 442 226978912
dr Arkadiusz Bartczak - 566228520
dr Maria Bednarek-Szczepańska 440 226978926
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz - 566210388
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk 410 226978910
mgr Elżbieta Błażejewicz-Karbowiak 447 226978947
dr hab. Witold Bochenek, prof. IGiPZ - 183513170
dr Dariusz Brykała - 566228520
dr hab. Anna Bucała-Hrabia, prof. IGiPZ - 124293856
 C   
dr Jarosław Cebulski - 124292895
mgr Denis Cerić 325 226978823
dr Ariel Ciechański 309 226978914
dr hab. Konrad Czapiewski, prof. IGiPZ 438 226978938
mgr Kaja Czarnecka 411 226978911
 D   
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ 425 22 69789771
prof. dr hab. Marek Degórski 418 226978918
dr Justyna Dudek - -
mgr Grażyna Dudzicka 29 226978993
mgr inż. Patryk Duma 426 226978926
mgr Joanna Dzięgielewska 331 226978831
 F   
mgr Michał Fojutowski - 566228520
mgr Grzegorz Franaszek 422 226978922
 G   
prof. dr hab. Andrzej Gawryszewski, prof. emerytowany - - -
mgr Monika Gawryś 446 226978946
mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz 329 226978829
dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ - 566228520
mgr Sławomir Goliszek 426 226978926
dr Tomasz Grycuk 320 226978820
prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak, prof. emerytowany 348 226978848 -
 H   
mgr Agnieszka Halaś - -
 J   
mgr Ewa Jankowska 338a 226978851
mgr Marcin Józefecki 423 226978923
dr Włodzimierz Juśkiewicz - -
 K   
mgr Alicja Kamińska 331 226978831
dr hab. Stanisław Kędzia, prof. IGiPZ - 124293856
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ - 183513170
dr inż. Ewa Kołaczkowska 403 226978905
prof. dr hab. Tomasz Komornicki 420 226978920
Janusz Konieczek - 182019112
mgr Michał Konopski 441, 332 226978834
prof. dr hab. Piotr Korcelli, prof. emerytowany 302 226978900
dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ 349 226978849
prof. dr hab. Adam Kotarba, prof. emerytowany - 124224085
dr hab. Anna Kowalska, prof. IGiPZ 404 226978903
dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ 18 226978998
dr hab. Anna Kozłowska, emerytowana - -
prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna, prof. emerytowana - -
dr Mateusz Kramkowski - 566228520
dr. hab. Barbara Krawczyk, emerytowana 339 226978839
mgr Żaklina Krysiak 29 226978993
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ 412 226978912
prof. dr hab. Marek Kupiszewski, prof. emerytowany 321 226978821
 L   
dr Piotr Lamparski - 566228520
dr Katarzyna Lindner-Cendrowska 409 226978909
Wojciech Liszka - 183513170
 Ł   
mgr inż. Krystyna Łącka - 124224085
mgr Dominika Łuców 309 +48 226978747
 M   
lic. Teresa Mames 447 226978947
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz, prof. emerytowany 431 226978931
dr Marcin Mazur 439 226978939
mgr Damian Mazurek 439 226978780
prof. dr hab. Stanisław Misztal, prof. emerytowany 441 226978834 -
mgr Zachariasz Mosakowski - 566228520
mgr Agnieszka Mroczkowska 309 -
 N   
dr hab. Michał Niedzielski, prof. IGiPZ 327 226978827
mgr Zofia Nowicka 346 226978846
 O   
Aneta Olszewska 445 226978945
Anna Orecka 444 226978944
 P   
lic. Tomasz Paczuski 338a 226978858
Elżbieta Pawlicka 19 226978859
mgr Jan Peliwo 347 226978847
mgr Robert Piotrowski - -
mgr Filip Piotrowski 349 226978849
lic. Paulina Plewnicka 331 226978831
dr hab. Joanna Plit, emerytowana 402 226978902
dr Eliza Płaczkowska - 124293856
dr Wojciech Pomianowski 426 226978731
dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ - 124292895
mgr Małgorzata Przymus 446 (22) 697-89-46
 R   
prof. dr hab. Zofia Rączkowska - 124224085
dr Edyta Regulska 431 226978931
prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska, prof. emerytowana 339 226978839
dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ 428 226978928
mgr Tomasz Ryger 338b 226978992
 S   
dr Sandra Słowińska 411 226978911
dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ 348 226978848
prof. dr hab. Roman Soja, prof. emerytowany - 124292895
prof. dr hab. Jerzy Solon 430 226978930
mgr Barbara Solon 441 226978834
prof. dr hab. Leszek Starkel, prof. emerytowany - 124224085
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda 417 226978821
mgr Anna Szemiel 29 226978993
mgr Krzysztof Szewczyk 420 226978830
inż. Tomasz Sztajer 424 226978924
prof. dr hab. Jan Szupryczyński, prof. emerytowany - 566228520
mgr Tomasz Szydłowski - 183513170
 Ś   
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński 324 226978824
 T   
prof. dr hab. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany 324 226978824
dr Sebastian Tyszkowski - 566228520
 U   
mgr Zofia Uberman 447 226978947
 W   
dr Katarzyna Wasak-Sęk - 124224085
dr Adi Weidenfeld - -
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, prof. emerytowany 322 226978775
dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ - 124293856
Jolanta Więckowska 445 226978945
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ 322 226978775
dr Rafał Wiśniewski 428 226978928
dr Jacek Wolski 402 226978902
 Z   
mgr inż. Marta Zabost 426 22 6978731
dr Izabela Zawiska 405 226978904
Beata Zielińska 445 226978945
dr Tomasz Związek 403 226978905