IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 7
Telefon +48 226978998
E-mail

Wykształcenie

  • 1988-1993 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Mniejszości narodowe i konflikty etniczne w Europie środkowo-wschodniej).
  • 1994-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, historia (przerwane)

Przebieg kariery zawodowej

Urząd m. st. Warszawy, 1993-1995

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2001

Zainteresowania naukowe

  • Geografia z zakresu geografii politycznej, geografii ludności i geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe i demograficzne, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne).