SKŁAD OSOBOWY


dr Piotr Gierszewski
Kierownik Stacji terenowej w Dobiegniewie
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1979-1985 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Morfogeneza Wzgórz Obkaskich).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1984

 • 1998 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Charakterystyka środowiska  hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii, od 2003

Zainteresowania naukowe

Geomorfologia dynamiczna, sedymentologia, hydrologia, geochemia środowiska, w tym:

 • hydrologiczne i geomorfologiczno-sedymentologiczne aspekty funkcjonowania  nizinnych zbiorników zaporowych,
 • badania procesów wymiany energii i obiegu materii w geoekosystemach zlewni rzecznych i jeziornych,
 • mechanizmy funkcjonowania i rozwoju systemów korytowych i stokowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji oraz w różnych strefach morfoklimatycznych.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2007-2010 - członek Rady Naukowej IGiPZ PAN

Inna działalność

Staże i wyjazdy naukowe

 • 1995 - Holandia, Uniwersytet w Utrechcie, stypendium naukowe (modelowanie hydrologiczne)
 • 1989, 1991 - Białoruś, Instytut Geochemii i Geofizyki Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku
 • 1998 - Czechosłowacja, Instytut Geografii Czechosłowackiej Akademii Nauk w Brnie
 • 1999 - Finlandia, Uniwersytet w Oulu
 • 2000 - Austria, Uniwersytet we Wiedniu
 • 2002 - Egipt, Warsztaty Geomorfologiczne, organizator: SGP
 • 2005, 2009, 2010, 2011 - Rosja, Instytut Biologii Wód Śródlądowych RAN w Boroku
 • 2008, 2009, 2010 - Słowacja, Instytut Geografii SAN w Bratysławie

Działalność dydaktyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wykłady: Geochemia Krajobrazu, Podstawy Hydrologii, Hydrologia Polski, Limnologia, Ochrona i Kształtowanie Środowiska.
 • Promotorstwo prac licencjackich: 11 studentów w roku 2010.

Badania terenowe za granicą

 • 1996 - Mongolia, organizator IGiPZ PAN, badania: zróżnicowanie hydrochemiczne wód powierzchniowych w centralnej i zachodniej Mongolii,
 • 1999 - Cabo Verde, organizator WGiSR UW, badania: uwarunkowania rozwoju systemu stokowo-korytowego w warunkach strefy półsuchej,
 • 2005 - Mongolia, organizator Instytut Geografii UKW w Bydgoszczy, badania: uwarunkowania i mechanizm rozwoju form erozji eolicznej,
 • 2009 - Maroko, projekt badawczy MNiSzW, badania: naturalne i antropogeniczne uwarunkowania kształtowania się właściwości chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Dades-Draa,
 • 2009, 2010 - Słowacja, projekt badawczy MNiSzW, badania: rozwój systemu wielokorytowego Dunaju w warunkach funkcjonowania zapory wodnej Gabcikovo.

Inne zainteresowania

Podróże małe i duże, dobra książka historyczna i reportaż.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Gierszewski Piotr, Zakonnov Viktor V., Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Transformacja właściwości wody i osadów w profilu podłużnym zbiorników zaporowych Kaskady Górnej Wołgi. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 391-412.
 • Sigareva Lubov E., Timofeeva Natalia A., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Оcenka variabiel'nosti troficeskogo sostojanija vloclavskogo vodohronilisca po osadocnym pigmentam. - Voda: himija i ekologija 2017, 2 - s. 3-8.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Zakonnova Arina V., Kaszubski Michał: Prostranstvienno-vriemiennaja transformacija gruntovogo kompleksa vodohraniliszcz Volgi. Soobscenije 3. Ocenka izmienienija morfomietriceskih haraktieristik v riezultatie nakoplenija donnych otlozenij v Uglicskom vodohranilisce. - Vodnoje Hoziajstvo Rossii: Problemy, Tiehnologii, Upravlenije 2016, 6 - s. 61-72.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Lamparski Piotr, Babicheva Viktoria: Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 153-158.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Gierszewski Piotr, Miler Karol, Kaszubski Michał: Charakterystyka stratyfikacji termicznej i chemicznej wód jeziora Ostrowite (PNBT) w roku 2015. - Journal of Education, Health and Sport 2015, 5, 12 - s. 217-229.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego "Włocławek" na podstawie analizy zdjęć lotniczych. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 517-533.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Kordowski Jarosław, Gamrat Wojciech, Gierszewski Piotr, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Szmańda Jacek B., Tyszkowski Sebastian, Solarczyk Adam: Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 77-93.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Gierszewski Piotr J.: Heavy metal concentrations in bottom sediments of the Włocławek Reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 147-152.
 • Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr, Lupanova Irina A.: Transformacija gruntovogo kompleksa Uglihskogo vodohranilisca (monitoring donnyh otlozenij). [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 178-182.
 • Bartczak Arkadiusz, Gierszewski Piotr: Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych. [w]: Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012 - 10 s. (Promotio Geographica Bydgostiensia; 8)
 • Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr, Kijek Natalia, Kordowski Jarosław, Przegiętka Krzysztof R., Szmańda Jacek: Luminescence age of Vistula River overbank deposits in western part of Warsaw Basin. [w]: Contemporary problems of geochemistry. The 2nd Conference..., The 11th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XI", Kielce, Sept. 24-27, 2012. Abstracts, excursion and field guide. Eds. Z.M. Migaszewski, A Gałuszka, S.Hałas. Kraków: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2012 - s. 99-101 (Mineralogia - Special Papers; 39)
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence ot the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semiarid areas. - International Journal of Environment & Water 2012, 1, 3 - s. 30-47.
 • Dluzewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna, Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna: The influence of the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semidry areas. [w]: The Annual International Water Conference, "Water Resources and Water Security in the Middle East and the Mediterranean Region", May 13-17, 2012, Book of Abstracts. Amman: Euro-Arab Organization for Environment, Water and Desert Researches;University of Jordan, 2012 - s. 38-40.
 • Sobczak Karolina, Biejat Katarzyna, Dłużewski Maciej, Gierszewski Piotr, Michno Anna: Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko). - Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW 2012, 49 - s. 136-150.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Filbrandt-Czaja Anna, Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Bożena, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 177-186.
 • Gierszewski Piotr: Impact of the Włocławek Reservoir on the conditions for the transport of suspended load. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2011, 11, nr 1 - s. 28-41.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 8 - Lipinki. Morfogeneza pagórków i form wałowych między Starogardem Gdańskim a Skórczem. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 161-163.
 • Gierszewski Piotr J.: Textural features of bottom sediments as an indicator of dynamic depositional processes in the shallow low-land reservoir. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.1. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 37-42.
 • Sigareva L.E., Gierszewski Piotr, Timofeeva N.A., Zakonnov V.V.: Estimation of trophic state of Włocławek reservoir using plant pigments in bottom sediment. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.4. Vodnaja ekologija. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm). Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2011 - s. 112-116.
 • Sigareva L.E., Zakonnov V.V., Gierszewski Piotr: Soderzanie i raspredelenie rastitel'nyh pigmentov v donnyh otlozeniajah evtrofnogo Vloclavskogo vodohranilisca. - Gidrobiol. Żurn. 2011, 47, nr 1 - 64-73 : tab.
 • Sigareva Lubov E., Zakonnov Viktor V., Gierszewski Piotr: Content and distribution of the plant pigments in the bottom sediments of the eutrophic Włocławek Reservoir. - Hydrobiol. J. 2011, 47, nr 3 - s. 57-66.
 • Gierszewski Piotr J., Szmańda Jacek B.: Litodynamiczna interpretacja warunków akumulacji osadów dennych Zbiornika Włocławskiego. [w]: Woda w badaniach geograficznych. Red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, 2010 - s. 169-177.
 • Sigareva Lubov E., Gierszewski Piotr, Zakonnov Victor V.: Fosylne pigmenty roślinne biomarkerami stanu środowiska ekosystemów wodnych. - Landform Anal. 2010, 12 - s. 99-108.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 117-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gierszewski Piotr: Procesy sedymentacyjne w zbiorniku włocławskim. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 83-88.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy litologiczne osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu. Red. Zygmunt Babiński. Bydgoszcz: BDW Margrafsen s.c., 2009 - s. 118-131 (Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw; 3)
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 71-81.
 • Gierszewski Piotr: Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 79-82.
 • Gierszewski Piotr: Warunki transportu zawiesiny w Zbiorniku Włocławskim w świetle analizy jej składu i tekstury. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 87-98.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Grain size composition and sedimentological environments in the Włocławek Reservoir bottom deposits (Vistula River, Central Poland). [w]: Effects of river sediments and channel processes on social, economic and envrionmental safety. Proceedings of the Tenth International Symposium on River Sedimentation. August 1-4, 2007, Moscow, Russia. Vol.5. Moscow: Faculty of Geography, MGU, 2007 - s. 100-108.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Interpretacja środowisk sedymentacyjnych zbiornika włocławskiego na podstawie badań uziarnienia osadów dennych. [w]: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Red. Ewa Smolska, Dorota Giriat. Warszawa: UW WGiSR, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, 2007 - s. 165-176.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka trofii wód zbiornika włocławskiego. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 254-258.
 • Gierszewski Piotr: Trophic diversity of the Włocławek reservoir (central Poland) in the summer half-year on the background of water flow conditions. [w]: "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity". The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality. Hotel Continental, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2006. Book of abstracts. Pruhonice: Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, 2006 - s. 162-166.
 • Gierszewski Piotr: Warunki przepływu wód przez zbiornik włocławski. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 250-254.
 • Gierszewski Piotr: Intensywność wymiany wody w zbiorniku włocławskim. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 64-69 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Gierszewski Piotr, Molewski Paweł: Fizyczno-geograficzne uwarunkowania zróżnicowania krajobrazu pn.-wsch. Kujaw. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 221-226.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Accumulation models of bottom sediments in Włocławek Reservoir (central Poland). [w]: Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Envinoment, Ecosystems & Sustainable Development, Greece, July 11-13, 2006. Athens: WSEAS, 2006 - s. 493-498.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Włocławek Reservoir (central Poland). - WSEAS Transactions Environ. Develop. 2006, 5, vol.2 - s. 543-549.
 • Gierszewski Piotr: Zróżnicowanie troficzne Zbiornika Włocławskiego w półroczu letnim na tle warunków przepływu wody. [w]: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Red. Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała. Sosnowiec: UŚ WNoZ, 2005 - s. 59-72.
 • Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard, Kuciński Jarosław: Multi-annual variability of the concentration of suspended matter in the Włocławek reservoir. - Limnol. Rev. 2005, 5 - s. 81-91.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Ocena wpływu zbiornika włocławskiego na transport zawiesiny Wisłą. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 139-145.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata: Cechy litologiczne i rozkład osadów dennych zbiornika włocławskiego. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 147-152.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Ustrój hydrologiczny dorzecza Eg (Mongolia). - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 57-72.
 • Gierszewski Piotr: Zmiany chemizmu wód w profilu podłużnym dolnej Wisły - wpływ zabudowy hydrotechnicznej, prognoza zmian. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 69-99 (Prace Geograficzne; 200)
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Wieloletnia i sezonowa zmienność odpływu z dorzecza Eg (Mongolia). [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie. - Landform Anal. 2003, 4 - s. 73-80.
 • Gierszewski Piotr: Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2003 - s. 319-334 (Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym; 3)
 • Gierszewski Piotr, Rodzik Jan: Water erosion and supply of material for fluvial transport under episodic surface flow conditions in the semi-arid zone of Boa Vista (Cabo Verde). - Landform Anal. 2003, 4 - s. 49-56.
 • Gierszewski Piotr: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania odpływu wody i materii rozpuszczonej ze zlewni Rakutówki. [w]: Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie. Seminarium, Kowal, 28 czerwca 2002 roku. Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie parków krajobrazowych. Seminarium, Kowal, 17 grudnia 2002 roku. Kowal: Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, 2002 - s. 38-48.
 • Gębica Piotr, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory. [w]: Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej. Włocławek: WSHE, 2002 - s. 123-137 (Zeszyty Naukowe WSHE; 10.) (Ser.E. Ochrona Środowiska; 2)
 • Gierszewski Piotr: Przebieg procesów denudacji chemicznej w zachodniej części Kotliny Płockiej. - Zap. Kuj.-Dobrz. 2001, 16 - s. 95-109.
 • Gierszewski Piotr: Wpływ zbiornika włocławskiego na transformację reżimu hydrochemicznego dolnej Wisły. - Zap. Kuj.-Dobrz. 2001, 16 - s. 9-22.
 • Gierszewski Piotr: Variability of the concentration of chemical substances in the Ruda river-lake system (Płock Basin). - Limnol. Rev. 2001, 1 - s. 83-93.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Influence of groundwater intakes on water resources of the chosen lakes located within Gostynińsko-Włocławski Landscape Park. - Limnol. Rev. 2001, 1 - s. 95-101.
 • Glazik Ryszard, Gierszewski Piotr: Ustrój hydrologiczny rzek obszarów endoreicznych Azji Centralnej: Kotlina Wielkich Jezior Mongolii. [w]: Geograficzne uwarunkowania ustroju rzek. Red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka. Warszawa: UW WGiSR, 2001 - s. 139-170.
 • Gierszewski Piotr: Warunki kształtowania się cech chemicznych wód powierzchniowych w dolinie dolnej Wisły (na przykładzie zachodniej części Kotliny Płockiej). [w]: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Red. Janusz Burchard. Łódź: Wydaw. UŁ, 2000 - s. 111-118.
 • Gierszewski Piotr: Środowisko abiotyczne Zbiornika Włocławskiego a jakość jego wód. [w]: Zbiorniki zaporowe. Metody badań i ocen jakości wód. Krajowa Konferencja, Zacisze 17.10.2000 - 19.10.2000. Bydgoszcz: WIOŚ, 2000 - s. 25-33.
 • Gierszewski Piotr: Przestrzenna i sezonowa zmienność wybranych parametrów składu chemicznego wody Wisły w zasięgu oddziaływania zbiornika włocławskiego. [w]: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko. Konferencja naukowo-techniczna Uniejów '99. Poznań: Wydaw. AR, 1999 - s. 435-454.
 • Gierszewski Piotr: Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych Centralnej i Zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia). [w]: Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. Red. Zygmunt Babiński. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 37-50 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 52)
 • Gierszewski Piotr: Odpływ jonowy i denudacja chemiczna w geosystemie dna dolnej Wisły. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 161-163.
 • Gierszewski Piotr: Zmienność cech chemicznych wód powierzchniowych w profilu poprzecznym doliny Wisły (Kotlina Płocka). [w]: Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Łódź, 24-26 IX 1997. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 30-32.
 • Gierszewski Piotr: Transformacja cech hydrochemicznych wód jeziornych na przykładzie wybranych jezior Kotliny Płockiej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 109-113.
 • Gierszewski Piotr: Regulacja rzek w świetle doświadczeń niemieckich. - Kaskada 1996, nr 3 - s. 19-21.
 • Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Zmiany hydrologiczne w zachodniej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 121-124.
 • Gierszewski Piotr: Przekształcenia brzegów spowodowane naporem lodu na zbiorniku stopnia wodnego "Włocławek". - Kaskada 1995, nr 1/2 - s. 16-18.
 • Gierszewski Piotr: Dąbrówka. Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 15-20.
 • Gierszewski Piotr: Pieczyska. Wybrane zagadnienia hydrologiczne Zbiornika Koronowskiego. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 9-14.
 • Gierszewski Piotr: Zlewnia Rudy. Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna. [w]: Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Zygmunt Babiński, Mieczysław Banach, Piotr Gierszewski, Ryszard Glazik. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 33-39.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka hydrochemiczna zlewni zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 96-99.
 • Gierszewski Piotr, Marszelewski Włodzimierz: Wpływ antropopresji na degradację wody w jeziorach okolic Więcborka. [w]: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 23-24 sierpnia 1995. Oprac. zespół: Piotr Gierszewski, Włodzimierz Marszelewski, Michał Pasierbski. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 37-44.
 • Gierszewski Piotr: Przebieg procesów denudacji chemicznej w zlewni Rudy w latach hydrologicznych 1990-1992. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - monitoring geosystemów. Red. A. Kostrzewski. Warszawa: 1994 - s. 111-127 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 49)
 • Gierszewski Piotr, Marszelewski Włodzimierz, Szczczepanik Wiktor: Wpływ antropopresji na degradację wody w Jeziorze Więcborskim (Poj. Krajeńskie). - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 87-101.
 • Gierszewski Piotr, Pasierbski Michał: Struktura i geneza obkazkiej moreny czołowej. - Przegl. Geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 363-388.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bonk Alicja, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland. [w]: From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts. Red. Pertti Sarala, Peter Johansson. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2017 - s. 90-91.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Fojutowski Michał: Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 71-73 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Schwab Markus, Brademann Brian, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Pinkerneil Sylvia, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Ott Florian, Draeger Nadine, Brykała Dariusz, Kienel Ulrike, Gierszewski Piotr, Plessen Birgit, Schwab Markus J., Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 132-134 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 20.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Plessen Birgit: Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Luc Małgorzata: Influence of Włocławek dam on changes of the lower Vistula river channel pattern. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 48.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław: Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 13-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 10 - Ruda - System rzeczno-jeziorny Jezior na Jazach. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 159-162.
 • Gierszewski Piotr: Stanowisko 6 - Włocławek - Stopień wodny we Włocławku. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 143-145.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz: Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 34-36.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał, Ott Florian, Groß-Schmölders Miriam: Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 44-45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kaszubski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Plessen Birgit: The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 73-74 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał: The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 9 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Kaszubski Michał: The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland. [w]: Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima. Coimbra: Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, 2014 - s. 62.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimentological response of the floodbank interruption - case study Vistula river floodplain near Płock (Poland). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Gierszewski Piotr J., Kaszubski Michał, Zakonnow Wiktor W.: Transformacja składowych transportu fluwialnego w górnym odcinku Kaskady Wołgi. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 44-45.
 • Gierszewski Piotr J., Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B.: Ewolucja układu koryt Wisły w zasięgu oddziaływania stopnia wodnego "Włocławek". [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 43.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Influence of dam on river channels pattern changes. Case study from Wloclawek Reservoir on Vistula river. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 69-70.
 • Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Remote sensing control of lower Vistula river channel pattern changes caused by functioning of the Włocławek reservoir. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 109-110.
 • Szmańda Jacek B., Chruścińska Alicja, Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Łokas Edyta, Michno Anna, Przegiętka Krzysztof, Szwarczewski Piotr, Wachniew Przemysław: Wyniki datowania luminescencyjnego wybranych profili mad środkowej i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 105-106.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Porównanie układów koryt i warunków sedymentacji mad w systemach wielokorytowych Dunaju na Słowacji i dolnej Wisły. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 104-105.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotský Milan, Luc Małgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Gravel-bed versus sand-bed anabranching rivers sedimentation, example from Danube and Vistula rivers’ floodplain deposits. [w]: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in 2104, Teplice (Czech Republic), 23-25 April 2014. Eds. Tomas Marek, Pavel Raska, Martin Dolejs. Usti nad Labem; Praha: Jan Evangelista Purkyne Univeristy in Usti nad Labem; Institute of Rock Structure and Mechanics Czech Academy of Sciences p.r.i., 2014 - s. 68-69.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek: Sedimentation pattern in a shallow, strong through-flow dam reservoir (Włocławek Reservoir). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 42 (Scientific Technical Report; 04)
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J.: Sediment trend analysis (STA) in reconstruction of accumulation conditions of overbank deposits on the crevasse splay (Świniary, the Vistula river valley - case study). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 42-43.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Lehotsky Milan, Luc Malgorzata, Kordowski Jarosław, Novotny Jan: Contemporary sedimentation in the abandoned channels of the Danube river multiple-channels system (Slovakia). [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata, Gierszewski Piotr J.: Comparison of the Danube and the Vistula rivers multiple-channel patterns with the use of Brice methods. [w]: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Eds. Z. Máčka, M. Havlíček, J. Demek, K. Kirchner. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova univererzita, 2013 - s. 45-46.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B.: Geomorphological and sedimenthological effects of failure of the Vistula flood embankment near Płock. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 9-10.
 • Szmańda Jacek Bogusław, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Novotny Jan: Flood sedimentation record in the Danube river’s overbank alluvia in Slovakia. [w]: Geomorfologický sborník 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, Sokolov 18.‐20.4.2012. Red. Jan Blahůt, Jan Klimeš, Petra Štěpančíková, Filip Hartvich. Praha: Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR, v.v.i, 2012 - s. 45-46.
 • Gierszewski Piotr, Dłużewski Maciej, Sobczak Karolina: Wpływ czynników geogenicznych na właściwości chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych w dorzeczu Dades-Draa (Maroko). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 58.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek B., Habel Michał, Kaszubski Michał: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektów przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 59.
 • Lehotsky M., Gierszewski P.J., Kordowski J.A., Novotny J., Szmańda J.B.: Response of river morphology to civil engineering (the Danube River). [w]: International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, 11.-14. April 2011, Austria Center Vienna. Conference abstract book. Eds. Helmut Habersack, Bernhard Schober, Des Walling. Vienna: [b.w.], 2011 - s. 185.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Sladek Jan: Contemporary development of the by-passed river floodplain (the Danube River example). [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 44.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Zmiany funkcjonowania systemu wielokorytowego Dunaju w sąsiedztwie zapory wodnej w Gabcikovie (Słowacja). [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 142.
 • Rodzik Jan, Smolska Ewa, Gierszewski Piotr: Procesy stokowe na Wyspach Zielonego Przylądka i warunki ich występowania. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 36.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Anabranching Danube River system between Cunovo and Gabcikovo preliminary results of channel pattern and lithofacial analysis. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 58-59.
 • Szmańda Jacek B., Gierszewski Piotr J., Kordowski Jarosław, Lehotsky Milan, Luc Małgorzata, Novotny Jan: Ewolucja systemu anastomozującego Dunaju pomiędzy Cunovem a Gabcikovem w świetle badań układu koryta i analiz litofacjalnych. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 41.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Gierszewski Piotr: Influence of Włocławek Dam Reservoir on dynamics and conditions for transport of suspension. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 16.
 • Gierszewski Piotr, Habel Michał: Cechy osadów dennych Kanału Bydgoskiego. [w]: III Sympozjum naukowo-samorządowe "Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu". Nakło - Bydgoszcz, 12 września 2009 r. Przewodnik sesji terenowej. Red. Rafał Gotowski, Michał Habel. Bydgoszcz: IG UKW, 2009 - s. 30-32.
 • Gierszewski Piotr, Sigareva Lubov E., Zakonnov Victor V.: Pigmenty roślinne w osadach dennych biomarkerami stanu środowiska zbiorników wodnych. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 50-53.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 36-37.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k4-5.
 • Gierszewski Piotr: Sedimentation processes in a high-throughflow dam reservoir, Włocławek Reservoir, Central Poland. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 12-13.
 • Gierszewski Piotr: Wieloletnie i sezonowe tendencje zmian jakości wód dolnej Wisły w okresie funkcjonowania Zbiornika Włocławskiego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k23-24.
 • Gierszewski Piotr: Concentration and spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Włocławek reservoir (lower Vistula River, Poland). [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 66.
 • Gierszewski Piotr: Hydrologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemu zbiornika włocławskiego. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 25.
 • Gierszewski Piotr, Karasiewicz Mirosław T.: Przedmowa. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Kakareko Tomasz, Kobak Jarosław, Gierszewski Piotr: Rozmieszczenie babek łysych Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na profilu poprzecznym zbiornika włocławskiego na dolnej Wiśle. [w]: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006 r. Streszczenia wystąpień. Toruń: Pracownia Sztuk Plastycznych, 2006 - s. 32.
 • Gierszewski Piotr: Charakterystyka hydrochemiczna Dolnej Wisły - ocena i przyczyny czasowo-przestrzennego zróżnicowania jakości wody. Prognoza zmian. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 41-42 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Gierszewski Piotr: Warunki kształtowania się chemizmu wody w systemie rzeczno-jeziornym Rudy (Kotlina Płocka). [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 36-37.
 • Gierszewski Piotr: Ocena i przyczyny hydrochemicznego zróżnicowania dolnej Wisły. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 34-35.
 • Gierszewski Piotr, Michno Anna, Rodzik Jan, Smolska Ewa: Zlewnia Lomba Gregorio (Cabo Verde) jako przykład funkcjonowania systemu stokowo-korytowego w strefie półsuchej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 42-43.
 • Brykała Dariusz, Gębica Piotr, Gierszewski Piotr: Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 165-166.
 • Gierszewski Piotr: Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania zmian jakości wody dolnej Wisły. [w]: Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia. Krajowa konferencja naukowa, Toruń, 19-22 września 2000 r. Toruń: UMK, 2000 - s. 7-8 (Acta Universitatis Nicolai Copernici.) (Prace Limnologiczne; 21 Suplement)
 • Gierszewski Piotr, Rodzik Jan: Przebieg procesów denudacyjnych w warunkach odpływu epizodycznego strefy półsuchej na Boavista (Cabo Verde). [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 169-170.
 • Gierszewski Piotr: Ogólna charakterystyka cech chemicznych wód powierzchniowych centralnej i zachodniej Mongolii (wybrane zagadnienia). [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 113-114.

Prace dokumentacyjne

 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 31-34.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych". Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Jana Szupryczyńskiego, Toruń, 21-22 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 123-125.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: Przedmowa. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 200)
 • Gierszewski Piotr: Stacja Obserwacyjna IGiPZ PAN w Dobiegniewie. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 71-74.
 • Gierszewski Piotr: Wyprawa naukowo-badawcza geografów na Wyspy Zielonego Przylądka. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 332-337.

Mapy, atlasy

 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Tyszkowski Sebastian: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Skala 1:60 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, 2014 - 1 mapa (Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych)