IGiPZ PAN > Osoby

SKŁAD OSOBOWY


[A] [B] [C] [Ć] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]


Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 A   
dr hab. Andrzej Affek, prof. IGiPZ 431 226978931
 B   
prof. dr hab. Jerzy Bański 419 226978919
dr Jarosław Baranowski 412, 442 226978912
dr Arkadiusz Bartczak - 566228520
dr Maria Bednarek-Szczepańska 440 226978926
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz - 566210388
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, prof. emerytowany 409 226978909
dr hab. Witold Bochenek, prof. IGiPZ - 183513170
dr Dariusz Brykała - 566228520
dr hab. Anna Bucała-Hrabia, prof. IGiPZ - 124293856
 C   
dr Jarosław Cebulski - 124224085 - 24
dr Denis Cerić 325 226978823
dr hab. Ariel Ciechański 309 226978941
mgr Aliaksandr Cyargeenka 323 -
mgr Monika Czajkowska 332 -
mgr Kaja Czarnecka 411 226978911
 D   
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ 425 22 69789771
prof. dr hab. Marek Degórski 418 226978918
dr Justyna Dudek - 566228520
mgr Grażyna Dudzicka 29 226978993
mgr inż. Patryk Duma 426 226978731
mgr Joanna Dzięgielewska 19 226978831
 F   
mgr Michał Fojutowski - 566228520
mgr Grzegorz Franaszek 347 226978847
mgr Maksymilian Fukś 204a 124224085
 G   
prof. dr hab. Andrzej Gawryszewski, prof. emerytowany - - -
mgr Monika Gawryś 446 226978946
dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ - 566228520
mgr Katarzyna Goch 324 -
dr Sławomir Goliszek 426 226978731
mgr Wojciech Gruszczyński 346 226978846
dr Tomasz Grycuk 320 226978820
mgr inż. Anna Grzelak 441 -
prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak, prof. emerytowany 348 226978848 -
 H   
mgr Agnieszka Halaś 329 22 6978 832
 J   
mgr Zofia Jabs-Sobocińska - -
mgr Karolina Jackowiak-Konopska 341 226978841
dr Włodzimierz Juśkiewicz - 566228520
 K   
dr hab. Stanisław Kędzia, prof. IGiPZ - 124293856
dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ - 183513170
dr inż. Ewa Kołaczkowska 403 226978905
prof. dr hab. Tomasz Komornicki 420 226978920
Janusz Konieczek - 182019112
dr Michał Konopski 441 226978834
prof. dr hab. Piotr Korcelli, prof. emerytowany 302 226978900
dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ 349 226978849
prof. dr hab. Adam Kotarba, prof. emerytowany - 124224085
dr hab. Anna Kowalska, prof. IGiPZ 404 226978903
dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ 7 226978998
dr hab. Anna Kozłowska, emerytowana - -
prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna, prof. emerytowana - -
dr Mateusz Kramkowski - 566228520
dr hab. Barbara Krawczyk, emerytowana 339 226978839
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ 412 226978912
prof. dr hab. Marek Kupiszewski, prof. emerytowany 321 226978821
mgr Małgorzata Kurowska 18 22 6978829
 L   
dr Piotr Lamparski - 566228520
dr Stefan Lauterbach - -
dr Katarzyna Lindner-Cendrowska 411 226978911
Wojciech Liszka - 183513170
 Ł   
mgr inż. Krystyna Łącka, sekretarka - 124224085
dr Dominika Łuców 327 226978827
 M   
lic. Teresa Mames 447 226978947
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz, prof. emerytowany 431 226978931
dr Marcin Mazur 438 226978938
mgr Damian Mazurek 439 226978780
mgr Zuzanna Michalska 346 226978846
mgr Zachariasz Mosakowski - 566228520
dr Agnieszka Mroczkowska 309 226978914
 N   
dr hab. Michał Niedzielski, prof. IGiPZ 302 226978900
 O   
Aneta Olszewska 445 226978945
Anna Orecka 444 226978944
 P   
lic. Tomasz Paczuski 338a 226978858
mgr Jan Peliwo 347 226978847
dr Robert Piotrowski - 566228520
dr hab. Joanna Plit, emerytowana 402 226978902
dr Eliza Płaczkowska - 124293856
mgr Tomasz Polkowski 309 226978914
prof. dr hab. Paweł Prokop - 124292895
mgr Małgorzata Przymus 446 226978946
 Q   
dr Łukasz Quirini-Popławski - 124293856
 R   
prof. dr hab. Zofia Rączkowska - 124292895
dr Edyta Regulska 431 226978931
prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska, prof. emerytowana 339 226978839
prof. dr hab. Piotr Rosik 428 226978928
mgr Tomasz Ryger 338a 226978992
 S   
dr Aliaksandra Sidarava 422 226978922
dr Sandra Słowińska 410 226978910
dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ 340 226978841
dr Łukasz Sobechowicz - -
prof. dr hab. Roman Soja, prof. emerytowany - 124292895
prof. dr hab. Jerzy Solon 430 226978930
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda 417 226978821
mgr Krzysztof Szewczyk 420 226978830
dr hab. Jacek Szmańda, prof. IGiPZ - 566228520
inż. Tomasz Sztajer 424 226978924
prof. dr hab. Jan Szupryczyński, prof. emerytowany - 566228520
mgr Tomasz Szydłowski - 183513170
 Ś   
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński 324 226978824
 T   
prof. dr hab. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany 324 226978824
dr Sebastian Tyszkowski - 566228520
 U   
mgr Zofia Uberman 447 226978947
 W   
dr Katarzyna Wasak-Sęk - 124224085
mgr Joanna Wąs 204a 124224085
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, prof. emerytowany 322 226978775
dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ 201a 12 4224085
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ 322 226978775
dr Rafał Wiśniewski 428 226978928
dr Karol Witkowski - -
mgr Żaklina Wojciechowska 29 226978993
dr Jacek Wolski 402 226978902
mgr Julia Wójcik 426 22 6978731
dr Sabina Wójcik - 183513170
 Z   
dr Izabela Zawiska 405 226978904
Beata Zielińska-Kwiecień 445 226978945
dr Tomasz Związek 403 226978905