IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Włodzimierz Juśkiewicz
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1997-2002 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kierunek geografia, specjalność - Geografia Fizyczna i Kształtowanie Krajobrazu (praca magisterska pt. Rekonstrukcja procesów fluwialnych kształtujących Kępę Dzikowską  na Wiśle w rejonie Ciechocinka)
 • 2000 - 2002 - studia podyplomowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kwalifikacje pedagogiczne
 • 2003 - 2005 - studia podyplomowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek - Programowanie i zastosowanie komputerów; specjalność: Systemy i sieci komputerowe
 • 2007 - 2009 - studia podyplomowe, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska, kierunek - Auditing energetyczny (uprawnienia Ministra Infrastruktury nr 393)
 • 2008 - 2010 - studia podyplomowe, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, kierunek - Geograficzne Systemy Informacji

Przebieg kariery zawodowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej, 2004 – 2021

 • 2016 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopło)

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Instytut Techniki i Logistyki, 2019 - 2021

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2020

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Sedymentologia
 • Hydrologia
 • Geografia krajobrazu
 • Geografia historyczna
 • Kartografia i GIS
 • Modelowanie zjawisk fizycznych