IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124292895
E-mail

Wykształcenie

  • 1982-1987 - studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Stosunki bioklimatyczne Krakowa i Gaika Brzezowej w latach 1971-1980).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1991

  • 2006 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie (z zastosowaniem GIS i metod teledetekcji))
  • 2014 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (rozprawa habilitacyjna pt. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii)
  • 2014 - profesor IGiPZ PAN

Zainteresowania naukowe

  • Degradacja środowiska przyrodniczego
  • Klimatologia
  • GIS
  • Teledetekcja