IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr inż. Anna Grzelak
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon -
E-mail