IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Dariusz Brykała
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1993-1998 - studia magisterskie: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca magisterska pt. System drenażu Lodowca Waldemara – Ziemia Oskara II, Spitsbergen).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1998

 • 2007 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi,  2007-2013

GFZ German Research Centre for Geosciences, 2016

Zainteresowania naukowe

 • Geografia fizyczna
 • Hydrologia
 • Glacjologia
 • Geografia krajobrazu
 • Geografia historyczna
 • Historia kartografii
 • Odnawialne źródła energii
 • Geoturystyka
 • Możliwości wykorzystania UAV w badaniach geograficznych

Nagrody i wyróżnienia

Stypendia:

 • 1993-1994 - stypendium naukowe Fundacji Płockiej
 • 1997 - stypendium naukowe Fundacji im. Stefana Batorego
 • 2005 - stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2005 - stypendium konferencyjne The European Society for Environmental History
 • 2005-2006 - stypendium naukowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2010 - stypendium konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego