SKŁAD OSOBOWY


mgr Jarosław Cebulski
Zakład Badań Geośrodowiska, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój -
Telefon +48 124292895
E-mail

Wykształcenie

 • 2008-20011 – studia licencjackie, stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca licencjacka pt. Destrukcyjne aspekty ruchów masowych na przykładzie osuwiska Tubendza w Szczepanowicach).
 • 2011–2013 – studia magisterskie, stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Osuwiskowy rozwój stoków w rejonie Szczepanowic i Dąbrówki Szczepanowskiej).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Zakład Badań Geośrodowiska), od 2013

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Osuwiska
 • GIS
 • Geoturystyka

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2013 – członek Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
 • od 2014 - członek fundacji - Centrum Grabskiego

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych, warsztatach

 • 2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Osuwisko"; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Wieliczka, 19 - 22. 05. 2015.
 • 2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS DZIŚ;  Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 17 – 18. 11. 2014.
 • 2014 – Forum Carpaticum - Local Responses to Global Challenges; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 16 – 18. 09. 2014.
 • 2014 – Regional Conference IGU - Changes, Challenges, Responsibility; Kraków, 18 – 22. 08. 2014.
 • 2013 – XXXVII Ogólnopolski Zjazd Studenckich  Kół Naukowych Geografów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11 – 14. 04 2013.
 • 2012 - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 3-4.12.2012.
 • 2012 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 19-20.10.2012.
 • 2012  - I Ogólnopolska Konferencja ,,Interdyscyplinarność - domena młodych naukowców; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 26 - 27. 04. 2012.

Warsztaty, szkolenia

 • 2014 - IX Warsztaty Młodych Geomorfologów. Biała Góra, 6 – 8 maja 2014
 • 2013 - Szkolenie z obsługi systemu skanującego 3D TLS (Riegl VZ-4000) oraz oprogramowania RiscanPro (Laser 3D Jacek Krawiec - Certyfikowany Dystrybutor RIEGL Laser Measurement Systems GmbH w Polsce) - certyfikat.
 • 2013 - Szkolenie z obsługi stanowiska GNSS firmy Trimble oraz oprogramowania Trimble Access (Geotronics Polska - Autoryzowany Dystrybutor Sprzętu Pomiarowego Trimble w Polsce) - certyfikat.
 • 2013 - VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów, 3-5.06.2013 r., Lublin.
 • 2012 – VII Warsztaty Młodych Geomorfologów, 25-27.06.2012 r., Piotrków Trybunalski.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, s. 10.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, s. 13.
 • Cebulski J., 2017, Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1 s.
 • Cebulski J., 2017, Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam, Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 1 s.
 • Cebulski J., 2017, Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1 s.
 • Cebulski J., Rączkowska Z., 2017, Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska J., Wałach-Wrońska D., Cebulski J., 2017, Impact of ski run construction in small catchments transformations, Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 1 s.
 • Cebulski J., 2016, Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1 s. 14.
 • Cebulski J., 2016, Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 120.
 • Cebulski J., 2016, Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning, [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, s. 52.
 • Cebulski J., Kiszka K., 2016, Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 67.
 • Kiszka K., Cebulski J., 2016, Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1 s. 27.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.), [w:] Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn, International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts, Geomorphological Society of Slovenia, Postojna, s. 71.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, s. 108.
 • Cebulski J., Franczak P., 2015, Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001, 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 54.
 • Kiszka K., Cebulski J., Tyszkowski S., 2015, Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski), O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, s. 104.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., Kiszka K., 2015, Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, s. 71.
 • Cebulski J., 2014, Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk, [w:] Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska, GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, s. 9-10.
 • Cebulski J., Franczak P., 2014, Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods, Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts, Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, Lviv, s. 43-44.
 • Cebulski J., Franczak P., Kroczak R., Gorgol D., Bożentka J., Kędzierski M., Mikołajczyk D., Sajdak M., Świątek A., Listwan K., Witkowski K., Wysmołek G., 2014, The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Chrobak A., Cebulski J., 2014, Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Haydukiewicz L., Cebulski J., 2014, The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.