Badania
dostępności
transportowej
w IGiPZ PAN

Jesteśmy otwartą grupą badawczą pracującą nad zastosowaniem geografii transportu w planowaniu przestrzennym i polityce regionalnej. Naszą specjalnością są analizy dostępności transportowej z wykorzystaniem modeli numerycznych.

     
     
Wyniki ostatniego projektu: Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski


rozumieć dostępność
mobilność


co skłania do pordóży?


przestrzeń


jakie są efekty oporu przestrzeni?


wprowadzenie


różne rodzaje dostępności


dystans -> koszt 


czym mierzyć wysiłek podróży?

mapy        


dostępność przestrzeni Polski widziana na różne sposoby


atrakcyjność celu


dla kogo, w jakiej sytuacji?

dostępność potencjałowa
         

 

         

 

 

 

© IGiPZ PAN   -   tekst, zdjęcia i redakcja www Wojciech Pomianowski   -   mapy Marcin Stępniak