SKŁAD OSOBOWY


mgr Jarosław Cebulski
Zakład Badań Geośrodowiska, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój -
Telefon +48 124292895
E-mail

Wykształcenie

 • 2008-20011 – studia licencjackie, stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca licencjacka pt. Destrukcyjne aspekty ruchów masowych na przykładzie osuwiska Tubendza w Szczepanowicach).
 • 2011–2013 – studia magisterskie, stacjonarne: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno–Biologiczny, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Osuwiskowy rozwój stoków w rejonie Szczepanowic i Dąbrówki Szczepanowskiej).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Zakład Badań Geośrodowiska), od 2013

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia dynamiczna
 • Osuwiska
 • GIS
 • Geoturystyka

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2013 – członek Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
 • od 2014 - członek fundacji - Centrum Grabskiego

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych, warsztatach

 • 2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Osuwisko"; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Wieliczka, 19 - 22. 05. 2015.
 • 2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa GIS DZIŚ;  Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 17 – 18. 11. 2014.
 • 2014 – Forum Carpaticum - Local Responses to Global Challenges; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 16 – 18. 09. 2014.
 • 2014 – Regional Conference IGU - Changes, Challenges, Responsibility; Kraków, 18 – 22. 08. 2014.
 • 2013 – XXXVII Ogólnopolski Zjazd Studenckich  Kół Naukowych Geografów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11 – 14. 04 2013.
 • 2012 - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 3-4.12.2012.
 • 2012 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 19-20.10.2012.
 • 2012  - I Ogólnopolska Konferencja ,,Interdyscyplinarność - domena młodych naukowców; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 26 - 27. 04. 2012.

Warsztaty, szkolenia

 • 2014 - IX Warsztaty Młodych Geomorfologów. Biała Góra, 6 – 8 maja 2014
 • 2013 - Szkolenie z obsługi systemu skanującego 3D TLS (Riegl VZ-4000) oraz oprogramowania RiscanPro (Laser 3D Jacek Krawiec - Certyfikowany Dystrybutor RIEGL Laser Measurement Systems GmbH w Polsce) - certyfikat.
 • 2013 - Szkolenie z obsługi stanowiska GNSS firmy Trimble oraz oprogramowania Trimble Access (Geotronics Polska - Autoryzowany Dystrybutor Sprzętu Pomiarowego Trimble w Polsce) - certyfikat.
 • 2013 - VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów, 3-5.06.2013 r., Lublin.
 • 2012 – VII Warsztaty Młodych Geomorfologów, 25-27.06.2012 r., Piotrków Trybunalski.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław: Impact of ski run construction in small catchments transformations. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 120.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 14.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 52.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001. [w]: 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015 - s. 54.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 - s. 9-10.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods. [w]: Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Lviv: Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, 2014 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł, Kroczak Rafał, Gorgol Dominik, Bożentka Julian, Kędzierski Maciej, Mikołajczyk Dariusz, Sajdak Monika, Świątek Anna, Listwan Karolina, Witkowski Karol, Wysmołek Grzegorz: The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Haydukiewicz Lech, Cebulski Jarosław: The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.