IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Aliaksandra Sidarava
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 422
Telefon +48 226978922
E-mail