IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Julia Wójcik
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 426
Telefon +48 22 6978731
E-mail